Jaka odległość śmietnika od bloku jest dopuszczalna? Dowiedz się, jak walczyć z uciążliwym śmietnikiem pod oknem

2023-11-09 14:40
śmietnik przy bloku
Autor: Getty Images/Nataliia Tymofieieva Jaka jest minimalna dopuszczalna odległość śmietnika od bloku? Prawo określa to bardzo dokładnie.

Jaka jest minimalna dopuszczalna odległość śmietnika od bloku? Polskie prawo określa tu zarówno minimum, jak i maksimum. Nie wiesz, co zrobić, mając uciążliwy śmietnik pod oknem? Podpowiadamy, jak możesz doprowadzić do przesunięcia wiaty śmietnikowej.

Spis treści

  1. Lokalizacja śmietnika – przepisy. W jakiej odległości od bloku może stać śmietnik?
  2. Jak mierzyć odległość śmietnika od okien?
  3. Śmietnik pod oknem dokucza? Sprawdź, co możesz zrobić

Lokalizacja śmietnika – przepisy. W jakiej odległości od bloku może stać śmietnik?

Śmietnik to dość uciążliwe sąsiedztwo, dlatego nie może stać zbyt blisko budynku. Jednocześnie jednak musi być dostępny dla mieszkańców, a więc nie może znajdować się zbyt daleko. Kwestię dozwolonej odległości śmietnika od bloku regulują tzw. warunki techniczne, czyli rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Jak podaje § 23 rozporządzenia, odległość miejsc do gromadzenia odpadów stałych musi wynosić:

  • minimum 10 m od okien i drzwi do budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi,
  • minimum 3 m od granicy działki budowlanej,
  • minimum 10 m od placu zabaw dla dzieci, boisk dla dzieci i młodzieży oraz miejsc rekreacyjnych,
  • maksimum 80 m od śmietnika do najdalszego wejścia do budynku wielorodzinnego, który on obsługuje.

Powyższe zasady dotyczące odległości od okien, drzwi i granicy działki nie mają zastosowania w przypadku zabudowy jednorodzinnej (ust. 4 § 23 rozporządzenia). Z kolei maksymalna odległość śmietnika od bloku nie dotyczy budynków na terenach zamkniętych (ust. 5).

Od powyższych zasad przewidziano wyjątki. Odległość 3 m od granicy działki nie musi być zachowana, jeżeli śmietnik styka się z innym, położonym na sąsiedniej działce (ust. 2). Co więcej, w razie przebudowy istniejącej zabudowy ustawowe odległości minimalne mogą zostać pomniejszone za zgodą państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, ale o nie więcej niż połowę (ust. 3).

Jak mierzyć odległość śmietnika od okien?

Odległość śmietnika od okien budynku należy mierzyć w linii prostej tam, gdzie jest ona najmniejsza. Co do sposobu pomiaru odległości, to prawo jest nieco niejednoznaczne i nieraz pojawia się wątpliwość, czy np. mierzyć od okna, czy od ściany, w której okno się znajduje.

Praktyka sądów pokazuje, że na ogół przyjmuje się, iż odległość należy mierzyć od ściany z oknem, a nie od samego okna. Więcej na ten temat piszemy w artykule o sytuowaniu budynku ze ścianą skośną względem granicy działki.

Segregacja odpadów. Dlaczego warto segregować śmieci?

Śmietnik pod oknem dokucza? Sprawdź, co możesz zrobić

Jeżeli śmietnik pod oknem stale uprzykrza życie nieprzyjemnymi zapachami i hałasem, warto sprawdzić, czy aby na pewno jest on odpowiednio oddalony od budynku. Zdarza się bowiem, że spółdzielnie czy wspólnoty mieszkaniowe nieco naginają w tej kwestii przepisy.

Jeśli odkryjemy, że minimalna odległość śmietnika od bloku nie została zachowana, warto zgłosić naruszenie prawa nadzorowi budowlanemu. Skargę można złożyć za pomocą formularza na stronie urzędu, mailowo, telefonicznie lub na papierze. Na reakcję zwykle trzeba niestety sporo poczekać, ale gdy już dojdzie do kontroli, urzędnicy mogą w jej wyniku nakazać:

  • przeniesienie pojemników na odpady w inne, zgodne z przepisami miejsce,
  • likwidację łamiącej prawo wiaty śmietnikowej i odtworzenie jej w nowym miejscu.
Ważne

Skarga do nadzoru budowlanego nie powinna być anonimowa, gdyż takie na ogół nie są rozpatrywane.

Co ważne, nie jest to tylko teoria – nadzór budowlany faktycznie wydaje takie decyzje. Co więcej, praktyka sądowa pokazuje, że nawet w razie uporu spółdzielni czy wspólnoty mieszkańcy mogą dopiąć swego. Przykładowo w 2020 r. Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnął tego typu sprawę na korzyść mieszkańców, którzy mieli dość śmietnika niecałe 3 m od okien.

– Niewątpliwie w interesie społecznym leży to, aby lokalizacja miejsc gromadzenia odpadów i ich segregacja odbywała się w zgodnie z prawem, a nie na terenach samowolnie ustalonych w sposób istotnie naruszający przepisy – podano w orzeczeniu sądowym NSA z 2020 r.

Warto podkreślić, że – jak pokazała wspomniana sprawa – usprawiedliwieniem dla stawiania śmietników zbyt blisko okien nie może być fakt, iż na terenie spółdzielni czy wspólnoty brakuje miejsca na śmietnik zgodny z prawem. Jak bowiem podkreślił sąd, przepisy regulujące te kwestie zostały uchwalone ponad 20 lat temu, a więc zarządcy budynków mieli dość czasu na znalezienie lepszego rozwiązania.

QUIZ. Czego nie wolno robić na własnej działce ROD? Znasz zasady?

Pytanie 1 z 15
Czy na terenie ogródków działkowych wolno rozpalić ognisko?
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej