Mały ZUS Plus 2023 - od lipca wyższe składki, ale od sierpnia dłuższy okres obowiązywania ulgi

2023-06-07 15:36
Mały ZUS Plus 2023 kalkulator
Autor: getty images Przedsiębiorcy płacący składki w ramach ulgi Mały ZUS Plus muszą sprawdzić czy od lipca nie powinni zmienić wysokości przelewów

Zmiany w uldze Mały ZUS Plus 2023 to szansa na wydłużenie okresu prowadzenia działalności, w którym albo nie płaci się składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne lub płaci się je w niższej wysokości. Minimalna wysokość składek jednak wzrośnie od lipca 2023, choć nie dla wszystkich. Wyjaśniamy kto skorzysta z ulgi Mały ZUS Plus po zmianach.

Spis treści

 1. Preferencyjne składki ZUS dla przedsiębiorcy
 2. Mały ZUS Plus - dla kogo i na czym polega?
 3. Mały ZUS Plus - kto od lipca zapłaci więcej?

W ramach ulgi Mały ZUS Plus podstawa składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy wyliczana jest od dochodu. Podstawa nie może być niższa niż 30% aktualnej płacy minimalnej. Płaca minimalna została ustalona w styczniu 2023 i wynosi obecnie 3490 zł brutto.

W tym roku jednak płaca minimalna jest podwyższana dwa razy – w styczniu i w lipcu. Przedsiębiorcy, dla których w styczniu podstawa wymiaru została ustalona na minimalnej wysokości (a nie wyższa – w wysokości takiej jak wyszło z wyliczenia indywidualnego dochodu), od lipca będą musieli i tak płacić wyższe składki, bo wzrośnie minimalna podstawa wymiaru.

Preferencyjne składki ZUS dla przedsiębiorcy

Kto rozpoczyna działalność gospodarczą i nie prowadził jej wcześniej, licząc pięć lat wstecz, ani nie będzie w jej ramach zarobkował w taki sam sposób jak robił to u pracodawcy, może najpierw skorzystać z Ulgi na Start. Polega to na tym, że przez pierwszych sześć miesięcy jest się zwolnionym z obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne ZUS, a płaci się jedynie składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Następny etap to Mały ZUS – prawo do płacenia przez kolejne 24 miesiące składki w preferencyjnej wysokości. Jest ona ustalana w odniesieniu do minimalnego wynagrodzenia za pracę – podstawę wymiaru składek stanowi 30% płacy minimalnej. Standardowo jest to 60% przeciętnego wynagrodzenia za pracę. W efekcie składki preferencyjne są prawie czterokrotnie niższe od standardowych.

Ale na tym nie koniec. Od 2020 można dodatkowo skorzystać jeszcze z ulgi określanej mianem Mały ZUS Plus. Oznacza ona możliwość wydłużenia okresu niższych od standardowych składek, jednak tylko dla osób, które nie osiągają zbyt wysokich dochodów z działalności.

Dodatkowo Sejm pracuje nad ustawą, która da przedsiębiorcom prawo do korzystania z ulgi Mały ZUS Plus dłużej o 12 miesięcy.

Mały ZUS Plus - dla kogo i na czym polega?

Trzeba przede wszystkim pamiętać, że okres korzystania z preferencyjnych składek ZUS (a więc ulgi Mały ZUS i Mały ZUS Plus łącznie) może wynosić maksymalnie 36 miesięcy. Jednak nie musi to oznaczać, że możliwość korzystania z ulgi będzie ograniczona.

Tym bardziej, że od 1 sierpnia ma wejść w życie przepis, który wydłuży prawo do Małego ZUS Plus o kolejne 12 miesięcy. Co ważne, jeśli nawet przedsiębiorca przestanie korzystać z ulgi w 2023 r., to będzie mógł ponownie zgłosić się do 31 grudnia 2023 r. i od kolejnego miesiąca znów opłacać składki na preferencyjnych zasadach przez dodatkowe 12 miesięcy.

Ulga Mały ZUS Plus jest dobrym rozwiązaniem dla osób, które z różnych względów zawieszają prowadzenie działalności gospodarczej a potem do niej wracają. Na skorzystanie z tego przywileju jest bowiem w sumie 60 miesięcy.

By skorzystać z Małego ZUS Plus trzeba:

 • prowadzić działalność w poprzednim roku podatkowym przez minimum 30 dni,
 • uzyskiwać z niej w poprzednim roku przychód nie wyższy niż 120 000 zł.

Wniosek o Mały ZUS Plus złożyć trzeba do 31 stycznia. Szansa na korzystanie z tej preferencji pojawi się więc dopiero na początku 2024 r.

Jest jednak różnica między sposobem wyliczania składek na ubezpieczenie społeczne w ramach ulgi Mały ZUS oraz Mały ZUS Plus. W pierwszym przypadku składki dla wszystkich ubezpieczonych obliczane są od podstawy wymiaru jaką jest 30% płacy minimalnej – w efekcie są więc jednakowe dla wszystkich beneficjentów.

Przy Małym ZUS Plus oblicza się tę podstawę wymiaru od przeciętnego dochodu w poprzednim roku i dopiero gdy wyjdzie on niższy niż 30% minimalnego wynagrodzenia za płacę, składki płaci się jak w ramach ulgi Mały ZUS, czyli podstawą wymiaru, niezależnie od faktycznie wyliczonej wysokości, zawsze jest 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Przeciętny miesięczny dochód firmy wylicza się w sposób następujący:

 • roczny dochód z poprzedniego roku dzieli się przez liczbę dni prowadzenia działalności w poprzednim roku,
 • otrzymany wynik mnoży się razy 30.

Natomiast podstawę składki ustala się mnożąc tak wyliczony przeciętny dochód przez współczynnik 0,5 i zaokrąglając wynik do pełnych złotych.

Dla ustalenia prawidłowego wyniku można skorzystać ze specjalnego kalkulatora dostępnego na stronie ZUS.

Jeśli podstawa wymiaru wyszła w styczniu 2023 r.  niższa lub równa kwocie 1047 zł, przedsiębiorca korzystający z ulgi Mały ZUS Plus płaci składki jakby korzystał z ulgi Mały ZUS.

Mały ZUS Plus - kto od lipca zapłaci więcej?

Od 1 lipca 2023, w związku z drugim w tym roku wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę podstawa wymiaru wzrasta do 1080 zł, a składki w sumie z 305,61 zł do 315,26 zł.

Szczegółowo wygląda to tak:

 • składka na ubezpieczenie emerytalne – wzrost z 204,37 zł obecnie do 210,82 zł od 1 lipca
 • składka na ubezpieczenie rentowe – wzrost z 83,76 zł obecnie do 86,40 zł od 1 lipca
 • składka na ubezpieczenie wypadkowe – wzrost z 17,48 zł obecnie do 18,04 zł od 1 lipca
 • składka na ubezpieczenie chorobowe – wzrost z 25,65 zł obecnie do 26,46 zł od 1 lipca.

Natomiast osoby, dla których w styczniu podstawa wymiaru z wyliczeń była wyższa niż 1047 zł, choćby nawet było to mniej niż 1080 zł, płacą dalej składki od podstawy ustalonej w styczniu 2023 r.

Oznacza to, że ich zobowiązania wobec ZUS mogą być w drugiej połowie roku nawet niższe niż w ramach ulgi Mały ZUS!

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej