Jak zmienić formę opodatkowania w 2024? Jak to zgłosić? Termin mija 20 stycznia!

2024-01-20 21:08
pity
Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Jak zmienić formin opodatkowania? Termin mija 20 stycznia

Zmiana formy opodatkowania jest możliwa w określonym czasie. Warto na początku nowego roku podatkowego zastanowić się czy obecna forma jest najbardziej opłacalna. Czas do zmiany wyznacza pierwszy uzyskany w roku przychód, ale dla pewnej grupy prowadzących działalność zmiana możliwa jest tylko do 20 stycznia. Jak to zgłosić?

Spis treści

 1. Działalność opodatkowana według skali podatkowej
 2. Działalność opodatkowana podatkiem liniowym
 3. Działalność opodatkowana ryczałtem
 4. Kiedy można zmienić formę opodatkowania działalności?
 5. Jak zgłosić zmianę formy opodatkowania?
Szkoła budowania: Dom z poddaszem użytkowym

Dochód z działalności gospodarczej osób fizycznych automatycznie podlega opodatkowaniu według zasad ogólnych. Są jeszcze dwie inne formy opodatkowania: od przychodów ewidencjonowanych, czyli ryczałt i według stawki liniowej. Pierwszą z tych form można wybrać od razu w momencie zakładania działalności, druga dostępna jest w kolejnym roku jej prowadzenia. Do 2022 r. czwartą formą opodatkowania była jeszcze karta podatkowa, ale mogą z niej korzystać aktualnie tylko te osoby, które korzystały z niej przed 2022 r. i ją kontynuują. W trakcie prowadzenia działalności istnieje także możliwość zmiany formy opodatkowania, ale nie można tego dokonać w dowolnym terminie.

Działalność opodatkowana według skali podatkowej

Korzystający z tej formy z kwoty wolnej od podatku 30 000 zł a po jej przekroczeniu muszą odprowadzić podatek w wysokości 12% od dochodu do 120 000 zł oraz 32% od nadwyżki ponad 120 000 zł. Dodatkowo mogą korzystać z licznych odliczeń, m.in.:

 • ulgi prorodzinnej;
 • odliczenie składek ubezpieczenia społecznego;
 • ulgi na zakup terminala płatniczego;
 • ulgi termomodernizacyjnej;
 • ulgi internetowej;
 • ulgi rehabilitacyjnej.

Działalność opodatkowana podatkiem liniowym

W tym przypadku nie ma kwoty wolnej od podatku a podatnik bez względu na uzyskany dochód płaci od pierwszej złotówki podatek w wysokości 19%.

Rozliczający się w ten sposób nie mogą:

 • rozliczyć się wspólnie ze współmałżonkiem;
 • skorzystać z ulgi prorodzinnej;
 • rozliczyć się jako samotna osoba wychowująca dziecko;
 • skorzystać z ulgi internetowej;
 • skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej.

Poza tym obowiązują ulgi podobne, jak w przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych. Jeśli jednak osoba prowadząca taką działalność dodatkowo podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych (umowa o pracę) to może zastosować ulgi należne tej formie, ale odliczając je od podatku naliczonego tylko dla tej formy (nie od sumy).

Działalność opodatkowana ryczałtem

W odróżnieniu od dwóch pozostałych form opodatkowania podstawą opodatkowania nie jest dochód, a przychód. W tej formie opodatkowania stawki podatkowe zależne są od profilu prowadzonej działalności i mogą wynosić od 2% do 17%. Przykładowe stawki:

 • 2% - sprzedaż roślin i zwierząt własnego chowu;
 • 3% - działalność gastronomiczna z wyłączeniem napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%;
 • 5,5% - roboty budowlane;
 • 8,5 – usługi edukacyjne;
 • 12% - usługi komputerowe;
 • 15% - działalność sportowa, rekreacyjna, rozrywkowa;
 • 17% - wolne zawody wykonywane osobiście (brokerzy, agenci ubezpieczeniowi, adwokaci, księgowi i in.).

Można zastosować między innymi ulgi:

 • rehabilitacyjną;
 • internetową;
 • termomodernizacyjną;
 • 50% składek na ubezpieczenie zdrowotne.

W opodatkowaniu ryczałtem nie można skorzystać z ulgi prorodzinnej i ulgi dla samotnie wychowujących dziecko oraz rozliczyć się ze współmałżonkiem. Jednak w przypadku gdy osoba rozlicza się ryczałtem, a dodatkowo podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych (umowa o pracę) to może zastosować ulgi należne tej formie, ale odliczając je od podatku naliczonego tylko dla tej formy (nie od sumy obu działalności).

Kiedy można zmienić formę opodatkowania działalności?

Osoby, które rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej lub ją kontynuują mogą zmienić formę opodatkowania:

 • do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskany był pierwszy przychód z działalności w danym roku podatkowym;
 • do końca roku, jeśli pierwszy przychód uzyskany został w grudniu tego roku.

W przypadku zmiany formy opodatkowania z karty podatkowej prowadzący działalność mają czas tylko do 20 stycznia 2024 r. Po tym terminie rezygnacja z opodatkowania kartą podatkową jest już niemożliwa do końca roku.

Jak zgłosić zmianę formy opodatkowania?

Zmianę formy opodatkowania należy zgłosić na formularzu CEIDG-1 i złożyć go w urzędzie miasta lub gminy. Dodatkowo w celach informacyjnych powinno się także złożyć oświadczenie o zmianie wyboru formy opodatkowania do naczelnika urzędu skarbowego. Nie ma urzędowego formularza takiego pisma. Każdy podatnik dokonujący zmiany formy opodatkowania musi sporządzić je własnoręcznie. W piśmie powinny znaleźć się podstawowe dane podatnika, rok rozpoczęcia działalności i jej formę, symbol PKD (oznaczenie przedmiotu działalności gospodarczej), rok w którym podatnik zmienia formę opodatkowania i określenie jej formy.

Warszawa pięknieje na naszych oczach. Co warto zobaczyć w stolicy?

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej