Najważniejsze to prawo do dysponowania nieruchomością

2009-10-12 12:09

Wyjaśnia Teresa Jakutowicz - Zastępca Dyrektora Biura Informacji i Promocji Ministerstwa Infrastruktury.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane inwestor, który chce wykonać jakiekolwiek roboty budowane musi posiadać prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Oznacza to zgodnie z definicją w słowniku ustawy, że ma tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. W przypadku budynków zabytkowych jakiekolwiek roboty budowlane można wykonać wyłącznie za zgodą konserwatora zabytków. Dom stojący w tzw. „ostrej” granicy może być ocieplony w obrębie sąsiedniej działki wyłącznie w sytuacji, gdy inwestor – właściciel będzie dysponował prawem do dysponowania działką (jej częścią) na cele budowlane. W przypadku braku takiego prawa należy szukać rozwiązań zamiennych, np. ocieplenia od wewnątrz.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej