Mały podatnik 2022 - kto to taki i jakie ma przywileje? Limity na 2022 rok

2022-01-03 16:11
Mały podatnik
Autor: Getty Images PIT, CIT czy WAT - co wybrać żeby nie zwariować

Kim jest mały podatnik w Polsce? Pojęcie dotyczy sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), który wciąż stanowi największą siłę krajowej gospodarki. To szczególny segment, który podlega ochronie i specjalnemu traktowaniu przez państwo. Podmioty te mają dodatkowe, precyzyjnie zdefiniowane korzyści (w tym podatkowe), co ma im pomóc sprostać konkurencji. W artykule opisujemy na jakie przywileje na gruncie PIT, CIT i VAT może liczyć mały podatnik w 2022 roku.

Spis treści

 1. Mały podatnik – definicja
 2. Mały podatnik - podstawa prawna
 3. PIT, CIT, VAT - podstawowe założenia
 4. Przywileje małego podatnika CIT i PIT
 5. Przywileje małego podatnika VAT
 6. Limity podatkowe na 2022 rok

Mały podatnik – definicja

Zgodnie z art. 5a pkt 20 ustawy o PIT i art. 4a pkt 10 ustawy o CIT:

1. Mały podatnik PIT/CIT, to taki u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro.

2. Mały podatnik VAT (ustawa o podatku VAT), to podatnik u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty, która odpowiada równowartości:

 • 1 200 000 euro
 • 45 000 euro w przypadku podatników, którzy prowadzą przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzają funduszami inwestycyjnymi, zarządzają alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, są agentami, zleceniobiorcami lub innymi osobami, które świadczą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu
Ważne

Status małego podatnika oceniany jest na podstawie wartości przychodów brutto w ostatnim roku podatkowym. Mali przedsiębiorcy mogą korzystać z przywilejów i ułatwień, aby sprostać większej konkurencji. Dotyczą one przede wszystkim rozliczeń z podatku dochodowego (PIT/CIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT).

Mały podatnik - podstawa prawna

Definicja i sposób funkcjonowania tzw. małych podatników regulowane są ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, ustawą z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Ponadto dla płatników VAT - m.in. w ustawie z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.

PIT, CIT, VAT - podstawowe założenia

PIT – czyli podatek dochodowy od osób fizycznych – dotyczy zarówno dochodów z umów o pracę, umów zlecenia czy o dzieło, ale także dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, wspólników spółek jawnych, cywilnych, komandytowych.

CIT – czyli podatek od osób prawnych – tj. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych, spółek komandytowo-akcyjnych.

VAT – podatek od wartości dodanej, niezależny od podatku dochodowego, dotyczy wszystkich podmiotów gospodarczych zarejestrowanych jako czynni podatnicy VAT.

Przywileje małego podatnika CIT i PIT

Jednym z głównych przywilejów małego podatnika PIT i CIT jest możliwość skorzystania z tzw. jednorazowej amortyzacji. Dzięki niej mali podatnicy, w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej, mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3–8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych (warunek – kwota nie może przekroczyć 50 000 euro).

Kolejnym przywilejem małego podatnika PIT i CIT jest możliwość dokonywania wpłat zaliczek podatku za okresy kwartalne. Podatnik musi jedynie poinformować o tym urząd skarbowy w składanym zeznaniu rocznym, a potem trzymać się ustalonych terminów:

 • za I kwartał w terminie do 20 kwietnia,
 • za II kwartał w terminie do 20 lipca,
 • za III kwartał w terminie do 20 października,
 • za IV kwartał w terminie do 20 stycznia.

Ponadto wyłacznie mały podatnik rozliczający się z podatku dochodowego CIT ma możliwość opodatkowania swoich dochodów stawką 9%. Są dwa warunki:

 • podatnik w poprzednim roku nie przekroczył limitu przychodów ze sprzedaży wynoszących 2 mln euro (sprzedaż brutto),
 • podatnik w obecnym roku podatkowym nie przekroczył 2 mln euro (sprzedaż netto).

W sytuacji, w której dany podatnik przestaje w ciągu roku spełniać drugi z warunków, od kolejnego miesiąca jest zobowiązany do płacenia stawki 19% CIT.

Ważne

Podatnicy PIT nie mają możliwości skorzystania z podobnej, niższej stawki podatku, co oznacza, że w przypadku spółek korzyści podatnika są większe niż w przypadku osób fizycznych.

Przywileje małego podatnika VAT

Mały podatnik VAT ma możliwość rozliczania metodą kasową. W przypadku wyboru tej metody rozliczeń podatnik rozlicza się z faktury i płaci należny podatek VAT dopiero po uzyskaniu zapłaty za fakturę. Zwykle faktury za dany okres muszą zostać zapłacone nawet jak nie zostały uregulowane. Często jest tak, że podatek VAT od danej faktury trzeba zapłacić wcześniej, niż wpłynęła zapłata od kontrahenta.

Uwaga

Aby zacząć korzystać z metody kasowej konieczne jest zgłoszenie tego wyboru naczelnikowi urzędu skarbowego na formularzu VAT-R.

Drugim przywilejem jest możliwość rozliczania podatku VAT za kwartał. Takie rozliczenie obowiązuje nie tylko podatników, którzy wybrali metodę kasową, lecz także małych podatników rozliczających VAT w tradycyjny sposób. To analogiczny przywilej jak w przypadku podatku PIT i CIT.

Limity podatkowe na 2022 rok

Przedsiębiorcy, których sprzedaż w 2021 nie przekroczy 9 188 000 zł, skorzystają w 2022 z przywilejów małego podatnika CIT i PIT. Dla VAT małym podatnikiem będzie ten o sprzedaży nieprzekraczającej 5 513 000 zł. Oznacza to, że w przyszłym roku więcej przedsiębiorców skorzysta z podatkowych uproszczeń. To przede wszystkim efekt wzrostu średniego kursu euro.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej