Jak zapłacić niższy podatek od nieruchomości za 2023 rok? Złóż deklarację!

2023-01-31 6:02
podatek od nieruchomości
Autor: gettyimages Jak obniżyć podatek od nieruchomości? Trzeba złożyć deklarację

Możesz zapłacić niższy podatek od nieruchomości i liczyć na obniżenie podatku od nieruchomości za 2023! Z rocznymi rozliczeniami podatków można zwykle poczekać dłużej, przynajmniej do końca kwartału. Inaczej jest w przypadku firmowego podatku od nieruchomości - deklarację za rok, który dopiero się rozpoczął, musimy złożyć do końca stycznia.

Spis treści

  1. Deklaracja na obniżenie podatku od nieruchomości
  2. Warto śledzić przepisy
  3. Zmiany w deklaracji a korekta
  4. Jak oszczędzić na podatku od nieruchomości? Sprawdź 5 rzeczy

O ile osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej nie składają deklaracji podatkowej na potrzeby ustalenia należności z tytułu podatku od nieruchomości (sporządzają jedynie informację, a podatek ustala organ w decyzji co roku), to taki obowiązek dotyczy firm zorganizowanych w formie spółek.

Deklaracja na obniżenie podatku od nieruchomości

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej składają co roku w terminie do dnia 31 stycznia deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy. Warto podkreślić, że tylko w podatku od nieruchomości składamy deklarację na przyszłość - zwykle podsumowujemy dany okres rozliczeniowy po jego zakończeniu.

Wyłącznie w przypadku niektórych zmian w majątku (np. nabycia nieruchomości) w terminie 14 dni od dnia zaistnienia danej okoliczności należy dokonać korekty deklaracji.

31 stycznia to zatem termin, w którym określa się należności z tytułu podatku od nieruchomości na cały nadchodzący rok.

Warto śledzić przepisy

Specyfika podatku od nieruchomości jako podatku od majątku polega także na tym, że jest to dość powtarzalne rozliczenie. Wielu przedsiębiorców, tworząc deklarację podatkową na podatek od nieruchomości, przepisuje dane z poprzedniego roku, dodając ewentualnie nowe obiekty. Efekt jest taki, że utrwalamy historyczne rozliczenia pomimo bardzo częstych zmian w orzecznictwie i praktyce stosowania przepisów. Tymczasem podatek od nieruchomości budzi więcej wątpliwości (co widać po liczbie orzeczeń sądów administracyjnych), niż np. dużo bardziej medialne podatki dochodowe. Prowadzi to do sytuacji, w których zmiany w orzecznictwie, również korzystne dla podatników, nie są uwzględniane w ich rozliczeniach.

Zmiany w deklaracji a korekta

Organ podatkowy rzadko z własnej inicjatywy weryfikuje rozliczenia podatku od nieruchomości w toku kontroli. W większości przypadków są one wynikiem złożonych korekt za poprzednie lata. Ma to ten skutek, że dużo łatwiej i mniej ryzykownie jest uwzględnić ewentualne oszczędności w bieżącej deklaracji podatkowej, niż korygować wsteczne rozliczenia, narażając się przy tym na kontrolę. Raz dokonana zmiana będzie uwzględniana w kolejnych latach.

Jak oszczędzić na podatku od nieruchomości? Sprawdź 5 rzeczy

Choć na przygotowanie przez spółki deklaracji podatkowej w podatku od nieruchomości zostało tylko kilka dni, nie warto przepisywać danych z poprzedniego roku. Podpowiadamy, jak obniżyć należności z tytułu podatku od nieruchomości na ten i kolejne lata.

       1. Lista obiektów do opodatkowania

Pierwszym krokiem przed zatwierdzeniem deklaracji powinno być zweryfikowanie, czy wszystkie ujęte w niej obiekty faktycznie istnieją w niezmienionej formie. Niejednokrotnie ustaleniem z przeglądu jest wskazanie podatnikowi, że deklaruje do opodatkowania obiekty, które w całości lub w części już nie istnieją, choć nadal widnieją w ewidencji środków trwałych. Zdarza się również częściowa likwidacja obiektu lub pozbawienie go istotnych cech konstrukcyjnych (np. z budynku pozostały same ściany), o czym wiedzą pracownicy działów technicznych. W takich sytuacjach wielu podatników pozostawia deklarację w podatku od nieruchomości bez zmian, co wpływa na wymiar podatku.

      2. Instalacje wewnątrz budynków

Punktem wyjścia do ustalenia budowli opodatkowanych jest dla podatników ewidencja środków trwałych. Ostateczne dane są następnie przenoszone do załącznika na podstawie wybranej grupy KŚT (zwykle wyłącznie grupy 2). Takie podejście (choć nie zawsze), może prowadzić do zadeklarowania do opodatkowania sklasyfikowanych w grupie 2 instalacji i sieci, które znajdują się wewnątrz budynku i nie powinny podlegać osobnemu opodatkowania jako budowle. 

      3. Urządzenia techniczne na zewnątrz

Sprawdźmy również, jakie obiekty z listy „budowle” są posadowione na zewnątrz budynków. Nie wszystkie powinny być opodatkowane, a przynajmniej nie w całości. Przepisy prawa budowlanego uznają za budowle wyłącznie części budowlane urządzeń technicznych oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia. Oznacza to, że pozostała część obiektu (stanowiąca zwykle 90% jego wartości), nie podlega opodatkowaniu.

      4. Powierzchnia użytkowa budynków

W przypadku budynków podstawą opodatkowania jest ich powierzchnia użytkowa, a nie wartość. Nie zmienia to faktu, że także w tym przypadku oszczędności są możliwe. Należy pamiętać, że powierzchnię należy ustalić na podstawie specyficznych odnoszących się tylko podatku od nieruchomości, a nie innych norm, np. budowlanych. Powierzchnia użytkowa może być określona różnie w poszczególnych przepisach. Choć w ciągu tygodnia nie zawsze będziemy w stanie dokonać pomiaru całego zakładu nie znaczy to, że nie możemy zweryfikować danych źródłowych i ustalić na jakiej podstawie dotychczas deklarowaliśmy powierzchnię użytkową.

     5. Wykorzystanie obiektów w działalności

Wobec zmian orzecznictwie należy zweryfikować zwłaszcza te obiekty, które nie są z różnych względów wykorzystywane w działalności. Sam fakt posiadania nieruchomości przez osobę prawną mającą status przedsiębiorcy, nie stanowi wystarczającej przesłanki uznania do opodatkowania według najwyższej stawki. Brak wykorzystania nieruchomości może być natomiast argumentem za niższym wymiarem podatku.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej