Odwołanie od decyzji w sprawie odmowy przyznania dodatku węglowego - jak napisać? Gdzie i do kiedy złożyć odwołanie?

2022-12-14 11:02
Odwołanie od decyzji w sprawie odmowy przyznania dodatku węglowego
Autor: Getty Images Odwołanie od decyzji w sprawie odmowy przyznania dodatku węglowego mogą złożyć wszyscy, którym odmówiono przyznania świadczenia

Odwołanie od decyzji w sprawie odmowy przyznania dodatku węglowego mogą złożyć wszyscy, którym odmówiono przyznania świadczenia. Jak prawidłowo napisać odwołanie? Gdzie wnieść pismo? Ile czasu mamy na złożenie odwołania? Jakie mogą być przyczyny odmowy przyznania dodatku węglowego?

Ważne

Trzeba wiedzieć, że przyznanie dodatku węglowego nie wymaga wydania decyzji przez gminę. Natomiast odmowa przyznania dodatku węglowego, uchylenie oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku węglowego, wymagają wydania decyzji, ale jedynie w formie “informacji”. To oznacza, że wraz z dokumentem nie otrzymamy instrukcji dotyczącej ścieżki odwoławczej, tak jak jest to w przypadku decyzji administracyjnych. W artykule informujemy, co mogą zrobić wszyscy, którzy dostaną pismo z informacją o odmowie przyznania dodatku węglowego.

Spis treści

 1. Jak napisać odwołanie od odmowy przyznania dodatku węglowego?
 2. Gdzie wnieść odwołanie w sprawie decyzji odmownej przyznania dodatku węglowego?
 3. Do kiedy trzeba wnieść odwołanie od odmowy wypłaty dodatku węglowego?
 4. Jakie mogą być przyczyny odmowy przyznania dodatku węglowego?

Jak napisać odwołanie od odmowy przyznania dodatku węglowego?

Ustawodawca nie wskazał żadnej ścieżki odwoławczej dla decyzji odmownej przyznania dodatku węglowego. Jednak prawo mówi, że od decyzji organu administracji przysługuje odwołanie do organu drugiej instancji (organu odwoławczego). Możemy zatem napisać odwołanie od decyzji odmownej przyznania dodatku węglowego. Stworzenie takiego pisma jest łatwe, nie trzeba nawet podawać uzasadnienia.

Odwołanie od odmowy przyznania dodatku węglowego powinno zawierać:

 • dane osobowe wnioskodawcy,
 • dane osobowe (imiona, nazwiska, PESEL) osób zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym,
 • dokładny adres domu lub mieszkania,
 • datę i sposób złożenia wniosku o dodatek węglowy,
 • datę otrzymania odmowy, sygnaturę lub numer dokumentu urzędowego,
 • czytelny podpis, datę i miejsce sporządzenia pisma,
 • powód odmowy podany przez urzędników.

Na tym można zakończyć. Można też dodatkowo uzasadnić powód złożenia odwołania. Z pewnością nie zaszkodzi jeżeli podamy argumenty, dlaczego odmowa przyznania dodatku węglowego jest naszym zdaniem złą decyzją. Jeszcze lepiej, jeśli do wniosku możemy dołączyć dokumenty, które mogą świadczyć na naszą korzyść.

Gdzie wnieść odwołanie w sprawie decyzji odmownej przyznania dodatku węglowego?

Od decyzji administracyjnej odmownej lub stwierdzającej nienależnie pobrane świadczenie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO), za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Zatem, odwołanie należy dostarczyć do gminy, która może jeszcze je zweryfikować i zmienić decyzję w sprawie przyznania dodatku węglowego, oczywiście zanim dokument trafi do SKO.

Uwaga

Odwołanie powinniśmy złożyć do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ale za pośrednictwem Urzędu Gminy. Adres SKO, który powinien znaleźć się w treści odwołania to: Samorządowe Kolegium Odwoławcze ul. Obozowa 57 01-161 Warszawa.

Do kiedy trzeba wnieść odwołanie od odmowy wypłaty dodatku węglowego?

Termin na odwołanie się od odmowy wypłaty dodatku węglowego wynosi 14 dni od daty otrzymania pisma z decyzją odmowną.

Jakie mogą być przyczyny odmowy przyznania dodatku węglowego?

Wydanie decyzji odmownej w sprawie przyznania dodatku węglowego może mieć wiele uzasadnień, m.in.:

 • błędy we wniosku i brak poprawy w wyznaczonym terminie (zwykle 14 dni)
 • brak odpowiedzi na pismo z gminy nakazujące dodatkowe wyjaśnienia/dokumenty
 • odmowa przeprowadzenia wywiadu środowiskowego
 • brak złożonej deklaracji w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków
 • zmiana deklaracji w CEEB złożona po 11 sierpnia 2022
 • zgłoszone do CEEB innego głównego źródła ogrzewania niż węgiel
 • złożenie wniosku po terminie 30 listopada 2022

Źródło: PAP

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej