Podatek od nieruchomości 2024 - ile wyniesie? Są decyzje w sprawie wysokości stawek w poszczególnych miastach

2023-11-06 13:31
Podatek od nieruchomości 2024
Autor: Getty Images Podatek minimalny wejdzie w 2024 roku. Kto go zapłaci?

Podatek od nieruchomości to jedna z opłat lokalnych wnoszonych przez właścicieli domów i gruntów. Stanowi jedno ze źródeł wpływów do budżetu miast i gmin. Ile w 2024 zapłacimy za domy i grunty wykorzystywane w celach mieszkalnych oraz do prowadzenia działalności gospodarczej?

Spis treści

  1. Kto ustala wysokość podatku od nieruchomości?
  2. Podatek od nieruchomości 2024
  3. Jaki podatek od nieruchomości zapłacą mieszkańcy różnych miast i gmin?
  4. Gdzie zapłacą najwyższy podatek od nieruchomości 2024?
Pieniądze to nie wszystko - Leszek Balcerowicz

Ministerstwo Finansów ogłosiło maksymalne stawki podatku od nieruchomości, które mogą obowiązywać w 2024 roku. W stosunku do stawek z 2023 wzrost może wynieść maksymalnie 15%.

Wzrost podatku od nieruchomości jest związany z inflacją, która w ostatnim czasie była bardzo wysoka. Według komunikatu Prezesa GUS z 14 lipca 2023 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2023 r. wzrosły o 15% w porównaniu z analogicznym okresem roku 2022. W związku z tym konieczne są większe wpływy do budżetów miast i gmin.

Warto pamiętać, że już w bieżącym roku właściciele domów i mieszkań zapłacili znacznie wyższy podatek od nieruchomości, ponieważ ponad 90% miast i gmin zastosowało maksymalne podwyżki, żeby zapewnić wpływy do budżetu zmniejszone na skutek wprowadzenia Polskiego Ładu, skutków pandemii, kryzysu gospodarczego.

Kto ustala wysokość podatku od nieruchomości?

Jak wysoki podatek od nieruchomości zapłacą mieszkańcy poszczególnych miast i gmin zależy jednak od decyzji radnych. W związku z wysoką inflacją w bieżącym roku, można spodziewać się, że w wielu miejscowościach zostaną uchwalone maksymalne podwyżki. Uchwała radnych musi zostać podjęta przed końcem bieżącego roku, w przeciwnym razie w przyszłym roku będą obowiązywać obecne stawki.

W wielu gminach wprowadza się również pewne obniżki lub zwolnienia z podatku od nieruchomości. Dotyczą one na przykład statutowej działalności gospodarczej prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego, związanej z usługami w zakresie kultury lub kultury fizycznej i sportu, udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, branż chronionych lub zanikających.

Podatek od nieruchomości 2024

Oto, jakie maksymalne stawki podatku od nieruchomości mogą uchwalić radni. Podane wielkość odnoszą się do 1 m² powierzchni budynku lub gruntu.

Tabela. Stawki podatku od nieruchomości w roku 2023 i 2024 oraz wzrost rok do roku

Kategoria 2023 2024 Wzrost
Budynki mieszkalne 1,00 zł 1,15 zł 0,15 zł

Budynki związane z działalnością gospodarczą

28,78 zł 33,10 zł 4,31 zł
Grunty prywatne 0,61 zł 0,71 zł 0,10 zł
Grunty związane z działalnością gospodarczą 1,16 zł 1,34 zł 0,18 zł

Przeliczając nowe stawki, można stwierdzić, że właściciel nieruchomości, na której zbudowany jest 150-metrowy dom jednorodzinny, zapłaci o 142 zł więcej podatku w roku 2024. Właściciel 45-metrowego mieszkania - o 14 zł więcej.

Jaki podatek od nieruchomości zapłacą mieszkańcy różnych miast i gmin?

W Płocku w roku 2023 obowiązywały znacząco niższe od maksymalnych stawki podatku od nieruchomości, podobnie będzie w roku 2024. W tym roku Płocczanie płacą podatek w wysokości 0,78 zł/m² budynku mieszkalnego, w przyszłym zapłacą 0,88 zł/m². Nieco większe podwyżki podatku dotyczą budynków związanych z działalnością gospodarczą. Zamiast maksymalnie 33,10 zł obowiązywać będzie stawka 28,57 zł/m². W przypadku gruntów związanych z działalnością gospodarczą w 2024 r. w Płocku zostanie wprowadzona maksymalna stawka.

Portal bankier.pl podaje, że stawka rzędu 1 zł będzie obowiązywała w Elblągu, Toruniu, Tarnowskich Górach, Starachowicach i Stargardzie.

W Grodzisku Wielkopolskim radni uchwalili nieco niższe opłaty niż maksymalne, podobnie jak w roku poprzednim. Przyjęto stawkę 1,09 zł/m² podatku od budynków mieszkalnych i 31,44 zł od tych wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej. Wprowadzono też pewne odstępstwa, np. od budynków wykorzystywanych do działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym trzeba będzie zapłacić 14,72 zł/m² (maksymalnie 15,50 zł), a w przypadku prowadzenia odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 10,61 zł/m² (maksymalnie 11,17 zł).

Gdzie zapłacą najwyższy podatek od nieruchomości 2024?

Maksymalne stawki podatku od nieruchomości mają obowiązywać w takich miastach jak Bielsko-Biała, Szczecin, Katowice, Lublin, Gorlice, Ruda Śląska, Gdańsk, Gdynia, Sopot, Kraków.

- Wzrost tych opłat jest uzasadniony i ma na celu zapewnienie wzrostu dochodów budżetowych na poziomie umożliwiającym realizację założonych zadań miasta – powiedział wiceburmistrz Gorlic, Łukasz Bałajewicz. 

Z kolei Ewa Guziel, skarbnik miasta Ruda Śląska podkreśla: - Matematyka jest nieubłagana. Przy rosnących wydatkach miasta musimy zwiększać również dochody, a podatek od nieruchomości to jedno z ich głównych źródeł. Wzrost dochodów w 2024 roku w związku z uchwaloną podwyżką oszacowaliśmy na 11,1 mln zł. Tymczasem sama składka na komunikację publiczną w przyszłym roku wzrośnie w naszym przypadku o 21,6 mln zł – uzasadnia wysokość podwyżek.

Portal trojmiasto.pl informuje, że: “Wszystkie trójmiejskie rady miast uchwaliły wzrost podatku od nieruchomości w 2024 roku o 15 proc., a więc w maksymalnej wysokości ustalonej w rozporządzeniu Ministra Finansów. Podatek za przykładowe mieszkanie 70 m kw. wzrośnie ze 119 do 137 zł. Mały przedsiębiorca, który płacił w 2023 roku 5700 zł, zapłaci w przyszłym roku 6600 zł”.

Radni przyjęli jednak również w pewnych przypadkach nieco obniżone stawki, a nawet zwolnienia z podatku. W Sopocie maksymalna stawka podatku została obniżona do 6,80 zł dla budynków zajętych na prowadzenie stajni koni wyścigowych, sportowych i rekreacyjnych. Całkowicie zwolnione z podatku w 2024 roku będą kolumbaria oraz tereny plaż nadmorskich. W Gdańsku zwolnieniu od podatku podlegać będą grunty zajęte na cmentarze oraz budynki lub ich części zajęte na biblioteki oraz związane z nimi grunty.

W Krakowie, w którym w bieżącym roku obowiązywały minimalnie mniejsze od maksymalnych stawki podatku od nieruchomości, na rok 2024 r. zaproponowano maksymalną możliwą wysokość opłat od budynków i gruntów.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej