Najniższa stawka godzinowa w Polsce – jaka jest netto, a jaka będzie po podwyżce od lipca 2024?

2024-03-14 14:43
Minimalna stawka godzinowa 2024
Autor: Szymon Starnawski

Waloryzacja minimalnego krajowego wynagrodzenia powoduje zwiększenie stawki godzinowej za pracę. W tym roku, podobnie jak w poprzednim, kwota podlega podwójnej waloryzacji na początku roku i 1 lipca. Jakie stawki godzinowe na rękę obowiązują w 2024?

Spis treści

  1. Jaka najniższa stawka godzinowa na umowie o pracę?
  2. Jaka najniższa stawka godzinowa na umowach cywilnoprawnych?
Szkoła Budowania: Otoczenie Domu

Minimalna stawka godzinowa to najniższa kwota, jaką musi wypłacić pracodawca za godzinę pracy. Stawki są różne w zależności od typu umowy, na jakiej jest zatrudniony pracownik.

Jaka najniższa stawka godzinowa na umowie o pracę?

W przypadku, gdy pracownik zatrudniony na umowę o pracę jest wynagradzany w systemie godzinowym, to do podstawą wyliczenia jego wynagrodzenia jest miesięczny ustawowy wymiar czasu pracy. Na pełnym etacie wynosi on 8 godzin na dobę 5 dni w tygodniu. Daje to liczbę 40 godzin pracy w tygodniu. Jeśli w tygodniu wypada święto w inny dzień niż niedziela, wymiar czasu pracy ulega obniżeniu o 8 godzin, czyli cały dzień pracy. W przypadku święta w dniu roboczym pracownik ma wolne w tym dniu. Jeśli święto wypada w sobotę, pracownikowi przysługuje dzień wolny w innym dniu roboczym w okresie rozliczeniowym, najczęściej w tym samym miesiącu.

Stawka godzinowa w przypadku umowy o pracę może mieć różną wartość i zależy od wymiaru czasu pracy, czyli liczby godzin, która w poszczególnych miesiącach roku może być inna. Najczęściej jest to 168 godzin w miesiącu, ale może być 160 i 184; różnice wynikają z liczby dni świątecznych i wolnych od pracy.

Stawkę godzinową oblicza się w takim wypadku, dzieląc miesięczną kwotę minimalnego wynagrodzenia przez liczbę godzin w miesiącu. Pamiętać trzeba o zwiększeniu płacy minimalnej krajowej z 4242 zł brutto – 3211,98 zł netto w pierwszej połowie roku do 4300 zł – 3261,53 zł netto w drugiej połowie roku.

W 2024 r. minimalne stawki netto wynoszą netto od 17,72 zł (lipiec i październik) do 21,45 zł (listopad); przez cztery pierwsze miesiące 2024 r. stawka ta wynosi 19,11 zł.

Jaka najniższa stawka godzinowa na umowach cywilnoprawnych?

W przypadku umowy zlecenia i umowy o świadczenie usług stawka godzinowa za pracę jest podawana w rozporządzeniu w sprawie minimalnego wynagrodzenia. Do końca czerwca 2024 r. wynosi 27,70 zł brutto, a od 1 lipca 2024 r. 28,10 zł brutto, to odpowiednio 21,75 zł i 22,07 zł netto.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej