Ile wynosi czternastka w 2023 roku? Kiedy wypłata 14. emerytury i dla kogo?

2023-08-26 7:58
14 emerytura 2023 na stałe - dla kogo i od kiedy Kiedy zostanie wypłacona
Autor: Szymon Starnawski / Grupa Murator Czternastka 2023 wyniesie 2200 zł netto - zdradził 20 sierpnia w Paradyżu prezes PiS, Jarosław Kaczyński

Rozporządzenie w sprawie wysokości 14. emerytury w 2023 roku zostało przyjęte przez rząd, podpisane i opublikowane w Dzienniku Ustaw (poz. 1673 i 1674), a 23 sierpnia 2023 przepisy weszły w życie. Ile wyniesie 14. emerytura? Kiedy czternastka będzie wypłacona w 2023? Dla kogo 14. emerytura w tym roku?

Spis treści

 1. Ile wyniesie czternastka w 2023 roku? Padła kwota netto!
 2. Kiedy wypłaty czternastki w 2023?
 3. Dla kogo czternastka w 2023?
 4. Czternasta emerytura 2023: czy można dostać z dwóch tytułów?
 5. Ile na rękę czternastej emerytury?
 6. 14. emerytura 2023 bez podatku i składki?

Przypomnijmy, że prezydent podpisał (19 lipca) ustawę o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, następnie została ona opublikowana w Dzienniku Ustaw, a 23 sierpnia przepisy weszły w życie. Ustawa określa warunki nabycia przez osoby uprawnione prawa do dodatkowego świadczenia pieniężnego, zwanego czternastą emeryturą. Świadczenie to ma przysługiwać na stałe. Ile wyniesie?

Ile wyniesie czternastka w 2023 roku? Padła kwota netto!

Wiadomo już, że wysokość 14. emerytury w 2023 będzie na poziomie 2200 zł netto (2650 zł brutto). 

Najwyższą "czternastkę" otrzymają osoby, które pobierają minimalną emeryturę czyli 1588,44 zł brutto. To w przypadku tej grupy świadczenie na rękę wyniesie około 2,2 tysiąca złotych.

14. emerytura jest już zagwarantowana ustawowo jako coroczne świadczenie stałe. Świadczenia mają trafić do blisko 9 mln emerytów i rencistów. 

Kiedy wypłaty czternastki w 2023?

Czternastki mają być wypłacane w tych samych terminach, co renty i emerytury. Najbliższa wypłata świadczenia nastąpi we wrześniu 2023 r.

Dla kogo czternastka w 2023?

Czternastka 2023 z urzędu przysługuje wszystkim seniorom. Tak naprawdę każdy emeryt ma prawo do otrzymania 14. emerytury, ale w praktyce nie każdy świadczenie dostatnie w pełnej kwocie. To przez działanie mechanizmu złotówka za złotówkę powyżej kwoty 2900 zł brutto.

Aby dostać 14. emeryturę, nie trzeba składać żadnych wniosków. Pieniądze w ramach świadczenia przyznawane są bowiem z urzędu, a odpowiedni organ zajmujący się wypłatą emerytur sam przekaże świadczenie. Jeśli kwota zasadniczej emerytury przekracza 2900 zł, obliczy różnicę i wyśle pomniejszoną kwotę.

Trzeba wiedzieć, ze świadczenie, popularnie zwane czternastką, przysługuje nie tylko osobom pobierającym standardową emeryturę. W sumie ustawa w art. 2 wyszczególnia aż szesnaście grup świadczeniobiorców, otrzymujących z ZUS pieniądze na podstawie tyluż odrębnych ustaw.

Są to między innymi osoby otrzymujące emerytury rolnicze, emerytowani żołnierze zawodowi, policjanci i byli funkcjonariusze wszelkich innych służb mundurowych. Ponadto do 14. emerytury uprawnione są z tytułu:

 • emerytury pomostowej, okresowej kapitałowej lub częściowej;
 • emerytury groszowej, czyli w wysokości niższej niż najniższa emerytura;
 • świadczenia i zasiłku przedemerytalnego;
 • renty z tytułu niezdolności do pracy, w tym wypłacanej inwalidom wojennym i wojskowym, renty wypadkowej i szkoleniowej;
 • renty socjalnej i renty socjalnej w zmniejszonej wysokości;
 • renty rodzinnej;
 • rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, czyli tzw. emerytury Mama 4+, także w wysokości niższej niż najniższa emerytura;
 • świadczenia dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych;
 • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Ważne, by prawo do jednego z tych świadczeń przysługiwało takiej osobie w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty.

Według danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, czternastkę w pełnej wysokości dostanie 6,8 mln emerytów, a 1,5 mln osób będzie miało kwotę świadczenia pomniejszoną na zasadzie złotówka za złotówkę.

Czternasta emerytura 2023: czy można dostać z dwóch tytułów?

W razie wystąpienia zbiegu prawa do więcej niż jednego świadczenia głównego, osobie uprawnionej będzie przysługiwać jedno kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, przy ustalaniu prawa do niego i jego wysokości przyjmuje się sumę wypłacanych świadczeń.

Jedno świadczenie będzie przysługiwać również do renty rodzinnej, do której uprawniona jest więcej niż jedna osoba. Świadczenie to zostanie proporcjonalnie podzielone na osoby uprawnione do renty rodzinnej. W przypadku gdy do renty rodzinnej uprawniona jest więcej niż jedna osoba i przynajmniej jedna z nich uprawniona jest do renty socjalnej, czternasta emerytura  pobierana z tytułu renty rodzinnej będzie podlegała podziałowi odpowiednio do liczby osób uprawnionych do renty rodzinnej, z wyłączeniem uprawnionych do renty socjalnej.

Osobie (osobom) wyłączonym z liczby osób uprawnionych do renty rodzinnej będzie przysługiwała czternastka z tytułu przysługującego prawa do renty socjalnej

Ile na rękę czternastej emerytury?

Wysokość 14. emerytury jest uzależniona od wysokości otrzymywanego świadczenia głównego (emerytury, renty itp.). I tak wysokość czternastki będzie równa:

 • kwocie najniższej emerytury obowiązującej od dnia 1 marca roku, w którym jest wypłacane dodatkowe świadczenie (aktualnie 1 588,44 zł) – dla osób, których wysokość świadczenia głównego, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, nie przekracza kwoty 2 900 zł;
 • kwocie najniższej emerytury, pomniejszonej o kwotę różnicy pomiędzy kwotą wysokości świadczenia głównego, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, a kwotą 2 900 zł – dla osób, których wysokość świadczenia głównego, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, przekracza kwotę 2 900 zł;
 • jednak jeżeli kwota dodatkowego świadczenia wyliczonego dla osób mających emeryturę lub rentę wyższą niż 2 900 zł jest mniejsza niż 50 zł, dodatkowego świadczenia nie przyznaje się.

Ponadto dodatkowe roczne świadczenie pieniężne nie będzie przysługiwało osobom, którym prawo do świadczeń głównego. zostało zawieszone na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty dodatkowego świadczenia.

14. emerytura 2023 bez podatku i składki?

Drugie w 2023 roku dodatkowe świadczenie dla emerytów i rencistów, podobnie jak trzynastka, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz będzie objęte składką na ubezpieczenie zdrowotne.

Ustawa przewiduje ponadto, że z kwoty dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego nie będą mogły być dokonywane potrącenia i egzekucje.

Ponadto kwota dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego nie będzie wliczana do dochodu rodziny obliczanego na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, a także przy ustalaniu innych  świadczeń takich jak dodatki mieszkaniowe i inne wypłacane przez pomoc społeczną lub ZUS – np. świadczenia uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Na koniec dodajmy, że mocą ustawy Rada Ministrów będzie nie tylko decydowała o terminie wypłaty czternastki. Ma ponadto prawo określić, w drodze rozporządzenia, kwotę wyższą niż kwota najniższej emerytury, stosowaną do ustalenia wysokości dodatkowego świadczenia, mając na względzie sytuację społeczno-gospodarczą oraz stan finansów publicznych. Rozporządzenie to będzie mogło być wydane w terminie nie późniejszym niż do dnia 31 października danego roku.

Zobacz: Tekst ustawy opublikowany w Dzienniku Ustaw

Czy znasz się na grzybach? Rozwiąż nasz quiz i sprawdź się!

QUIZ. Jadalny, niejadalny czy trujący?

Pytanie 1 z 19
Czubajka kania to grzyb:
Kania
Listen on Spreaker.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej