Linie kolejowe w Polsce z planem na 220 projektów. TOP 10 największych kontraktów kolejowych

2019-02-27 14:19
Modernizacja linii kolejowych
Autor: PKP PLK

Linie kolejowe w Polsce na dzień dzisiejszy to zrealizowane projekty za ok. 10 mld i projekty w realizacji za 32 mld zł. Polskie Linie Kolejowe na koniec 2018 roku miały ponad 3-krotnie więcej podpisanych umów na dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020, niż miało to miejsce w poprzedniej edycji alokacji środków na linie kolejowe z Unii Europejskiej.

PKP Polskie Linie Kolejowe realizują swoje inwestycje w ramach Krajowego Programu Kolejowego (KPK). To plan zakrojony na 220 projektów za ponad 66 mld zł, zmodernizowanych zostanie m.in. 9000 km torów i jak podała spółka PKP Polskie Linie Kolejowe KPK, plan osiągnął 60% wykonania.

- Jeszcze niedawno zastanawiano się, czy damy radę zrealizować cały Krajowy Program Kolejowy. Dzisiaj widzimy, że moglibyśmy zrealizować nawet więcej zadań – twierdzi Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.

Trwają już przygotowania dla zagospodarowania kolejnej transzy środków z UE. Przedstawiciele Polskich Linii Kolejowych swego czasu twierdzili, że będą wyciągać wnioski z przetargowych i realizacyjnych doświadczeń GDDKiA. Firmy budowlane, które angażowały się w ten sektor rynku budowlanego, nie były jednak zadowolone z wzajemnych relacji z PKP PLK. Spółka twierdzi, że stale współpracuje z wykonawcami i producentami w poszukiwaniu skutecznych rozwiązań w zakresie wadiów przetargowych, wysokości zabezpieczeń dobrego wykonania i waloryzacji kontraktów, już od dwóch lat przygotowywane są studia wykonalności i dokumentacje projektowe dla inwestycji (wartości ponad 40 mld zł, są wskazania na dalsze przedsięwzięcia na 50 mld zł), które będą realizowane w nowej perspektywie finansowej.

Inwestycje PKP PLK
Autor: PKP PLK Zwiększono fundusz na realizację Krajowego Programu Kolejowego

Zmiany w priorytetach modernizacji linii kolejowych na 2019 rok

Rada Ministrów w lutym 2019 skorygowała uchwałę w sprawie Krajowego Programu Kolejowego (KPK) do 2023 roku. Jak zakomunikował minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, ponieważ porty w Gdyni, Gdańsku, Świnoujściu i Szczecinie są tzw. oknem na świat, zostaną zwiększone środki finansowe na poprawę dostępu koleją do tych portów. W efekcie tego, budżet Krajowego Programu Kolejowego został zwiększony z 66,4 mld zł do prawie 70 mld.

Dzięki aktualizacji KPK spółka PKP Polskie Linie Kolejowe będzie mogła jeszcze w 2019 roku wybrać wykonawców i rozpocząć roboty budowlane w tych portach morskich i na linii Poznań – Szczecin. Konieczność zwiększenia środków na te projekty wynika z przekroczenia wartości kosztorysowych inwestycji portowych. Korekta budżetu KPK o 3,2 mld zł to m.in. 1,4 mld zł z kredytu, który zaciągną PKP Polskie Linie Kolejowe w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Środki zostaną przeznaczone na projekty portowe oraz linie kolejowe E59 między Poznaniem a Szczecinem, w tym odcinka Wronki – Słonice, który został przesunięty z listy rezerwowej na podstawową.

TOP 10 kontraktów kolejowych 

Linia kolejowa Warszawa – Lublin

Chodzi o część tej linii, której modernizacja wyniesie prawie 1,7 mld zł. Umowy podpisano w maju 2017. Prace na odcinkach Pilawa – Dęblin i Dęblin – Lublin wykonają dwa konsorcja. Pierwszy odcinek Pilawa – Dęblin zostanie zmodernizowany przez konsorcjum spółek Mostostal Kraków S.A., PKP Energetyka SA i Schweerbau GmbH & Co. Kg Bauunternehmen za 735 mln zł. Na odcinku Dęblin – Lublin prace wykona konsorcjum złożonego z Astaldi S.p.A., Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów, Construzioni Linee Ferroviarie S.p.A., „Zhol zhondeushi Company” LLP za 930,5 mln zł. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu na linii kolejowej nr 7 na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin, którego wartość wynosi ponad 3,4 mld zł. Modernizacja zwiększy komfort i skróci czas podróży. Przejazd najszybszym pociągiem między Warszawą a Lublinem z prędkością do 160 km/godz. będzie trwała ok. 1,5 godziny. 

Na odcinku Otwock – Lublin moderniacja obejmie 34 stacje i przystanki oraz 31 mostów kolejowych. Ponadto zostanie zmodernizowanych 150 km torów i sieci trakcyjnej, między Otwockiem a Pilawą powstanie drug tor. 

Linia kolejowa Swarzędz – Barłogi

Modernizację linii PKP między Swarzędzem a Barłogami wykona firma Torpol S.A. Umowę, wartą 1 030 600 000 zł brutto, podpisano w marcu 2017. Od tej daty wykonawca ma 41 miesięcy na realizacje zadania.
Między Swarzędzem a barłogami zostanie zmodernizowanych około 100 km torów i zamontowanych 111 nowoczesnych rozjazdów. Ponadto planowana jest wymiana około 300 km sieci trakcyjnej i przebudowa 7 mostów i 7 wiaduktów kolejowych. Na linii zmieni się system sterowania ruchem kolejowym. 

Linia kolejowa Warszawa – Białystok

Za ponad 641 mln zł PKP Polskie Linie Kolejowe SA zmodernizują kolejny odcinek linii Warszawa – Białystok.  Przebudowane zostaną stacje Małkinia i Sadowne. Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor, umowę podpisano w czerwcu 2017. Inwestycja obejmie 3 mosty (w tym wybudowany zostanie nowy most nad rzeką Bug), 70 km torów, sieć trakcyjną, perony i 11 przejazdów kolejowo-drogowych między stacjami Sadowne i Czyżew. Pociągi pasażerskie zwiększą na tej linii prędkość ze 120 do 160 km/godz. 

Modernizacja linii PKP - stacja Krzeszowice
Autor: PKP PLK Stacja Krzeszowice przed modernizacją

Linia kolejowa Trzebinia – Krzeszowice

To odcinek linii z Krakowa do Katowic, a jego modernizacji podejmie się za 596 720 898 zł netto konsorcjum firm TORPOL SA (lider) i BUDIMEX SA. Przebudowane perony na stacjach w Trzebini, Krzeszowicach, Dulowej i Woli Filipowskiej będą wyższe i dobrze  oświetlone.  Na trasie wybudowanych zostanie 8 przejść pod torami, a na stacji w Krzeszowicach powstanie nowa kładka. Ponadto przebudowa obejmie 47 km torów i sieci trakcyjnej oraz 45 obiektów inżynieryjnych: wiaduktów, mostów, przejść, przepustów oraz wymianę 108 rozjazdów.

Linia kolejowa Siedlce – Terespol

Wykonawcą ostatnich prac modernizacyjnych na  linii Siedlce – Terespol jest firma TRAKCJA PRKiI SA. Inwestycja za 417 593 693 zł netto dotyczy przede wszystkim przebudowy trzech stacji w Białej Podlaskiej, Małaszewiczach i Terespolu oraz przystanku Biała Podlaska Rozrządowa. Prace mają zostać zakończone w sierpniu 2020. Wtedy na całej trasie z Warszawy, przez Siedlce, aż do granicy w Terespolu pociągi pojadą z prędkością 160, a towarowe do 120 km/godz. Wymienionych zostanie 113 rozjazdów, przebudowana będzie sieć trakcyjna oraz tory.

Modrnizacja linii PKP - stacja Biała Podlaska
Autor: PKP PLK Najpierw wyremontowano największe dworce kolejowe, teraz nadszedł czas na mniejsze stacje PKP

Linia kolejowa Skarżysko Kamienna – Sandomierz

Na ten odcinek przetarg w formule „projektuj i buduj” wygrała firma ZUE SA, która wyceniła zadanie na 378,8 mln zł netto. Umowa podpisana w roku 2017, natomiast roboty budowlane zaplanowano na lata 2018-2021.
W ramach modernizacji linii planowana jest wymiana ponad 100 km toru i 25 km sieci trakcyjnej. Wyremontowanych zostanie 106 obiektów inżynieryjnych, w tym m.in. 34 mosty i 4 wiadukty drogowe, zostanie przebudowanych 35 peronów, zmodernizowanych 69 przejazdów i ponad 100 rozjazdów. Tu w przyszłości pociągi pasażerskie pojadą z prędkością do 120, a towarowe 80 km/godz.

Linia kolejowa Rawicz – Leszno

To odcinek linii Poznań – Wrocław, który przypadł konsorcjum firm Astaldi S.p.A i Costruzioni Linee Ferroviarie S.p.A. Wartość kontraktu to 355 mln zł netto. Początek robót budowlanych zaplanowano na październik 2017, a zakończenie na 2020 rok. W ramach modernizacji 35 kilometrowego zostaną wymienione tory i sieć trakcyjna, 11 przejazdów kolejowo-drogowych, a także 4 stacje i przystanki. Pociągi przyspieszą do 160 km/godz. 

Linia kolejowa Łódź – Zduńska Wola

Kontrakt za 346 mln zł przypadł firmie ZUE S.A. Inwestycja o jedną trzecią skróci się czas podróży z Łodzi do Zduńskiej Woli, zostaną zmodernizowane dworce w Lublinku, Pabianicach, Łasku i Zduńskiej Woli. Na tej trasie pociągi pojadą z prędkością do 120 km/h. Umowa podpisana w marcu, na jej realizacje wykonawca ma trzy lata.

Modernizacja linii PKP
Autor: PKP PLK Przebudowa trakcji kolejowej

Linia kolejowa Szczytno – Ełk

Umowa na modernizację tego 112-kilometrowego odcinka, PKP PLK podpisały z firmą TORPOL SA. Jej wartość wynosi 289 532 384 zł netto. Wykonawca ma na realizację zadania 24 miesiące. Trzeba tu wymienić tory oraz wyremontować mosty i przepusty, by pociągi pasażerskie mogły jechać z prędkością do 120 km/godz., zaś przewozy towarowe do 80 km/godz.

Linia kolejowa Warszawa – Białystok

Umowa z konsorcjum firm Track Tec Construction (lider), Infrakol, Leonhard Weiss, Intop Warszawa warta jest 208 mln zł brutto. Dotyczy linii kolejowej Warszawa - Białystok, na odcinkach między Ostrołęką a Łapami i między Siedlcami, Czeremchą a Białymstokiem.

W ramach prac wymienionych zostanie ok. 95 km torów, ponad 150 tys. podkładów oraz kilkanaście rozjazdów, przebudowanych ponad 40 przejazdów kolejowo-drogowych. Na ponad 30 skrzyżowaniach toru i drogi zainstalowane zostaną nowe urządzenia samoczynnej sygnalizacji przejazdowej. Remont przejdzie również 12 mostów i wiaduktów oraz 10 przepustów. Zlikwidowane będą ograniczenia prędkości. Pociągi pasażerskie przyśpieszą nawet trzykrotnie, z 40 do 120 km/godz.

Modernizacja linii PKP
Autor: PKP PLK W Krakowie linia kolejowa w kierunku Zakopanego przebiegnie nad miastem

Plany PKP Polskich Linii Kolejowych do roku 2023

Spółka zamierzała w 2018 roku zrealizować inwestycje o wartości 10 mld zł, korzystając ze środków UE i budżetu państwa. Od 2019 w ramach realizacji Krajowego Programu Kolejowego o wartości blisko 70 mld zł, do roku 2023 PKP PLK planują objąć pracami 10 000 km torów, a 8500 km z nich zostanie dostosowanych do wyższych prędkości.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej