Najważniejsze dla rolników zmiany w prawie budowlanym w 2023 roku

2023-06-20 16:16
Najważniejsze dla rolników zmiany w prawie budowlanym w 2023 r.
Autor: Getty Images Rolnicy mogą wznosić silosy i budynki gospodarczej bez pozwolenia, a nawet bez zgłoszenia

3 czerwca 2023 weszły w życie zmiany w prawie budowlanym, które wprowadzają ułatwienia inwestycyjne dla rolników. Nowe przepisy nazywane “Lex silos” pozwalają wznosić niektóre budowle gospodarcze bez pozwolenia, a nawet bez zgłoszenia. Zobacz, co rolnicy mogą budować w uproszczonej procedurze.

Spis treści

  1. Co rolnicy mogą budować bez pozwolenia?
  2. Co rolnicy mogą budować bez zgłoszenia?

Ostatnie zmiany w prawie budowlanym stanowią kolejny etap upraszczania procedur inwestycyjnych. Mają przyspieszyć wznoszenie obiektów na potrzeby gospodarstw rolnych oraz zmniejszyć ich koszty przez możliwość rezygnacji z projektu i przygotowywania map. Jednocześnie dopuszczono możliwość rezygnacji z zatrudnienia kierownika budowy.

Rolnicy zwracali uwagę, że długotrwała procedura uzyskiwania pozwolenia na budowę utrudnia, a czasem wręcz nie pozwala uzyskać pomocy finansowej w różnych programach wsparcia dla wsi. Rządowy projekt zmian w przepisach dotyczy również stabilizacji rynku zbóż w związku z napływem zboża z Ukrainy. Propozycje zmian w przepisach były szybko procedowane. Zostały przedłożone w sejmie 27 kwietnia, prezydent podpisał ustawę 18 maja.

Co rolnicy mogą budować bez pozwolenia?

Nowe prawo przewiduje zwolnienie z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę silosów i jednokondygnacyjnych budynków i wiat. Takie budynki wymagają zgłoszenia:

  • naziemne silosy na materiały sypkie o pojemności do 250 m3 i wysokości nie większej niż 15 m,
  • jednokondygnacyjne budynki gospodarcze i wiaty związane z produkcją rolną, o prostej konstrukcji i powierzchni zabudowy do 300 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 7 m i wysokości nie większej niż 7 m, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane.

Ustawa przewiduje konieczność dołączenia nie projektu, ale dokumentacji technicznej wykonanej przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane. Dokumentacja powinna zawierać “rozwiązania zapewniające nośność i stateczność konstrukcji, bezpieczeństwo ludzi i mienia oraz bezpieczeństwo pożarowe”. Jej “zakres i treść powinna być dostosowana do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych”. Ma to na celu zachowanie bezpieczeństwa konstrukcji.

Co rolnicy mogą budować bez zgłoszenia?

W gospodarstwach rolnych można będzie budować nawet bez zgłoszenia przedsięwzięcia do starostwa następujące budowle:

  • jednokondygnacyjne budynki gospodarcze i wiaty, związane z produkcją rolną, o prostej konstrukcji, wierzchni zabudowy do 150 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 6 m i wysokości nie większej niż 7 m, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane. Zobacz gotowe projekty budynków gospodarczych do 150 m2.

Przeczytaj także:

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej