Od stycznia 2024 rusza nowe świadczenie - nawet 3500 zł co miesiąc. Konieczny jest wniosek!

2023-11-28 7:01
Nowe świadczenie wspierające - kto dostanie ile dostanie co miesiąc od stycznia 2024 r. niepełnosprawny opiekun
Autor: Szymon Starnawski / Grupa Murator Świadczenie wspierające będzie przysługiwało, w zależności od poziomu potrzeby wsparcia. ZUS wypłaci je w wysokości od 40% wysokości renty socjalnej do maksymalnej wysokości 220% renty socjalnej

Od stycznia 2024 osoby potrzebujące pomocy w codziennym życiu ze względu na niepełnosprawność będą mogły korzystać z nowego zasiłku – świadczenia wspierającego. W pierwszej kolejności otrzymają je ci, którym poradzić sobie jest najtrudniej. I to dla nich świadczenie będzie najwyższe – 3 494,57 zł z waloryzacją każdego roku, od marca.

Spis treści

  1. Ile wynosi świadczenie wspierające?
  2. Od czego zależy wysokość świadczenia wspierającego?
  3. Kto dostanie świadczenie wspierające już w 2024 i ile ono wyniesie?
  4. Świadczenie wspierające: można zostać w zmienionym starym systemie

Świadczenie wspierające będzie przysługiwało każdej osobie niepełnosprawnej, która uzyska ocenę ustalającą poziom potrzeby wsparcia na poziomie co najmniej 70 punktów.

Ustawa, która już jest opublikowana w Dzienniku Ustaw przewiduje, że poszczególne grupy osób z niepełnosprawnosciami – w zależności od liczby punktów oceny poziomu potrzeby wsparcia – będą uzyskiwać prawo do świadczenia wspierającego w kolejnych latach. W pierwszej kolejności, od 2024 r., świadczenie będzie wypłacane dla osób niepełnosprawnych, które uzyskają najwięcej punktów.

Ile wynosi świadczenie wspierające?

Świadczenie wspierające będzie przysługiwało, w zależności od poziomu potrzeby wsparcia, w wysokości od 40% wysokości renty socjalnej do maksymalnej wysokości 220% renty socjalnej.

Świadczenie wspierające będzie przysługiwało miesięcznie w wysokości:

  • 220% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 95 do 100 punktów w skali potrzeby wsparcia – czyli aktualnie 3 494,57 zł,
  • 180% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 90 do 94 punktów w skali potrzeby wsparcia – czyli aktualnie 2 859,19 zł,
  • 120% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 85 do 89 punktów w skali potrzeby wsparcia – czyli aktualnie 1 906,13 zł,
  • 80% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 80 do 84 punktów w skali potrzeby wsparcia - czyli aktualnie 1 270,75 zł,
  • 60% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 75 do 79 punktów w skali potrzeby wsparcia – czyli aktualnie 953,06 zł,
  • 40% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 70 do 74 punktów w skali potrzeby wsparcia – czyli aktualnie 635,38 zł.

Świadczenie wspierające oblicza się na podstawie renty socjalnej, co oznacza, że wraz z jej wzrostem będzie wzrastało świadczenie wspierające.

Świadczenie wspierające jest niezależne od dochodów, a uprawnionym do korzystania z niego jest każda osoba z niepełnosprawnością powyżej 18 r.ż., legitymująca się decyzją ustalającą odpowiedni poziom potrzeby wsparcia. Nie ma znaczenia moment powstania niepełnosprawności.

Renta socjalna jest równa najniższej emeryturze i co roku jest waloryzowana z dniem 1 marca. Aktualnie wynosi 1 588,44 zł.

Od czego zależy wysokość świadczenia wspierającego?

Ustalanie osobie niepełnosprawnej poziomu potrzeby wsparcia będzie polegało na ocenie przez zespoły niezbędnego zakresu wsparcia osoby niepełnosprawnej w celu zapewnienia, zwiększenia lub utrzymania niezależności osoby niepełnosprawnej, w związku z brakiem lub utratą autonomii fizycznej, psychicznej, intelektualnej lub sensorycznej, wymagane jest wsparcie jednej lub więcej osób albo technologii wspomagających funkcjonowaniu osoby w określonych obszarach życia.

Ocena poziomu potrzeby wsparcia będzie dokonywana przez specjalne zespoły składające się ze specjalistów odpowiednio przygotowanych do jej wykonywania. Ocena będzie dokonywana w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej lub, na jej wniosek, w miejscu zorganizowanym przez zespół oceniający. Ocena będzie uwzględniała każdy aspekt funkcjonowania osoby niepełnosprawnej, w tym wpływ konieczności stosowania technologii wspierających na jej funkcjonowanie czy sposobu radzenia sobie z jej zachowaniami.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że ustalenie poziomu potrzeby wsparcia nie jest związane z koniecznością uzyskania nowego lub zmiany posiadanego orzeczenia o niepełnosprawności lub jej stopniu. W czasie wykonywania oceny potrzeby poziomu wsparcia nie będzie dokonywana również żadna weryfikacja posiadanego orzeczenia.

Nasuwa się pytanie: po co ustalać poziom potrzeby wsparcia? Dlaczego nie można skorzystać z zapisów orzeczeń, które wydano do tej pory?

Wynika to ze zmiany filozofii, na jakiej oparte jest nowe świadczenie wspierające. Dotychczasowe orzeczenia są w dużym stopniu wydawane w oparciu o dokumentację medyczną, a poziom wsparcia określano w bezpośrednim związku z poziomem niepełnosprawności. Tymczasem przy nowym świadczeniu poziom potrzeby wsparcia będzie ustalany na podstawie bardziej precyzyjnych kryteriów oceny, związanych z funkcjonowaniem osoby.

Ujmując rzecz inaczej, poziom potrzeby wsparcia będzie ustalany osobom niepełnosprawnym wymagającym wsparcia w samodzielnym funkcjonowaniu. Prawo do złożenia wniosku o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia jest niezależne od stopnia niepełnosprawności.

Ponadto poziom potrzeby wsparcia będzie ustalany według ujednoliconego kwestionariusza opartego na standardowym narzędziu, uwzględniającym kryteria stosowane w Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF) wydane przez Światowa Organizację Zdrowia (WHO). Ocena obejmuje funkcjonowanie człowieka i uwzględnia potrzeby wynikające z każdego rodzaju niepełnosprawności – fizycznej, sensorycznej, mentalnej czy poznawczej.

Decyzje o poziomie potrzeby wsparcia będą wydawane w przypadku osób powyżej 3. roku życia na okres nie dłuższy niż 7 lat, a w przypadku osób poniżej 3. roku życia na okres nie dłuższy niż do ukończenia 3. roku życia. Każdorazowo ocena nie będzie mogła być wydana na okres dłuższy niż okres na jaki osoba została zaliczona do osób niepełnosprawnych.

Kto dostanie świadczenie wspierające już w 2024 i ile ono wyniesie?

Osoby niepełnosprawne będą mogły składać wnioski o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia od stycznia 2024 r. Wnioski o wypłatę świadczenia będzie można składać po uzyskaniu oceny, z zastrzeżeniem, że co do zasady w 2024 roku świadczenie będzie wypłacane wyłącznie osobom, które uzyskały najwięcej punktów.

Wyjątek od tej reguły dotyczy osób z niepełnosprawnościami, na które ich opiekunowie, co najmniej w dniu 1 stycznia 2024 r., pobierali dotychczasowe świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna lub świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach – w przypadku takich osób z niepełnosprawnościami uzyskanie przez nie co najmniej 70 pkt w decyzji o poziomie potrzeby wsparcia, już od 1 stycznia 2024 r. będzie uprawniać do otrzymywania świadczenia wspierającego.

Świadczenie wspierające: można zostać w zmienionym starym systemie

Osoba uprawniona do świadczenia wspierającego nie musi po nie sięgać – to jej wybór. Może bowiem dalej korzystać z dotychczasowego systemu, ale też zmienionego na plus.

Chodzi o sytuację, w której taka osoba korzysta ze wsparcia opiekuna.

Jeżeli osoba z niepełnosprawnościami nie będzie pobierała własnego świadczenia wspierającego, to jej opiekun otrzymujący dotychczas świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna, będzie mógł je dalej pobierać na dotychczasowych zasadach.

Na dodatek opiekun będzie mógł otrzymywać zmodyfikowane świadczenie pielęgnacyjne w dotychczasowej wysokości z możliwością dorabiania do wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia, czyli do ok. 20 tys. zł rocznie. Obecnie jakikolwiek zarobek pozbawia świadczenia pielęgnacyjnego.

Świadczenie pielęgnacyjne od 1 stycznia 2023 r. wynosi 2 458 zł miesięcznie.

Listen on Spreaker.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej