Inwestycje kolejowe: budowa tunelu na podstawie decyzji wojewody

2018-02-06 15:52
Tunel średnicowy Łódź
Autor: commons.wikimedia/Mateusz Włodarczyk Tunel średnicowy powstanie przy stacji Łódź Fabryczna

Rząd zdecydował 6 lutego 2018 r. o skierowaniu do Sejmu projektu nowelizacji ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz ustawy o transporcie kolejowym. Proponowane przez rząd zmiany mają m.in. umożliwić budowę tuneli kolejowych bez konieczności wykupu gruntów, na których będą one przebiegać.

W uzasadnieniu projektu czytamy, że z jednej strony chodzi o sprawną realizację inwestycji kolejowych, gdy konieczna jest budowa tunelu wraz z obiektami oraz urządzeniami związanymi z ich użytkowaniem i funkcjonowaniem. Z drugiej zaś – o zachowanie prawa własności przez obecnych właścicieli gruntów. Dlatego w projekcie przewidziano prawo do odszkodowania za ograniczenie korzystania z nieruchomości po budowie tunelu.

Budowa tunelu bez wykupu terenu

Ministerstwo Infrastruktury, które jest autorem projektu wyjaśnia, że w obecnym stanie prawnym, m.in. wskutek braku przepisów o tzw. własności warstwowej, budowa tunelu metodą wiertniczą – co do zasady – powinna się odbywać po przeniesieniu własności nieruchomości znajdujących się nad tunelem na rzecz Skarbu Państwa i przekazaniu ich w użytkowanie wieczyste spółce PKP Polskie Linie Kolejowe. Problem pojawia się wtedy, gdy trasa tunelu miałaby przebiegać na terenie zurbanizowanym, pod stojącymi na nim kamienicami czy blokami. Budowa tunelu wymagałaby w tym przypadku przejęcia przez państwo gruntów i infrastruktury mieszkaniowej, co trudno sobie wyobrazić m.in. ze względu na koszty.

– Podjęte dzisiaj przez rząd decyzje ułatwiają realizację inwestycji tunelowych na liniach kolejowych – zapewnia minister infrastruktury Andrzej Adamczyk

Decyzja w rękach wojewody

Resort wyjaśnia, że wejście na teren nieruchomości w celu realizacji inwestycji kolejowej umożliwi wojewoda w decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. Ograniczy w niej – za odszkodowaniem – sposób korzystania z nieruchomości „przez udzielenie zezwolenia na dokonanie budowy lub przebudowy tunelu, układu drogowego lub urządzeń  wodnych lub zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń”.

Nowe przepisy mają obowiązywać po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej