Linie kolejowe w Polsce z planem na 220 projektów. TOP 10 największych kontraktów kolejowych

2019-02-27 14:19
Modernizacja linii kolejowych
Autor: PKP PLK

Linie kolejowe w Polsce na dzień dzisiejszy to zrealizowane projekty za ok. 10 mld i projekty w realizacji za 32 mld zł. Polskie Linie Kolejowe na koniec 2018 roku miały ponad 3-krotnie więcej podpisanych umów na dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020, niż miało to miejsce w poprzedniej edycji alokacji środków na linie kolejowe z Unii Europejskiej.

PKP Polskie Linie Kolejowe realizują swoje inwestycje w ramach Krajowego Programu Kolejowego (KPK). To plan zakrojony na 220 projektów za ponad 66 mld zł, zmodernizowanych zostanie m.in. 9000 km torów i jak podała spółka PKP Polskie Linie Kolejowe KPK, plan osiągnął 60% wykonania.

- Jeszcze niedawno zastanawiano się, czy damy radę zrealizować cały Krajowy Program Kolejowy. Dzisiaj widzimy, że moglibyśmy zrealizować nawet więcej zadań – twierdzi Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.

Trwają już przygotowania dla zagospodarowania kolejnej transzy środków z UE. Przedstawiciele Polskich Linii Kolejowych swego czasu twierdzili, że będą wyciągać wnioski z przetargowych i realizacyjnych doświadczeń GDDKiA. Firmy budowlane, które angażowały się w ten sektor rynku budowlanego, nie były jednak zadowolone z wzajemnych relacji z PKP PLK. Spółka twierdzi, że stale współpracuje z wykonawcami i producentami w poszukiwaniu skutecznych rozwiązań w zakresie wadiów przetargowych, wysokości zabezpieczeń dobrego wykonania i waloryzacji kontraktów, już od dwóch lat przygotowywane są studia wykonalności i dokumentacje projektowe dla inwestycji (wartości ponad 40 mld zł, są wskazania na dalsze przedsięwzięcia na 50 mld zł), które będą realizowane w nowej perspektywie finansowej.

Inwestycje PKP PLK
Autor: PKP PLK Zwiększono fundusz na realizację Krajowego Programu Kolejowego

Zmiany w priorytetach modernizacji linii kolejowych na 2019 rok

Rada Ministrów w lutym 2019 skorygowała uchwałę w sprawie Krajowego Programu Kolejowego (KPK) do 2023 roku. Jak zakomunikował minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, ponieważ porty w Gdyni, Gdańsku, Świnoujściu i Szczecinie są tzw. oknem na świat, zostaną zwiększone środki finansowe na poprawę dostępu koleją do tych portów. W efekcie tego, budżet Krajowego Programu Kolejowego został zwiększony z 66,4 mld zł do prawie 70 mld.

Dzięki aktualizacji KPK spółka PKP Polskie Linie Kolejowe będzie mogła jeszcze w 2019 roku wybrać wykonawców i rozpocząć roboty budowlane w tych portach morskich i na linii Poznań – Szczecin. Konieczność zwiększenia środków na te projekty wynika z przekroczenia wartości kosztorysowych inwestycji portowych. Korekta budżetu KPK o 3,2 mld zł to m.in. 1,4 mld zł z kredytu, który zaciągną PKP Polskie Linie Kolejowe w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Środki zostaną przeznaczone na projekty portowe oraz linie kolejowe E59 między Poznaniem a Szczecinem, w tym odcinka Wronki – Słonice, który został przesunięty z listy rezerwowej na podstawową.

TOP 10 kontraktów kolejowych 

Linia kolejowa Warszawa – Lublin

Chodzi o część tej linii, której modernizacja wyniesie prawie 1,7 mld zł. Umowy podpisano w maju 2017. Prace na odcinkach Pilawa – Dęblin i Dęblin – Lublin wykonają dwa konsorcja. Pierwszy odcinek Pilawa – Dęblin zostanie zmodernizowany przez konsorcjum spółek Mostostal Kraków S.A., PKP Energetyka SA i Schweerbau GmbH & Co. Kg Bauunternehmen za 735 mln zł. Na odcinku Dęblin – Lublin prace wykona konsorcjum złożonego z Astaldi S.p.A., Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów, Construzioni Linee Ferroviarie S.p.A., „Zhol zhondeushi Company” LLP za 930,5 mln zł. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu na linii kolejowej nr 7 na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin, którego wartość wynosi ponad 3,4 mld zł. Modernizacja zwiększy komfort i skróci czas podróży. Przejazd najszybszym pociągiem między Warszawą a Lublinem z prędkością do 160 km/godz. będzie trwała ok. 1,5 godziny. 

Na odcinku Otwock – Lublin moderniacja obejmie 34 stacje i przystanki oraz 31 mostów kolejowych. Ponadto zostanie zmodernizowanych 150 km torów i sieci trakcyjnej, między Otwockiem a Pilawą powstanie drug tor. 

Linia kolejowa Swarzędz – Barłogi

Modernizację linii PKP między Swarzędzem a Barłogami wykona firma Torpol S.A. Umowę, wartą 1 030 600 000 zł brutto, podpisano w marcu 2017. Od tej daty wykonawca ma 41 miesięcy na realizacje zadania.
Między Swarzędzem a barłogami zostanie zmodernizowanych około 100 km torów i zamontowanych 111 nowoczesnych rozjazdów. Ponadto planowana jest wymiana około 300 km sieci trakcyjnej i przebudowa 7 mostów i 7 wiaduktów kolejowych. Na linii zmieni się system sterowania ruchem kolejowym. 

Linia kolejowa Warszawa – Białystok

Za ponad 641 mln zł PKP Polskie Linie Kolejowe SA zmodernizują kolejny odcinek linii Warszawa – Białystok.  Przebudowane zostaną stacje Małkinia i Sadowne. Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor, umowę podpisano w czerwcu 2017. Inwestycja obejmie 3 mosty (w tym wybudowany zostanie nowy most nad rzeką Bug), 70 km torów, sieć trakcyjną, perony i 11 przejazdów kolejowo-drogowych między stacjami Sadowne i Czyżew. Pociągi pasażerskie zwiększą na tej linii prędkość ze 120 do 160 km/godz. 

Modernizacja linii PKP - stacja Krzeszowice
Autor: PKP PLK Stacja Krzeszowice przed modernizacją

Linia kolejowa Trzebinia – Krzeszowice

To odcinek linii z Krakowa do Katowic, a jego modernizacji podejmie się za 596 720 898 zł netto konsorcjum firm TORPOL SA (lider) i BUDIMEX SA. Przebudowane perony na stacjach w Trzebini, Krzeszowicach, Dulowej i Woli Filipowskiej będą wyższe i dobrze  oświetlone.  Na trasie wybudowanych zostanie 8 przejść pod torami, a na stacji w Krzeszowicach powstanie nowa kładka. Ponadto przebudowa obejmie 47 km torów i sieci trakcyjnej oraz 45 obiektów inżynieryjnych: wiaduktów, mostów, przejść, przepustów oraz wymianę 108 rozjazdów.

Linia kolejowa Siedlce – Terespol

Wykonawcą ostatnich prac modernizacyjnych na  linii Siedlce – Terespol jest firma TRAKCJA PRKiI SA. Inwestycja za 417 593 693 zł netto dotyczy przede wszystkim przebudowy trzech stacji w Białej Podlaskiej, Małaszewiczach i Terespolu oraz przystanku Biała Podlaska Rozrządowa. Prace mają zostać zakończone w sierpniu 2020. Wtedy na całej trasie z Warszawy, przez Siedlce, aż do granicy w Terespolu pociągi pojadą z prędkością 160, a towarowe do 120 km/godz. Wymienionych zostanie 113 rozjazdów, przebudowana będzie sieć trakcyjna oraz tory.

Modrnizacja linii PKP - stacja Biała Podlaska
Autor: PKP PLK Najpierw wyremontowano największe dworce kolejowe, teraz nadszedł czas na mniejsze stacje PKP

Linia kolejowa Skarżysko Kamienna – Sandomierz

Na ten odcinek przetarg w formule „projektuj i buduj” wygrała firma ZUE SA, która wyceniła zadanie na 378,8 mln zł netto. Umowa podpisana w roku 2017, natomiast roboty budowlane zaplanowano na lata 2018-2021.
W ramach modernizacji linii planowana jest wymiana ponad 100 km toru i 25 km sieci trakcyjnej. Wyremontowanych zostanie 106 obiektów inżynieryjnych, w tym m.in. 34 mosty i 4 wiadukty drogowe, zostanie przebudowanych 35 peronów, zmodernizowanych 69 przejazdów i ponad 100 rozjazdów. Tu w przyszłości pociągi pasażerskie pojadą z prędkością do 120, a towarowe 80 km/godz.

Linia kolejowa Rawicz – Leszno

To odcinek linii Poznań – Wrocław, który przypadł konsorcjum firm Astaldi S.p.A i Costruzioni Linee Ferroviarie S.p.A. Wartość kontraktu to 355 mln zł netto. Początek robót budowlanych zaplanowano na październik 2017, a zakończenie na 2020 rok. W ramach modernizacji 35 kilometrowego zostaną wymienione tory i sieć trakcyjna, 11 przejazdów kolejowo-drogowych, a także 4 stacje i przystanki. Pociągi przyspieszą do 160 km/godz. 

Linia kolejowa Łódź – Zduńska Wola

Kontrakt za 346 mln zł przypadł firmie ZUE S.A. Inwestycja o jedną trzecią skróci się czas podróży z Łodzi do Zduńskiej Woli, zostaną zmodernizowane dworce w Lublinku, Pabianicach, Łasku i Zduńskiej Woli. Na tej trasie pociągi pojadą z prędkością do 120 km/h. Umowa podpisana w marcu, na jej realizacje wykonawca ma trzy lata.

Modernizacja linii PKP
Autor: PKP PLK Przebudowa trakcji kolejowej

Linia kolejowa Szczytno – Ełk

Umowa na modernizację tego 112-kilometrowego odcinka, PKP PLK podpisały z firmą TORPOL SA. Jej wartość wynosi 289 532 384 zł netto. Wykonawca ma na realizację zadania 24 miesiące. Trzeba tu wymienić tory oraz wyremontować mosty i przepusty, by pociągi pasażerskie mogły jechać z prędkością do 120 km/godz., zaś przewozy towarowe do 80 km/godz.

Linia kolejowa Warszawa – Białystok

Umowa z konsorcjum firm Track Tec Construction (lider), Infrakol, Leonhard Weiss, Intop Warszawa warta jest 208 mln zł brutto. Dotyczy linii kolejowej Warszawa - Białystok, na odcinkach między Ostrołęką a Łapami i między Siedlcami, Czeremchą a Białymstokiem.

W ramach prac wymienionych zostanie ok. 95 km torów, ponad 150 tys. podkładów oraz kilkanaście rozjazdów, przebudowanych ponad 40 przejazdów kolejowo-drogowych. Na ponad 30 skrzyżowaniach toru i drogi zainstalowane zostaną nowe urządzenia samoczynnej sygnalizacji przejazdowej. Remont przejdzie również 12 mostów i wiaduktów oraz 10 przepustów. Zlikwidowane będą ograniczenia prędkości. Pociągi pasażerskie przyśpieszą nawet trzykrotnie, z 40 do 120 km/godz.

Modernizacja linii PKP
Autor: PKP PLK W Krakowie linia kolejowa w kierunku Zakopanego przebiegnie nad miastem

Plany PKP Polskich Linii Kolejowych do roku 2023

Spółka zamierzała w 2018 roku zrealizować inwestycje o wartości 10 mld zł, korzystając ze środków UE i budżetu państwa. Od 2019 w ramach realizacji Krajowego Programu Kolejowego o wartości blisko 70 mld zł, do roku 2023 PKP PLK planują objąć pracami 10 000 km torów, a 8500 km z nich zostanie dostosowanych do wyższych prędkości.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej