Płaca minimalna 2024 - będą dwie podwyżki! Ile dostaniemy na rękę, ile na godzinę netto?

2023-11-28 8:23
Płaca minimalna 2024 - ile od stycznia, ile od lipca
Autor: getty images Płaca minimalna od lipca 2024 roku ma wynieść 4 300 zł brutto. Na rękę najniższa krajowa bęzie jednak ponad tysiąc złotych niższa

Od lipca 2024 minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosiło 4300 zł. Formalnie więc rząd da rok do roku 700 zł podwyżki milionom Polaków, ale sam z niej zabierze prawie 300 złotych. A w sumie to jeszcze więcej, bo minimalne wynagrodzenie netto będzie o ponad tysiąc złotych niższe od brutto.

Najlepsze teksty marszałka Hołowni

Spis treści

  1. Płaca minimalna 4 300 zł: ile to będzie na rękę
  2. Płaca minimalna w 2024: ile od stycznia, ile od lipca?
  3. Płaca minimalna 2024: ile od stycznia, ile od lipca
  4. Kto nie chce rekordowej podwyżki najniższej krajowej w 2024 roku
  5. Rząd: firmy same z siebie płacą więcej

Płaca minimalna 4 300 zł: ile to będzie na rękę

Rekordowo wysoka płaca minimalna 4 300 zł brutto od 1 lipca 2024 roku to raptem 3 261,33 zł na rękę. Ponad tysiąc zabiera państwo – na składki ZUS, składkę zdrowotną i podatek dochodowy.

To nie wszystko: by pracownik dostał na rękę nieco ponad 3,2 tys. zł pracodawca musi z pieniędzy firmy wydać 5 180,64 zł. Jak widać państwo skasuje od obu stron stosunku pracy już prawie 2 tys. zł.

Nic więc dziwnego, że nie tylko pracodawcy, ale i ekonomiści są pełni niepokoju o skutki kolejnej rekordowej podwyżki płac dla całej gospodarki.

Rząd uspokaja jednak, że przesłanki ekonomiczne przemawiające za taką decyzją – niskie bezrobocie i rosnąca aktywność zawodowa Polaków – nie dają podstaw do żadnych obaw.

Płaca minimalna w 2024: ile od stycznia, ile od lipca?

W 2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie w dwóch etapach. Rząd proponuje, aby od 1 stycznia najniższa pensja wynosiła 4242 zł, a od 1 lipca – 4300 zł.

W 2024 r. wzrosłaby także minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych – od 1 stycznia wynosiłaby 27,70 zł, a od 1 lipca – 28,10 zł.

Zgodnie z przepisami, do 15 czerwca Rada Ministrów przedstawia Radzie Dialogu Społecznego propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w roku następnym. Ostateczne decyzje przybierają postać rozporządzenia, które Rada Ministrów wydaje do 15 września. Jednak nawet jeśli w toku konsultacji zajdą zmiany, to mogą być one tylko w górę, a to oznacza, że te kwoty są już przez rząd gwarantowane.

Płaca minimalna 2024: ile od stycznia, ile od lipca

Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę gwarantuje coroczny wzrost przeciętnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w stopniu nie niższym niż prognozowany na dany rok wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem. Jednocześnie, jeśli w roku, w którym odbywają się negocjacje wysokość minimalnego wynagrodzenia jest niższa od połowy wysokości przeciętnego wynagrodzenia w I kwartale tego roku, gwarancja ta jest zwiększana dodatkowo o 2/3 prognozowanego wskaźnika realnego przyrostu PKB.

Ponieważ wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę – 3 600 zł, jest wyższa niż połowa przeciętnego wynagrodzenia w I kwartale 2023 r., przy obliczaniu minimum płacowego w 2024 r. nie uwzględnia się 2/3 PKB.

W przypadku gdy w roku poprzednim rzeczywisty wzrost cen różnił się od prognozowanego, ustawa przewiduje zastosowanie mechanizmu korygującego - wskaźnika weryfikacyjnego w odniesieniu do wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku z tytułu różnicy pomiędzy rzeczywistym a prognozowanym wzrostem cen w roku poprzednim.

  • Proponowana kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2024 r., tj. 4242 zł, oznacza wzrost o 752 zł w stosunku do kwoty obowiązującej 1 stycznia 2023 r. (3490 zł), czyli o 21,5%.
  • Podwyższenie płacy minimalnej od 1 lipca 2024 r. do 4300 oznacza wzrost o 700 zł w stosunku do kwoty z 1 lipca 2023 r. (3600 zł), czyli o 19,4%.
  • Proponowana minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych od 1 stycznia 2024 r., tj. 27,70, oznacza wzrost o  4,9 zł w stosunku do kwoty obowiązującej od 1 stycznia 2023 r., czyli o 21,5%.
  • Podwyższenie minimalnej stawki godzinowej od 1 lipca 2024 r. do 28,10 oznacza wzrost o 4,6 zł w stosunku do kwoty z 1 lipca 2023 r., czyli o 19,5%.

Kto nie chce rekordowej podwyżki najniższej krajowej w 2024 roku

W Polsce, w ostatnich latach obserwujemy dynamiczny wzrost płacy minimalnej. W latach 2015 – 2022 minimalne wynagrodzenie wzrosło o 1850 zł (105%) z 1750 zł w 2015 r. do 3600 zł w 2022 r. W tym samym czasie  wynagrodzenie przeciętne w gospodarce narodowej wzrosło niewiele ponad połowę wzrostu minimalnego. Relacja do wynagrodzenia przeciętnego (tzw. współczynnik Katiza) będzie wynosić prawdopodobnie w 2023 ponad 51%.

– To kolejna bezprecedensowa podwyżka płacy minimalnej. Może oznaczać spore kłopoty na rynku pracy, bo firmy, zwłaszcza małe i średnie, nie poradzą sobie z presją płacową, a dodatkowo impuls inflacyjny może doprowadzić do jeszcze większych problemów gospodarki i negatywnie odbić się na  poziomie zatrudnienia. Dlatego potrzebna jest pilna debata nad zmianą mechanizmu jej ustalania – przekonuje prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.

Rząd: firmy same z siebie płacą więcej

W uzasadnieniu do tak wysokiej podwyżki płacy minimalnej rząd odwołuje się do danych z gospodarki.

Przede wszystkim powołuje się na wzrost wynagrodzeń. Zgodnie z danymi GUS, przeciętne wynagrodzenie w I kw. 2023 r. wyniosło 7 124 zł i było wyższe o 14,2% w stosunku do I kw. 2022 r.

Ponadto wskazuje na bardzo dobre dane z rynku pracy. Według wstępnych szacunków MRiPS w końcu maja 2023 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 803,6 tys. osób bezrobotnych, tj. o 46,6 tys. (o 5,5%) mniej r/r. W odniesieniu do poprzedniego miesiąca liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 18,3 tys. osób (tj. o 2,2%). Po raz ostatni niższy poziom bezrobocia w końcu maja zanotowano w 1990 r.

Również dane GUS z sondażowego Badania Ekonomicznej Aktywności Ludności (BAEL) potwierdzają spadek liczby bezrobotnych – do poziomu 505 tys. osób w I kwartale br. (o 5,8% mniej niż rok wcześniej).

Stopa bezrobocia pozostaje w Polsce na jednym z najniższych poziomów wśród państw UE. Według Eurostatu w kwietniu zharmonizowana stopa bezrobocia (na podstawie BAEL) wyniosła dla Polski 2,7%, co daje nam 1. miejsce w UE razem z Czechami.

Rośnie także aktywność zawodowa Polaków – przede wszystkim dzięki zwiększającej się liczbie pracujących. W I kw. 2023 r. liczba osób aktywnych zawodowo w wieku 15‑89 lat wyniosła 17,4 mln, z tego 16,9 mln stanowili pracujący (wzrost o 0,8% r/r).

Faktem jest jednak, że tak szybki wzrost płacy minimalnej prowadzi do spłaszczania struktury zarobków. Według szacunków płace w wysokości najniższej krajowej będzie w 2024 r. otrzymywało ok. 3,6 mln osób, a więc o 20 proc. więcej niż obecnie. W 2022 było to dużo poniżej 3 mln.

Listen on Spreaker.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej