Kiedy wypłata 800 plus w styczniu 2024? Kiedy nowe wnioski na 800 plus 2024?

2024-01-03 14:39
Kiedy przelewy 800 plus będą na koncie
Autor: Szymon Starnawski Kiedy spodziewać się wypłaty 800 plus. Czy trzeba składać nowy wniosek o 800 plus

Od stycznia 2024 r. rodzice, opiekunowie i dyrektorzy placówek opiekuńczych otrzymują podwyższone do 800 zł świadczenie wychowawcze na każde dziecko. Kiedy można spodziewać się pierwszych przelewów? Czy trzeba złożyć nowy wniosek o podwyższone świadczenie?

Spis treści

 1. 800 plus komu przysługuje?
 2. Jak złożyć wniosek o 800 plus?
 3. Na jaki okres przyznawane jest prawo do 800 plus?
 4. Kiedy wypłaty 800 plus - styczeń 2024
 5. Harmonogram wypłat 800 plus 2024
 6. Czy na 800 plus trzeba złożyć nowy wniosek?
 7. Kiedy nowe wnioski na 800 plus 2024?
Szkoła budowania: Dom z poddaszem użytkowym

Wprowadzony przez rząd PiS w kwietniu 2016 r. program Rodzina 500 plus przez pierwsze lata wspierał rodziców comiesięcznymi wpłatami na drugie i kolejne dziecko. Został rozszerzony na pierwsze dziecko w rodzinie w 2019 r., a w 2024 r. podwyższono jego kwotę do 800 zł.

800 plus komu przysługuje?

Świadczenie przysługuje każdemu dziecku od chwili urodzenia do ukończenia 18. roku życia. Otrzymują je:

 • matka lub ojciec (bez względu na stan cywilny) lub opiekun faktyczny (osoba, która wystąpiła z wnioskiem o przysposobienie dziecka) w przypadku gdy dziecko mieszka i jest na utrzymaniu jednej z tych osób;
 • opiekun prawny;
 • dyrektor domu pomocy społecznej;

O przyznanie świadczenia mogą się także ubiegać:

 • rodziny zastępcze i osoby prowadzące rodzinne domy dziecka;
 • dyrektorzy ośrodków opiekuńczo-wychowawczych;
 • dyrektorzy ośrodków opiekuńczo-terapeutycznych;
 • dyrektorzy interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych.

Jak złożyć wniosek o 800 plus?

Ustalaniem praw do tego świadczenia i wypłatami zajmuje się ZUS. Świadczenie jest przyznawane na wniosek składany wyłącznie drogą elektroniczną poprzez:

 • platformę PUE ZUS
 • portal Emp@tia
 • bankowość elektroniczną

Dwa ostatnie sposoby składania wniosków dotyczą tylko rodziców, którzy mają numer PESEL. Wszyscy pozostali, a także rodzice nie posiadający numeru PESEL muszą składać wniosek tylko za pośrednictwem PUE ZUS. Występują trzy typy formularzy wniosków o świadczenie wychowawcze:

 • SW-R dla rodzców;
 • SW-O dla opiekunów, także rodzin zastępczych;
 • SW-D dla dyrektorów placówek.

Postępowania o przyznanie świadczenia prowadzona jest w formie elektronicznej. Informację o przyznaniu świadczenia uprawniona osoba otrzymuje także drogą elektroniczną za pośrednictwem PUE ZUS.

Na jaki okres przyznawane jest prawo do 800 plus?

Prawo do świadczenia jest ustalane na roczny okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca do 31 maja następnego roku.

Wniosek o przyznanie świadczenia można złożyć po narodzinach dziecka jak też w każdym momencie do ukończenia przez nie 18. roku życia.

Jeśli wniosek wpłynie w ciągu trzech miesięcy od dnia narodzin dziecka świadczenie zostanie przyznane a jego wypłata nastąpi z wyrównaniem od daty urodzenia.

W przypadku złożenia wniosku po upływie trzech miesięcy od urodzenia dziecka w trakcie trwania okresu świadczeniowego wypłata jest przyznawana od miesiąca złożenia wniosku.

Na każdy nowy okres świadczeniowy (zaczynający się 1 czerwca każdego roku) trzeba złożyć ponownie wniosek. Najlepiej do 30 kwietnia, gdyż to gwarantuje ciągłość wypłat. Jeśli jednak wniosek zostanie złożony do końca czerwca to ciągłość zostanie przerwana, ale wypłata nastąpi z wyrównaniem od początku nowego okresu świadczeniowego. Złożenie wniosku po 30 czerwca skutkuje przyznaniem wypłaty od dnia jego złożenia i utratą czerwcowej wypłaty.

Kiedy wypłaty 800 plus - styczeń 2024

Pierwsze przelewy na konta w ramach dodatku 800 plus powinny zostać zrealizowane już 2 i 4 stycznia 2024 r. Kolejne wypłaty będą realizowane w kolejnych dniach: 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20 i 22 stycznia.

Harmonogram wypłat 800 plus 2024

Tak jak w przypadku świadczenia 500 plus, każda osoba, której należy się świadczenie, otrzymała stały termin wypłaty środków. Został on przydzielony losowo i aktualnie obowiązuje do 31 maja 2024 roku. Zgodnie z nim dni wypłat środków to: 2, 4, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20 i 22 dzień każdego miesiąca. W przypadku, jeśli termin wypłaty przypada w weekend lub dzień wolny od pracy, środki przekazywane są dzień wcześniej.

Czy na 800 plus trzeba złożyć nowy wniosek?

Podwyżka z 500 zł na 800 zł nastąpiła w trakcie trwania okresu świadczeniowego, więc o podwyższoną kwotę nie trzeba występować z nowym wnioskiem. ZUS ostrzega o pojawiających się w internecie pośrednikach, którzy oferują składanie wniosków na nową kwotę, ale są to oferty oszustów i nie należy w żadnym wypadku z nich korzystać – nie ma po prostu takiej potrzeby.

Kiedy nowe wnioski na 800 plus 2024?

Jeśli jednak świadczenie przysługuje nam od 1 czerwca, czyli od nowego okresu świadczeniowego i chcemy zachować ciągłość wpłat pamiętajmy o złożeniu wniosku do 30 kwietnia 2024 r.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Czytaj więcej