Mogą ci kazać zwrócić dotację z odsetkami! Jeśli skorzystałeś z programu Mój Prąd 5.0, musisz o tym informować

2023-07-04 7:41
Fotowoltaika - obowiązek informacyjny
Autor: getty images Osoby, które skorzystały z dofinansowania w programie Mój Prąd mają obowiązek informowania o przyznanej dotacji pod rygorem utraty grantów

Na szpitalach, przychodniach, żłobkach, szkołach i innych obiektach użyteczności publicznej widzimy tabliczki informujące o tym, że inwestycja została sfinansowana lub dofinansowana ze środków publicznych, w tym funduszy europejskich. Podobny obowiązek ciąży na osobach prywatnych, które korzystają z dofinansowania w programie Mój Prąd.

Spis treści

 1. Mój Prąd: nie zapomnij o tabliczce!
 2. Kontrola realizacji umowy Mój Prąd
 3. Za brak tablicy informacyjnej kara
 4. Kto i na co dostanie dotację w piątej edycji programu Mój Prąd?

Na osobach, które otrzymały dofinansowanie za zakup i montaż fotowoltaiki, pompy ciepła, magazynu energii itp. z  piątej edycji programu ciąży obowiązek informacyjny.

Mój Prąd: nie zapomnij o tabliczce!

Zgodnie z regulaminem programu, tablica informacyjna powinna być umieszczona w widocznym miejscu – na budynku, ogrodzeniu itp., tam gdzie inwestycja została zrealizowana. Informacja ta powinna mieć formę trwałej tablicy z logotypami instytucji wspierających, w formacie nie mniejszym niż A4 (czyli wielkości kartki papieru do druku), a jeszcze lepiej – większym.

Treść informuje o dotacji i o programie, w ramach którego została ona przyznana. Najprościej jest skorzystać z gotowego wzoru, który jako załącznik stanowi część regulaminu naboru wniosków.

Tablica ma być trwała, a więc nie może to być zwykła wydrukowana kartka papieru zapakowana w folię – tym bardziej, że obowiązek informacyjny ciąży na beneficjencie przez 5 lat.

Tablica trwała to wykonana z metalu, drewna lub z tworzywa sztucznego – nie papier, karton, dykta i inne materiały o niskiej trwałości. Z kolei logotypy instytucji wspierających powinny być w kolorze.

Choć wykonanie tablicy nie mieści się na liście wydatków, na które może być przeznaczone dofinansowanie – w całości więc koszt tablicy informacyjnej musi pokryć osoba korzystająca z dofinansowania – warto zlecić jej wykonanie wyspecjalizowanej firmie.

Mój Prąd - wzór tabliczki
Autor: mojprad.gov.pl Wzór tabliczki informacyjnej według załącznika do regulaminu programu Mój Prąd

Kontrola realizacji umowy Mój Prąd

W ciągu 5 lat od otrzymania dotacji beneficjent może spodziewać się kontroli. Zgodnie z regulaminem programu mogą jej dokonywać zarówno przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, instytucji pośredniczących między funduszem a osobą korzystającą z dotacji lub upoważnione osoby.

Wiadomo, że kontrole takie są przeprowadzane regularnie, co roku, i dotyczą losowo wybranej grupy osób. Kontrolerzy nie tylko sprawdzają poprawność wykorzystania samej dotacji, ale i wywiązywanie się beneficjenta z obowiązku informacyjnego.

Za brak tablicy informacyjnej kara

Jeśli kontrolujący stwierdzą niedociągnięcia w realizacji umowy, na podstawie której zostało udzielone dofinansowanie, mogą żądać wyjaśnień, zlecić dokonanie korekt lub uzupełnień.

W skrajnej sytuacji kontrola może rekomendować wypowiedzenie umowy o dotację, co jest równoznaczne z obowiązkiem zwrotu – i to z odsetkami – uprzednio otrzymanej kwoty.

A te w aktualnej edycji są niemałe – i samo dofinansowanie, i odsetki związane z wysoką inflacją i wysokim poziomem stóp procentowych dla PLN.

Kto i na co dostanie dotację w piątej edycji programu Mój Prąd?

Przypomnijmy więc o jakie kwoty dotacji mogą się ubiegać i jakie dostaną wszyscy ci, którzy później będą musieli przez 5 lat informować na specjalnej tablicy umieszczonej w granicach posesji.

Osoby mogące ubiegać się o dofinansowanie w piątej edycji programu Mój Prąd kwalifikowane są do jednej z trzech grup:

 1. wnioskodawcy rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-billing, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 2. wnioskodawcy rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing,
 3. wnioskodawcy rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in. z programu Mój Prąd, pod warunkiem, że:
 • mikroinstalacja fotowoltaiczna, na którą otrzymano już dofinansowanie została przyłączona i zapłacona w okresie kwalifikowalności kosztów, czyli od 01.02.2020;
 • mieniono system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej na tzw. net-billing – obowiązujący od dnia 01.04.2022, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 2021 o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii;
 • do dofinansowania zostanie zgłoszone dodatkowe urządzenie z zakresu urządzeń wskazanych w programie Mój Prąd.

Wysokość dofinansowania obejmuje do połowy kosztów kwalifikowanych nie więcej niż:

 • mikroinstalacja fotowoltaiczna: 6 000 zł (tylko grupa 1 i 2 wnioskodawców);
 • mikroinstalacja fotowoltaiczna + urządzenie dodatkowe:
 • 7 000 zł (grupa 1 i 2 wnioskodawców),
 • 3 000 zł (grupa 3 wnioskodawców).

Urządzenia dodatkowe:

 • magazyn ciepła: 5 000,00 zł,
 • gruntowe pompy ciepła - pompy ciepła grunt/woda, woda/woda: 28 500 zł,
 • pompa ciepła powietrze /woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej: 19 400 zł,
 • pompa ciepła powietrze /woda: 12 600 zł,
 • pompy ciepła typu powietrze /powietrze: 4 400 zł,
 • magazyn energii elektrycznej: 16 000 zł,
 • system zarządzania energią HEMS/EMS: 3 000 zł,
 • kolektory słoneczne: 3 500 zł.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej