Podatek od deszczu. Co to jest? Kogo dzisiaj dotyczy deszczowy podatek? Uwaga – rząd planuje duże zmiany!

2020-08-19 13:40 Monika Czechowska
Opady deszczu
Autor: CC Pixabay.com PGE Ekstraliga. Włókniarz Częstochowa - GKM Grudziądz: Żużel przegrał z pogodą!

Podatek od deszczu to opłata za zmniejszenie naturalnej retencji wód opadowych i roztopowych. Prawo konkretnie wymienia takie sytuacje. Kiedy, kogo i w jakiej wysokości obowiązuje podatek od deszczu? Czy już wkrótce podatek od deszczu obejmie domy jednorodzinne?

Podatek od deszczu został wprowadzony przez znowelizowaną ustawę Prawo wodne, przepis obowiązuje od 1 stycznia 2018. Żeby lepiej zrozumieć o co chodzi, przeanalizujmy konstrukcję opłat za odprowadzanie wód opadowych.

Podatek od deszczu – co to jest? 

Generalnie zasada jest taka, że odprowadzanie deszczówki powinno następować na własny teren. Wtedy to nic nie kosztuje, ale też nie zawsze jest możliwe. Opłaty pojawiają się, gdy odprowadzanie deszczówki jest powiązane z korzystaniem z kanalizacji deszczowej oraz usług przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych. Od 1 stycznia 2018 Prawo wodne wymienia także opłaty wtedy, gdy zabudowa posesji zmniejsza naturalną retencję wód opadowych i roztopowych – i właśnie ta część opłat za odprowadzanie deszczówki została potocznie nazwana podatkiem od deszczu.

Art. 269 Prawa wodnego: Opłatę za usługi wodne uiszcza się także za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m² robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Kogo dotyczy podatek od deszczu?

Przekładając zapis ustawy na praktykę, podatek od deszczu dotyczy głównie:

  • dużych powierzchni handlowych i sklepów wielkopowierzchniowych
  • terenów przemysłowych
  • magazynów
  • biurowców
  • spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

Jak wynika z powyższego, deszczowy podatek dotyczy posesji, które w znacznej części zostały pokryte materiałami nieprzepuszczalnymi, typu asfalt, beton czy nieprzepuszczalna kostka brukowa czy płyty chodnikowe, na skutek czego powierzchnia naturalnej retencji jest niewielka.

Z deszczowego podatku zwolnione są kościoły, związki wyznaniowe, odbiorcy usług przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych, zarządcy dróg publicznych oraz dróg kolejowych – pod warunkiem, że wody opadowe lub roztopowe odprowadzane są do wód bądź do ziemi za pomocą urządzeń umożliwiających retencję lub infiltrację.

Uwaga! Szykują się zmiany w podatku od deszczu

Zgodnie z projektem ustawy z 12 sierpnia 2020 o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy (za który odpowiada Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej) ma zostać zmniejszona (w ustawie Prawo wodne) wielkość zabudowanej powierzchni – z dotychczasowych 3500 m2 z wyłączeniem 70% powierzchni do 600 mi wyłączenie więcej niż 50% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie – od której trzeba będzie zapłacić podatek za zmniejszoną zdolność naturalnej retencji. To oznacza, że już nie tylko właściciele obiektów wielkopowierzchniowych, ale również właściciele wielu domów jednorodzinnych będą objęci taką płatnością. W projekcie zaproponowano, aby opłata dla nieruchomości bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem wyniosła 1,50 zł za 1 m2 na 1 rok. 

Ministerstwo oszacowało, że średnia wysokość podatku od deszczu na gospodarstwo domowe wyniesie 1350 zł rocznie, zaś liczba nieruchomości podlegających temu podatkowi wzrośnie 20-krotnie (dzisiaj jest to ok. 7 tys. nieruchomości w całej Polsce). Chodzi oczywiście o pozyskanie większych funduszy na inwestycje i programy zwiększające retencję wody oraz zmobilizowanie właścicieli nieruchomości do inwestycji na własnym terenie. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to  III kwartał 2020. 

Wysokość podatku od deszczu

Informację o wysokości podatku od deszczu przysyła właściwa gmina. Opłata jest wyliczona jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach. Od wysokości opłaty można wnieść reklamację. Wpływy z tytułu tego podatku w 90% przejmuje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, tylko 10% pozostaje w kasie gminy jako dochód własny.

Jednostkowa stawka podatku deszczowego została przez ustawę ustalona następująco:

a) bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem –1,00 zł za 1 m2 na 1 rok,

b) z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,60 zł za 1 m2 na 1rok,

c) z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności od 10 do 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok,

d) z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,10 zł za 1 m2 na 1 rok.

Podatek od deszczu, intencją ustawodawcy, ma zachęcić do zagospodarowywania deszczówki we własnym zakresie i na własnym terenie. Okaże się, czy jest wystarczająco skuteczny.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej