Pakiet mobilności 2022, czyli zmiana ustawy o transporcie drogowym od lutego. Kary i obowiązki

2022-02-08 14:53
Pakiet Mobilności 2022
Autor: Getty Images Pakiet mobilności 2022, czyli zmiany dla kierowców, przewoźników i firm od 2 lutego

Pakiet mobilności 2022 to projekt, który ma dostosować polskie prawo do przepisów UE. Dotyczy on m.in. maksymalnego czasu dziennego i tygodniowego, w którym kierowca może prowadzić pojazd oraz czasu przerw i odpoczynku. To również nowe przepisy związane z tachografami, delegowaniem kierowców oraz karami za naruszenia przepisów. Co czeka przewoźników w 2022 roku? Jakie kary za naruszenie pakietu mobilności?

26 stycznia 2022 Sejm przyjął wszystkie poprawki zaproponowane przez Senat dotyczące Ustawy o transporcie drogowym. 27 stycznia nowelizacja ustawy została podpisana przez Prezydenta Andrzeja Dudę. Tego samego dnia odbyła się publikacja dokumentu w Dzienniku Ustaw. Pierwsze zmiany obowiązują od 2 lutego 2022 roku. Również 2 lutego weszły w życie przepisy europejskiego pakietu mobilności.

Spis treści

 1. Jakie zmiany w pakiecie mobilności dla polskich przewoźników i kierowców?
 2. Ewidencja czasu pracy kierowcy wg pakietu mobilności - co obejmuje?
 3. Jakie kary dla kierowców i firm za naruszenie pakietu mobilności?

Jakie zmiany w pakiecie mobilności dla polskich przewoźników i kierowców?

Pakiet mobilności 2022 likwiduje:

 • Podróże służbowe jako formę wykonywania zadań służbowych kierowców, którzy realizują międzynarodowe przewozy (transport krajowy - delegacje pozostaną bez zmian).

Pakiet mobilności 2022 wprowadza:

 • Obowiązek tworzenia szczegółowej ewidencji czasu pracy kierowców, na podstawie danych z karty kierowców i tachografów.
 • Limit czasu pracy w porze nocnej, czyli czas pracy będzie liczony nie w dobie 24-godzinnej, a pomiędzy odpoczynkami (dziennymi lub dziennym i tygodniowym).
 • Obowiązek raportowania raz w roku o liczbie zatrudnionych pracowników i kierowców ciężarówek wykonujących operacje transportowe w ostatnim roku.
 • Konieczność dostosowania bazy przewoźnika do wielkości floty pojazdów (liczba miejsc postojowych musi stanowić 1/3 wielkości floty).
 • Konieczność uzyskania licencji oraz spełniania warunków zawodu przewoźnika drogowego dla przedsiębiorstw - chodzi o międzynarodowy zarobkowy przewóz rzeczy pojazdami powyżej 2,5 tony DMC.

Zatwierdzona przez Rząd i Prezydenta ustawa dostosowuje nasze prawo do unijnych przepisów w zakresie pakietu mobilności. Obejmuje ona także likwidację podróży służbowych jako formy wykonywania zadań służbowych kierowców, którzy realizują międzynarodowe przewozy. Dla kierowców wykonujących transport krajowy delegacje pozostaną tak jak dotychczas. Ale to tylko jedna z wielu kwestii, jakie zawiera ostateczny kształt ustawy – komentuje Mateusz Włoch, ekspert Grupy Inelo.

Ewidencja czasu pracy kierowcy wg pakietu mobilności - co obejmuje?

Ewidencja czasu pracy kierowcy obejmuje:

 • liczbę przepracowanych godzin,
 • godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy,
 • liczbę godzin przepracowanych w porze nocnej,
 • liczbę godzin nadliczbowych,
 • dni wolne od pracy z oznaczeniem tytułu ich udzielenia,
 • liczbę godzin dyżuru,
 • godzinę rozpoczęcia i zakończenia dyżuru, z informacją czy jest to dyżur pełniony w domu,
 • rodzaj i wymiar zwolnień od pracy,
 • rodzaj i wymiar innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy.
Ważne

Z obowiązku prowadzenia ewidencji czasu pracy zwolnieni są kierowcy, którzy otrzymują ryczałt za nadgodziny i godziny nocne lub  pracują w systemie zadaniowym.

Jakie kary dla kierowców i firm za naruszenie pakietu mobilności?

Oto lista kar za naruszenia związane z pakietem mobilności:

 • po 50 zł dla kierowcy i zarządzającego transportem za odpoczynek powyżej 45 h odebrany w kabinie pojazdu.
 • 150 zł dla przewoźnika i 50 zł dla zarządzającego transportem za brak dokumentacji dotyczącej organizacji powrotu kierowcy maks. co 4 tygodnie.
 • 100 zł dla kierowcy za brak wpisu kraju przekroczenia granicy.
 • 2000 zł dla firmy transportowej za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących powrotów pojazdów co maks. 8 tygodni.
 • nawet 3000 zł dla firmy za brak dokumentacji wymaganej przez Inspektorat Transportu Drogowego (ITD), chodzi m.in. o listy przewozowe, dokumentacje delegowania.
Ciekawe

Najpóźniej od sierpnia 2025 roku wszystkie pojazdy w ruchu międzynarodowym będą musiały być wyposażone w inteligentne tachografy II generacji, które będą automatycznie rejestrowały przekraczanie granic. Takich technografów nie ma jeszcze na rynku, ale z pewnością się pojawią. Nowe modele urządzeń muszą przejść skomplikowane procedury zanim wejdą w obieg.

W artykule wykorzystano m.in. materiał przygotowany przez Grupę Inelo.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej