Mieszkanie za remont, Warszawa 2024. Jak można dostać mieszkanie komunalne za remont pustostanu? Znamy kryterium dochodowe

2024-03-07 8:47
remont mieszkania
Autor: Getty Images/schironosov W ramach programu Mieszkanie za remont można szybciej uzyskać mieszkanie komunalne.

Program „Mieszkanie za remont” w Warszawie, działający w 2024 r., to sposób na szybsze uzyskanie mieszkania komunalnego w zamian za remont pustostanu. Ile trzeba zarabiać, żeby dostać mieszkanie do remontu? Kandydaci muszą spełniać kryterium dochodowe oraz kilka innych warunków.

Rozmowy Muratora: Janusz Komurkiewicz, POiD, Fakro

Spis treści

 1. Mieszkanie za remont Warszawa 2024 – co to za program?
 2. Komu przysługuje mieszkanie do remontu? Warszawa stawia surowe wymogi
 3. Ile trzeba zarabiać, żeby dostać mieszkanie do remontu w Warszawie?
 4. Jakie wymogi musi spełniać mieszkanie do remontu?
 5. Jak dostać mieszkanie do remontu? Warszawa z prostą procedurą
 6. Koszt remontu mieszkania komunalnego cię odstrasza? Odzyskasz tę kwotę w czynszu najmu

Mieszkanie za remont Warszawa 2024 – co to za program?

„Mieszkanie za remont” to program, który pozwala skrócić czas oczekiwania w kolejce na przydział mieszkania komunalnego. Uczestnik programu na własny koszt remontuje miejski lokal, a w zamian za to szybciej może go wynająć. Co ważne, nie jest to program ogólnopolski – każde miasto ustala własne reguły, a w części miast takiego programu w ogóle nie ma. W Warszawie pojawił się on dopiero w 2024 r.

Program „Mieszkanie za remont” jest korzystny dla mieszkańców, ponieważ ułatwia zaspokojenie swoich potrzeb mieszkaniowych. Korzysta na nim również miasto, gdyż dzięki remontom zmniejsza się liczba pustostanów, a za to powiększa się zasób mieszkaniowy.

– „Mieszkanie za remont” to uzupełnienie naszego warszawskiego programu mieszkaniowego, szczególnie skupionego na remontach pustostanów. Podkreślam, że jest to uzupełnienie, dlatego że już trzeci rok mamy cel wyremontowania 1,8 tys. mieszkań i to zrobiliśmy w roku ubiegłym, a też myślę, że taki cel osiągniemy w roku 2024 – wyjaśnia wiceprezydentka Warszawy Aldona Machnowska-Góra.

Komu przysługuje mieszkanie do remontu? Warszawa stawia surowe wymogi

Żeby skorzystać z programu „Mieszkanie do remontu” w Warszawie w 2024 r., trzeba najpierw spełniać szereg wymogów. Przede wszystkim trzeba być osobą oczekującą w kolejce na przydział mieszkania komunalnego w Warszawie. To oznacza, że trzeba spełniać kryteria ubiegania się o taki lokal, czyli:

 • zamieszkiwać na stałe w Warszawie,
 • spełniać kryterium dochodowe,
 • mieszkać w warunkach, które uzasadniają potrzebę ich poprawy,
 • nie być w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb mieszkaniowych.

Co te dwa ostatnie punkty oznaczają w praktyce? Jeśli chodzi o warunki mieszkaniowe, to oznacza to głównie zamieszkiwanie w zbyt małej nieruchomości (dokładne metraże podano na miejskiej stronie warszawa19115). Z kolei niemożność samodzielnego zaspokojenia swoich potrzeb mieszkaniowych oznacza, że nikt z domowników nie posiada nieruchomości, do której mógłby się przenieść lub którą mógłby sprzedać, żeby zamieszkać w lepszych warunkach. Szczegółowe informacje dla osób chcących dostać mieszkanie komunalne w Warszawie podaje miejska strona.

Osoba chętna do uzyskania mieszkania za remont musi także – po spełnieniu powyższych wymogów – samodzielnie przeprowadzić remont na własny koszt (zakres remontu ustalają władze dzielnicy). Oczywiste jest zatem, że trzeba dysponować funduszami na przeprowadzenie prac remontowych. Można jednak później uzyskać zwrot poniesionych kosztów w formie obniżonego czynszu najmu.

Ile trzeba zarabiać, żeby dostać mieszkanie do remontu w Warszawie?

Chcąc skorzystać z programu „Mieszkanie do remontu” w Warszawie, należy spełniać kryterium dochodowe. Średni miesięczny dochód netto na osobę w gospodarstwie domowym nie może przekraczać:

 • 1971 zł/mies. dla osoby żyjącej samotnie,
 • 2 759,40 zł przy dwóch osobach,
 • 3 810,59 zł przy trzech osobach,
 • 4 467,59 zł przy czterech osobach.

Trzeba jednak pamiętać, że kwoty te będą inne m.in. dla nauczycieli, emerytów czy osób z niepełnosprawnościami.

Jakie wymogi musi spełniać mieszkanie do remontu?

Co ważne, nie o każde mieszkanie komunalne w Warszawie można się starać w ramach programu „Mieszkanie za remont”. Sam lokal też musi bowiem spełniać określone wymogi. Do „Mieszkania za remont” nie kwalifikują się mieszkania, które:

 • znajdują się w budynkach zabytkowych (lub właśnie trwa procedura uznania ich za zabytki),
 • znajdują się w budynkach wymagających kapitalnego remontu lub niepodłączonych do centralnego ogrzewania,
 • wymagają ingerencji w instalację gazową lub centralnego ogrzewania.

Każda dzielnica Warszawy sporządzi własną listę nieruchomości spełniających wymogi programu, a zatem uczestnik nie musi się tym martwić. Ogółem, jak dowiedziała się Eska.pl, w programie wezmą udział te lokale, w przypadku których których szacunkowy koszt remontu mieszkania wynosi maksymalnie 50% średniego kosztu remontu pustostanu w Warszawie.

Jak dostać mieszkanie do remontu? Warszawa z prostą procedurą

Chcąc skorzystać w programu „Mieszkanie za remont” w Warszawie w 2024 r., wystarczy znajdować się na liście oczekujących na przydział mieszkania komunalnego. Dzielnice same będą zgłaszać się do osób czekających na lokal komunalny, gdy będą już dysponować listą mieszkań spełniających warunki programu. Procedura będzie wyglądać następująco:

 1. Dzielnicowi urzędnicy zgłaszają się do osób z kolejki po lokale komunalne, proponując możliwość wzięcia udziału w programie i przedstawiając warunki.
 2. Osoba zainteresowana udziałem zgłasza chęć wykonania remontu na zasadach ustalonych przez dzielnicę.
 3. Uczestnik programu i dzielnica podpisują porozumienie, które szczegółowo określa zakres remontu, jego standard oraz terminy do dotrzymania.
 4. Uczestnik programu przeprowadza prace remontowe we wskazanym terminie.
 5. Dzielnica dokonuje odbioru prac i sprawdza, czy wszystko zostało zrealizowane zgodnie z porozumieniem.
 6. Jeśli wszystko się zgadza, strony podpisują umowę najmu mieszkania komunalnego.

Osoby chcące dostać mieszkanie do remontu w Warszawie, a znajdujące się w kolejce po lokal komunalny powinny zatem po prostu czekać. Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się ze swoim urzędem dzielnicy.

Koszt remontu mieszkania komunalnego cię odstrasza? Odzyskasz tę kwotę w czynszu najmu

Warto podkreślić, że koszty remontu poniesione przez uczestnika programu podlegają zwrotowi. Miasto może zwrócić poniesione wydatki w formie obniżonego czynszu najmu już po dokonaniu remontu. Ważne jest jednak to, że miasto może zwrócić koszty tylko w ramach ustalonego standardu remontu. Oznacza to, że jeśli uczestnik programu wyremontuje mieszkanie w wyższym standardzie, niż ustalił to z dzielnicą (co ma prawo zrobić), to za ten dodatkowy „luksus” nie uzyska zwrotu kosztów.

QUIZ. 10 niby prostych pytań o bloki z wielkiej płyty. Na którym polegniesz?

Pytanie 1 z 10
Najwięcej bloków z wielkiej płyty powstało w Polsce...
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej