Podatek minimalny 2024 - dla kogo od 1 stycznia nowy podatek w Polsce? Ile wyniesie podatek minimalny?

2024-01-05 13:14
Podatek minimalny 2024
Autor: Szymon Starnawski Podatek minimalny 2024 - od kiedy w Polsce?

Wprowadzenie podatku minimalnego ma w założeniach ograniczyć optymalizację i kreatywne księgowanie, dzięki którym podmioty gospodarcze cykliczne wykazują straty lub tylko minimalne zyski i rentowność. Kto będzie musiał go zapłacić, a kto go uniknie lub zostanie zwolniony z opłaty?

Spis treści

  1. Podatek minimalny 2024 - od kiedy nowy podatek w Polsce?
  2. Kogo obowiązuje, a kto nie musi płacić podatku minimalnego?
  3. Ile wyniesie podatek minimalny 2024?
Pieniądze to nie wszystko - Leszek Balcerowicz

Podatek minimalny 2024 - od kiedy nowy podatek w Polsce?

Podatek ten był jedną z propozycji zmian w pierwszej edycji Polskiego Ładu. Zrezygnowano z jego wprowadzenia ze względu na negatywne oceny instytucji ekonomicznych, skutki pandemii i wybuch wojny na Ukrainie. Jego założenia poddano nowelizacji w ustawie w dniu 7 października 2022 r. i zawieszono wejście w życie do 1 stycznia 2024 r.

Czas jaki upłynął od uchwalenia spowodował, że przedsiębiorcy zapomnieli o nowej daninie. Z uśpienia wyrwał nadchodzący początek nowego roku, od kiedy to podatek ma zacząć obowiązywać. Nowa danina z pewnością narobi sporo kłopotów oraz zamieszania. Podatek minimalny obowiązuje od 1 stycznia 2024. Termin pierwszej zapłaty podatku przypadnie na rok 2025.

Kogo obowiązuje, a kto nie musi płacić podatku minimalnego?

Podatek minimalny ma obejmować duże przedsiębiorstwa, korporacje i inne podmioty o złożonej strukturze własności, np. grupy kapitałowe, które za rok podatkowy wykazały stratę lub niski wskaźnik rentowności operacyjnej nie przekraczający 2%.

Wskaźnik rentowności operacyjnej pozwala na określenie relacji zysku z działalności operacyjnej (działalność związana z bezpośrednim wytwarzaniem produktów lub świadczeniem usług) do przychodów operacyjnych, czyli jaka część przychodów przeznaczana jest na pokrycie całości kosztów sprzedanych produktów, towarów i materiałów (kosztów operacyjnych), w skrócie udział dochodu w przychodach.

Przepisy o podatku minimalnym nie obowiązują m.in. małych firm (przychody poniżej 2 mln euro na rok) czy podmiotów dopiero rozpoczynających działalność oraz w kolejnych dwóch latach ich działalności. Nie będą go płacić podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych PIT zarówno ci rozliczający się z fiskusem na podstawie ryczałtu czy ksiąg rachunkowych. Nie obowiązuje on także podatników, których akcjonariuszami i udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne. Nie zapłacą też spółki komunalne, firmy finansowe i przedsiębiorstwa górnicze. Lista jest dłuższa i można ją przeanalizować w treści ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Z analizy największych płatników CIT z roku 2022, wynika, że do płacenia podatku minimalnego może kwalifikować około 1000 podmiotów. Ile w rzeczywistości będzie musiało go zapłacić pokaże przyszłość. Duże przedsiębiorstwa mogą uniknąć opłat jeśli przez trzy kolejne lata poprzedzające rok podatkowy nie wykazały strat lub ich wskaźnik rentowności operacyjnej przekroczył 2%. Oznacza to, że wielu podmiotom w kolejnych latach obowiązywania przepisów może uda się uniknąć tej nowej daniny.

Ile wyniesie podatek minimalny 2024?

Podatek minimalny wynosi 10% podstawy opodatkowania i jest płatny wraz z rocznym zeznaniem podatkowym. Za podstawę opodatkowania przyjmuje się sumę 1,5% przychodów firmy i kosztów pasywnych lub tylko 3% przychodów.

Kwotę podlegającą wpłacie pomniejsza się o należny za ten rok podatek obliczony na zasadach ogólnych (CIT).

Opłata za rok 2024 będzie pobierana dopiero w 2025 r., więc firmy mają nieco więcej niż rok, aby się przygotować.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej