Kredyt na działkę - co trzeba wiedzieć. Jak go dostać?

2022-04-28 10:07

Kredyt na działkę i procedury z nim związane są zbliżone do kredytu hipotecznego udzielanego na dom czy mieszkanie. Punktem wyjścia w procesie starania się o kredyt na zakup działki, jak i w pozostałych przypadkach, jest uzyskanie zdolności kredytowej. Jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać kredyt na działkę? Jakie dokumenty są potrzebne?

Spis treści

 1. Kredyt na działkę - ocena kredytobiorcy
 2. Kredyt na działkę - wymagane dokumenty
 3. Jaki wkład własny na kredyt na działkę?
 4. Jakiego zabezpieczenia przy kredycie na zakup działki wymaga bank?

Kredyt na działkę - ocena kredytobiorcy

Podstawowym warunkiem do udzielenia każdego rodzaju kredytu, w tym kredytu hipotecznego na kupno działki, jest sprawdzenie przez bank zdolności kredytowej. W tym celu bank weryfikuje kredytobiorców odnośnie:

 • zarobków,
 • miesięcznych wydatków,
 • stanu cywilnego,
 • formy zatrudnienia,
 • stażu pracy,
 • stanu posiadania,
 • aktualnych zobowiązań finansowych (aktualne kredyty i pożyczki).

W przypadku starania się o kredyt bardzo ważną informacją dla banku jest historia kredytowa i związana z nią terminowość spłacanych rat. Każde opóźnienie w spłacie zadłużenia wpływa negatywnie na ocenę kredytobiorcy. Najpewniej na uzyskanie kredytu na działkę nie będą mogły liczyć osoby widniejące na listach dłużników, np. w KRD czy ERIF BIG. Bank sprawdza również Biuro Informacji Kredytowej. Dlatego zanim jeszcze zaczniemy ubiegać się o kredyt, warto pobrać raport BIK (jednorazowe wygenerowanie raportu to koszt 39 zł), który zawiera szczegółową historię naszych zobowiązań kredytowych oraz finansowych. Pozwala prześledzić historię poszczególnych rat kredytu oraz szczegóły innych zobowiązań, np. comiesięcznych płatności. Zdarza się bowiem, że możemy nawet nie wiedzieć, że trafiliśmy do rejestru dłużników. Wiele nie trzeba, żeby w nim się znaleźć - wystarczy np. 30-dniowe opóźnienie w spłacie zadłużenia liczone od daty wysłania wezwania do zapłaty na kwotę wyższą niż 200 zł albo niezapłacony mandat sprzed kilku lat, o którym już zapomnieliśmy. Jeśli zatem nasza historia kredytowa nie będzie do końca przejrzysta, najpierw powinniśmy uregulować wszystkie zaległości i dopiero wtedy starać się o kredyt.

Wzorcowa historia kredytowa nie zawsze jednak wystarcza, aby uzyskać zgodę na kredyt. Szanse na kredyt zmaleją, jeśli będzie ona np. za krótka - w takiej sytuacji bank nie będzie w stanie ocenić naszej wiarygodności odnośnie terminowego wywiązywania się z zobowiązań finansowych.

Anna Naperty-Wójtowicz, architekt, Projekty Gotowe MURATOR

Na szczególną ostrożność przy wyborze zasługują te działki, które mają cechy nietypowe. Przytoczę tylko kilka przykładów:

 • działki leśne
 • działki na których lub w pobliżu których przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna
 • działki o bardzo słabej nośności gruntu, np: na torfowiskach.

Działki leśne, oznaczone w ewidencji gruntów jako Ls a ich status w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego widnieje jako działka budowlana - wymagają dodatkowych formalności. Należy pamiętać o tym, że powierzchnię pod budynkiem, powierzchniami utwardzonymi, wiatą garażową, śmietnikiem itp. należy wyłączyć z produkcji leśnej. Decyzję taką wydaje dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych. Formalności są dosyć czasochłonne i należy dokonać ich przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. Potrzebne będą do tego mapa do celów projektowych z wrysowanym zagospodarowaniem i zestawieniem powierzchni. Opłaty wyłączeniowe mogą być dosyć sporym wydatkiem.

Działki z linią elektroenergetyczną - jeżeli decydujemy się na taką działkę, należy zgłosić się do zakładu elektroenergetycznego o określenie pasa technicznego, w którym jest zakaz zabudowy kubaturowej. Niekiedy odległości te wskazane są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Szerokość pasa zależna jest od tego czy mamy do czynienia z niskim napięciem (do 1kV), czy średnim (od 1- 60 kV) i może wynieść od 3 do nawet 15 metrów. Istnieje oczywiście możliwość zgłoszenia kolizji z linią niskiego i średniego napięcia. Omija się wówczas działkę, przesuwając linie napięcia po jej granicy. Można to zrobić umieszczając linie kablowe w gruncie lub pozostawiając je napowietrznie. Bardziej ekonomiczny jest wariant pierwszy, jednak każdorazowo koszt pokrywa inwestor.

Działki na torfowiskach - jeżeli decydujemy się na zakup takiej działki ze względów na walory krajobrazowe czy lokalizacyjne, wykonajmy dokładne badania gruntu. Może okazać się, że budowa fundamentów będzie wymagała dodatkowych nakładów finansowych. Najczęściej konieczne są dodatkowe prace w postaci np: wymiany części gruntu, wykonania mikropali lub w skrajnych przypadkach wykonania studni w postaci cylindrycznych betonowych kręgów, na których można potem oprzeć właściwy fundament domu. Wszystkie te zabiegi mocno podrażają całość inwestycji i dodatkowo wydłużają jej realizację.

Wybór odpowiedniej działki pod własny dom wymaga sporego doświadczenia i właściwej weryfikacji. Dlatego przy jej trudniejszych wariantach lub nietypowym kształcie zalecana jest konsultacja z doświadczonym fachowcem. W innym przypadku należy kierować się wyborem typowych działek pasujących pod każdy dom.

Masz więcej pytań do eksperta zadzwoń lub napisz

SPRAWDŹ projekty domów pasujące na każdą działkę

Kredyt hipoteczny czy gotówkowy?

Trzeba wiedzieć, że zamiast kredytu hipotecznego można zaciągnąć kredyt gotówkowy. Ten drugi rodzaj kredytu łatwiej uzyskać, ale jest droższy. W przypadku kredytu hipotecznego nie ma też ustalonej maksymalnie pożyczanej kwoty – wszystko zależy od zdolności kredytowej kredytobiorcy. Z kolei kredyt gotówkowy zaciągany jest standardowo w wysokości 50 000-100 000 zł, ale najwięcej może być to 255 500 zł - kwotę tę określa Ustawa o kredycie konsumenckim. Często nie jest ona wystarczająca na pokrycie kosztów zakupu nieruchomości. Oba kredyty różnią się też okresem kredytowania. Kredyt hipoteczny może być rozłożony maksymalnie na 35 lat, gotówkowy - 10 lat.

Kredyt na działkę - wymagane dokumenty

Ubiegając się o kredyt na zakup działki, trzeba zgromadzić liczne dokumenty, który wymaga bank. Są to dokumenty osobowe (wniosek kredytowy, dowód osobisty wraz z drugim dokumentem potwierdzającym, skrócony odpis aktu małżeństwa, jeśli o kredyt stara się małżeństwo), dokumenty finansowe (zaświadczenie o zatrudnieniu (wystawione przez pracodawcę), pełny wyciąg z rachunku bankowego, na które wpływa wynagrodzenie za pracę, zeznanie podatkowe za ubiegły rok). Bank wymaga także dokumentów dotyczących samej nieruchomości gruntowej, jej statusu prawnego. A są to:

 • odpis z Księgi Wieczystej (umożliwia weryfikację właściciela działki),
 • warunki zabudowy oraz zagospodarowania przestrzennego (miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego),
 • aktualny wypis z rejestru gruntów,
 • akt notarialny potwierdzający prawo własności zbywającego,
 • umowa przedwstępna kupna-sprzedaży wraz z ceną działki,
 • wypis z ewidencji gruntów lub kopia mapy ewidencyjnej,
 • potwierdzenie wniesienia wkładu własnego.

Jaki wkład własny na kredyt na działkę?

Starając się o kredyt na zakup działki, trzeba być przygotowanym na wniesienie wkładu własnego. Nie da się zatem otrzymać kredytu hipotecznego, nie mając już wcześniej zgromadzonych środków i to niemałych. Procentowy wkład własny zależy od warunków banku, ale wynosi zazwyczaj od 20 do 50% wartości w tym przypadku gruntu. Na taki właśnie wkład finansowy musi być przygotowany kredytobiorca.

Jakiego zabezpieczenia przy kredycie na zakup działki wymaga bank?

Banki zawsze zabezpieczają spłaty zobowiązania kredytowego. Takim zabezpieczeniem - w przypadku zakupu działki - jest sama działka, o ile stanowi dla banku odpowiednią wartość. Jeśli bank uzna, że wartość działki jest za niska, np. położona jest w mało atrakcyjnym miejscu, może ustanowić zabezpieczenie spłaty kredytu także na innej nieruchomości kredytobiorców (o ile nie jest już obciążona hipoteką).

Trzeba wiedzieć

Kredyt hipoteczny można przeznaczyć na zakup działki budowlanej, z już rozpoczętą budową domu, lub rekreacyjnej. W wielu bankach jednym kredytem można sfinansować zarówno kupno działki, jak i budowę na niej domu. Wszystkie formalności załatwia się wówczas za jednym razem, w jednym miejscu. Ponadto można uzyskać korzystniejsze warunki kredytu, np. niższą wartość wkładu własnego.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej