Kontrola urzędu skarbowego po zakupie mieszkania. Na co trzeba uważać?

2024-02-19 13:14
Fiskus sprawdza ceny zakupu mieszkań
Autor: Szymon Starnawski

Przy zakupie mieszkania na rynku pierwotnym wszelkie podatki są wliczone w cenę. Zakup na rynku wtórnym obarczony jest potrzebą zapłaty PCC, czyli podatku od czynności cywilnoprawnych. To dodatkowe obciążenie, które podwyższa i tak niemały wydatek związany z samym zakupem i opłatą notarialną przepisania własności.

Spis treści

 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych – co to jest?
 2. Jak fiskus sprawdzi czy PCC został zapłacony w odpowiedniej wysokości?
 3. Co zrobić w razie wezwania urzędu skarbowego w sprawie PCC?
Szkoła Budowania: Otoczenie Domu

Urząd Skarbowy ma prawo sprawdzić nie tylko czy został odprowadzony PCC od kupna nieruchomości, ale też od jakiej wartości go uiszczono. Może zakwestionować wysokość ceny nieruchomości w dokumentach i żądać dopłaty do wpłaconej kwoty podatku.

Podatek od czynności cywilnoprawnych – co to jest?

Podatek od czynności cywilnoprawnych należy odprowadzić w przypadku:

 • umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych;
 • umowy pożyczki, pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku (czyli bez podawania ich cech charakterystycznych);
 • umowy darowizny;
 • umowy dożywocia;
 • umowy o dział spadku i umowy o zniesienie współwłasności w części dotyczącej spłat lub dopłat;
 • ustanowienia hipoteki;
 • ustanowienia odpłatnego użytkowania w tym nieprawidłowego i służebności;
 • umowy depozytu nieprawidłowego;
 • umowy spółki.

Umowy tego typu dotyczą rzeczy znajdujących się na obszarze Polski lub ich nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie naszego kraju. W przypadku spółek osobowych, jeśli są zarejestrowane na terenie Polski a w przypadku spółek kapitałowych w Polsce jest to rzeczywisty ośrodek zarządzania lub siedziba, ale tylko w przypadku jeśli ośrodek zarządzania jest na terenie państwa członkowskiego UE.

Opłatę uiszczają osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które występują w umowach jako strony czynności cywilnoprawnych. Obowiązek ten spoczywa na stronie, która zyskuje środki lub rzeczy, np. w umowie sprzedaży jest to kupujący, a w umowie darowizny – obdarowany.

Oprócz opłacenia podatku w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego należy złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych – PCC-3; w przypadku umów notarialnych deklarację składa notariusz.

W przypadku umowy notarialnej obowiązek podatkowy powstaje w chwili dokonania czynności cywilnoprawnej, a płatnikiem podatku jest notariusz; pobiera on kwotę podatku od stron lub strony umowy.

W przypadku sprzedaży nieruchomości kwota PCC wynosi 2% wartości przedmiotu umowy.

Jak fiskus sprawdzi czy PCC został zapłacony w odpowiedniej wysokości?

Urząd Skarbowy ma prawo weryfikacji ceny nieruchomości w umowie i stwierdzić, że jest ona zbyt niska. Od tej wartości jest wyliczany PCC, a więc zrozumiałe, że fiskus może upomnieć się o należne pieniądze. Oczywiście zawsze można zaryzykować, ale w przypadku rażących nieścisłości należy się liczyć z ingerencją urzędników. Czasami wartość jest zaniżona umyślnie, ale są przypadki sprzedaży mieszkania po okazyjnej cenie, która wynika z szeregu okoliczności, np. złego stanu i potrzeby gruntownego remontu, potrzeby szybkiego uzyskania gotówki itp.

Urząd tego nie wie i podejrzane według niego kwoty poddaje procedurze sprawdzenia. Ma na to pięć lat od momentu transakcji. Zdarza się to ostatnio coraz częściej. Osoba, która według fiskusa wpłaciła zaniżony podatek w stosunku do rzeczywistej wartości jest wzywana do urzędu celem złożenia wyjaśnień.

Co zrobić w razie wezwania urzędu skarbowego w sprawie PCC?

Nie ma innej rady i trzeba się stawić. Samo tłumaczenie niewiele pomoże, dlatego trzeba zawczasu przygotować dokumentację. Mogą to być zdjęcia wykonane przed transakcją pokazujące stan mieszkania, pisma od zarządcy, które świadczą, np. o braku doprowadzenia określonych mediów lub stwierdzające zły stan techniczny. Można też skorzystać z profesjonalnej wyceny wartości nieruchomości sporządzonej przez licencjonowanego rzeczoznawcę majątkowego (800 – 1500 zł); w wypadku zakupu na kredyt taką wycenę zamawia bank.

Patodeweloperka na warszawskich Stegnach

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Tekst sponsorowany

Czytaj więcej