Masz fotowoltaikę? Dostaniesz rekompensatę pieniężną, ale musisz złożyć wniosek

2023-05-26 10:45
fotowoltaika
Autor: Andrzej T. Papliński Udział OZE stale rośnie

Polskie Sieci Elektromagnetyczne wydały polecenie ograniczenia wytwarzania energii elektrycznej. Na razie dwa razy w kwietniu, ale przy nadchodzącej słonecznej pogodzie może się to zdarzać częściej. Warto więc znać tryb i sposób postępowania, aby w takiej sytuacji otrzymać pieniądze tytułem rekompensaty.

Spis treści

  1. Jaka rekompensata dla właścicieli fotowoltaiki?
  2. Rekompensata za fotowoltaikę: złóż wniosek!
  3. Gdzie i jak złożyć wniosek o rekompensatę?
  4. Jak wypełnić wniosek o rekompensatę?

W związku z nadprodukcją energii elektrycznej, Polskie Sieci Elektroenergetyczne  (PSE) w dniach 23 i 30 kwietnia 2023 r. wydały polecenia zaniżenia wytwarzania energii elektrycznej – fachowo określane mianem redysponowania nierynkowego. Producenci energii poprzez fotowoltaikę ponieśli w ten sposób straty, bo nie mogli wytworzyć tyle energii ze słońca, na ile pozwalała instalacja i doskonałe w te dni warunki pogodowe do jej produkcji.

Jaka rekompensata dla właścicieli fotowoltaiki?

Jak się okazuje, w takich przypadkach prawo unijne nakazuje wypłatę rekompensaty.

"W przypadku zastosowania redysponowania, które nie opiera się na zasadach rynkowych, takie redysponowanie podlega rekompensacie finansowej wypłacanej przez operatora systemu, który wydał polecenie redysponowania, na rzecz operatora objętej redysponowaniem jednostki wytwarzania, magazynowania energii lub odpowiedzi odbioru, z wyjątkiem wytwórców, którzy zaakceptowali umowę przyłączeniową niegwarantującą niezawodnych dostaw energii" – brzmi art. 13 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 roku w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej.

PSE zakomunikowały, że taką rekompensatę wypłaci.

Rekompensata za fotowoltaikę: złóż wniosek!

W specjalnym komunikacie PSE informują, iż właściciele instalacji PV, które zrealizowały polecenia zaniżenia wytwarzania energii elektrycznej, mają prawo do rekompensaty finansowej z tytułu niewyprodukowania energii elektrycznej. Wysokość rekompensaty zależy od ilości, w jakiej zostałaby ona wyprodukowana w przypadku niewydania polecenia przez PSE S.A.

Rekompensaty dotyczyć będą wszystkich dotychczas dokonanych Redysponowań Nierynkowych Instalacji PV, tj. zaniżeń wytwarzania energii elektrycznej przez fotowoltaikę w dniach 23 i 30 kwietnia 2023 r.

Gdzie i jak złożyć wniosek o rekompensatę?

Aby otrzymać rekompensatę, właściciel instalacji PV powinien złożyć do PSE wniosek o wypłatę rekompensaty finansowej – na specjalnym formularzu dostępnym na stronie internetowej PSE.

Wniosek o rekompensatę należy złożyć dla każdego dnia redysponowania nierynkowego. W przypadku, w którym podlegała mu więcej niż jedna instalacja PV należąca do danego właściciela, wniosek o rekompensatę należy złożyć odrębnie dla każdej z tych instalacji.

Taki wniosek zawiera informacje i dane niezbędne do wyznaczenia oraz wypłacenia rekompensaty w zakresie danej instalacji PV, w szczególności dane identyfikacyjne właściciela instalacji, parametry stałe instalacji oraz dane służące do wyznaczenia ilości oraz wartości energii elektrycznej niewyprodukowanej w instalacji.

Te ostatnie dane posłużą do ustalenia wysokości rekompensaty.

Sposoby jej ustalania są dość skomplikowane, choć kryterium jest jasne – ustalenie wysokości utraconych korzyści.

Jak wypełnić wniosek o rekompensatę?

Wniosek o rekompensatę powinien zostać złożony w formie elektronicznej w postaci pliku w formacie .xls, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy.

W sytuacji gdy osoby reprezentujące właściciela instalacji PV nie mają kwalifikowanego podpisu elektronicznego, dopuszczalne jest złożenie wniosku o rekompensatę w formie pisemnej, podpisanego własnoręcznie przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy, wraz z równoczesnym przesłaniem wersji elektronicznej złożonego wniosku na specjalny adres e-mail PSE.

Po ustaleniu wysokości rekompensaty właściciel instalacji fotowoltaicznej wystawi fakturę, a PSE przeleją należną kwotę w terminie 21 dni od jej daty.

Warto dodać, że w związku z tym, iż wypłata rekompensaty w odniesieniu do instalacji PV będzie realizowana po raz pierwszy, PSE w dniu 1 czerwca 2023  o godz. 11:00 organizuje webinar, podczas którego zostaną pokazane zasady wypełniania formularzy wniosków o rekompensatę oraz zasady wyznaczania rekompensaty.

Szczegółowe informacje nt. webinaru zostaną opublikowane na stronie PSE S.A.

Listen on Spreaker.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej