Składki ZUS znowu idą w górę! Kto zapłaci więcej od 1 lipca 2023?

2023-05-11 14:52
Podwyżka składek ZUS
Autor: getty images W 2023 roku część przedsiębiorców czeka druga podwyżka obowiązkowych składek ZUS na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne.

Od 1 lipca wzrosną składki na obowiązkowe ubezpieczenie osób prowadzących działalność gospodarczą. Jednak nie dla wszystkich, ale korzystających z tak zwanego małego ZUS, który jest przywilejem dla rozpoczynających dopiero swój biznes. Jaka będzie wysokość składek ZUS po podwyżce?

Spis treści

  1. Składki ZUS dla przedsiębiorców: kto zapłaci więcej od 1 lipca
  2. Kto i kiedy płaci ZUS na preferencyjnych warunkach?
  3. Podwyżka składek na ubezpieczenia społeczne: co ze składką zdrowotną?

W tym roku wyjątkowo minimalne wynagrodzenie za pracę wzrasta dwukrotnie: już wzrosło od 1 stycznia 2023 r. i aktualnie wynosi. Druga podwyżka płacy minimalnej nastąpi z dniem 1 lipca i wzrośnie ona do 3600 zł.

Od wysokości płacy minimalnej zależy wiele innych zmiennych: zasiłków, kar porządkowych, odszkodowań itp., a jedną z nich są minimalne obowiązkowe składki ZUS dla osób prowadzących działalność gospodarczą, ale nie wszystkich. Standardowe składki ZUS dla przedsiębiorców zależą od przeciętnego wynagrodzenia i są ustalane na cały rok.

Składki ZUS dla przedsiębiorców: kto zapłaci więcej od 1 lipca

Podstawę składek ZUS na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą i uprawnionych do tzw. małego ZUS stanowi 30% aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Od 1 stycznia 30% minimalnej płacy wynosi 1047 zł, najniższe możliwe do płacenia składki takiego przedsiębiorcy wynoszą (nie licząc składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne) 305,61 zł.

Od 1 lipca 2023 r., w związku z ponownym wzrostem w tym roku minimalnego wynagrodzenia za pracę podstawa wymiaru wzrasta do 1080 zł, a składki w sumie do 315,26 zł.

Szczegółowo wygląda to tak:

  • składka na ubezpieczenie emerytalne – wzrost z 204,37 zł obecnie do 210,82 zł od 1 lipca
  • składka na ubezpieczenie rentowe – wzrost z 83,76 zł obecnie do 86,40 zł od 1 lipca
  • składka na ubezpieczenie wypadkowe – wzrost z 17,48 zł obecnie do 18,04 zł od lipca
  • składka na ubezpieczenie chorobowe – wzrost z 25,65 zł obecnie do 26,46 zł od lipca.

Kto i kiedy płaci ZUS na preferencyjnych warunkach?

Przypomnijmy, że przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą, o ile spełnia dodatkowe warunki, może przez pierwsze 6 miesięcy nie płacić w ogóle składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne ZUS (obowiązkowa jest jednak składka na ubezpieczenie zdrowotne) – w ramach tzw. ulgi na start.

Później zaś w ramach tzw. małego ZUS może płacić składki na preferencyjnych warunkach, od tzw. preferencyjnej podstawy wymiaru składek. Przez kolejne 24 miesiące kalendarzowe opłaca wówczas składki od zadeklarowanej przez siebie kwoty, nie niższej jednak niż 30% minimalnego wynagrodzenia.

Ma jednak prawo opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od tak ustalonej podstawy wyłącznie wtedy, jeśli spełnia łącznie 2 warunki.

  • Po pierwsze – nie prowadzi lub w okresie ostatnich 60. miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadził innej pozarolniczej działalności.
  • Po drugie – nie wykonuje działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, dla którego przed rozpoczęciem działalności gospodarczej (w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym) wykonywał czynności, które wchodzą w zakres obecnej działalności gospodarczej.

Ponadto, jeśli przedsiębiorca zrezygnował z ulgi na start przed upływem 6 miesięcy, okres 24 miesięcy kalendarzowych, przez które może opłacać składki od preferencyjnej podstawy, liczy się od dnia objęcia ubezpieczeniami społecznymi, czyli od dnia, który przedsiębiorca wskaże we wniosku, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym go złoży.

Po upływie 24 miesięcy osoba prowadząca działalność gospodarczą opłaca składki na ubezpieczenia społeczne do ZUS na powszechnych zasadach.

Jeśli przedsiębiorca nie jest uprawniony do ulg, to opłaca składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy nie niższej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Ustala się takie składki na pełne 12 miesięcy – aktualnie od lutego 2023 r. do stycznia 2024 r.

Obecnie dla takich ubezpieczonych podstawa wymiaru wynosi 4161 zł, a składki w sumie 1418,48 zł.

Jak widać, lipcowa podwyżka obowiązkowych składek na ZUS dotyczy wyłącznie osób korzystających z preferencyjnych zasad. Jednak nawet te podwyższane składki wciąż pozostaną prawie 3,5-razy niższe od płaconych na ogólnych zasadach, ustalonych na 12 miesięcy.

Podwyżka składek na ubezpieczenia społeczne: co ze składką zdrowotną?

Osoby prowadzące działalność gospodarczą od samego początku – a więc także podczas korzystania z ulgi na start, jak i małego ZUS, opłacają składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Jej wysokość ustalana jest na 12 miesięcy i od lutego do stycznia nie ulega zmianie.

Także więc przedsiębiorcy, którzy od lipca zapłacą więcej tytułem obowiązkowych składek ZUS na ubezpieczenia społeczne składkę na ubezpieczenie zdrowotne płacić wciąż będą w tej samej wysokości 314,10 zł, o ile płacą podatek wyliczany z tabeli według skali lub podatek liniowy.

W przypadku opodatkowania w formie karty podatkowej składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi w tym okresie także 314,10 zł.

Natomiast przedsiębiorcy rozliczający podatek na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego płacą składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości uzależnionej od poziomu osiąganych obrotów.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej