Działalność nierejestrowana 2024 - nowe limity przychodów i projekt kolejnych zmian w Sejmie! Ile można zarobić bez działalności?

2024-01-08 14:28
Działalność nierejestrowana limit 2024
Autor: gettyimages Możesz prowadzić działalność gospodarczą nierejestrowaną: jeżeli miesięczne przychody z twojej działalności nie przekroczą 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku (aktualnie) i 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia – po zmianach czyli od 1 lipca 2023

Od 2019 r. można wykonywać prace i nie rejestrować tej działalności w urzędzie. Obowiązują jednak pewne limity, które w 2024 roku się zmieniają? Ponadto planowane są kolejne radykalne zmiany w przepisach dotyczących działalności nierejestrowanej, które właśnie trafiły do Sejmu. Czym jest działalność nierejestrowana? Jakie usługi można wykonywać? Jakie limity w 2024 roku?

Szkoła Budowania: Instalacja grzewcza

Spis treści

 1. Co to jest działalność nierejestrowana?
 2. Jakie prace zaliczają się do działalności nierejestrowanej?
 3. Działalność nierejestrowana - jak zacząć?
 4. Działalność nierejestrowana a kasa fiskalna
 5. Działalność nierejestrowana 2024 - zmiany limitów przychodów
 6. Zmiany dotyczące działalności nierejestrowanej w Sejmie

Co to jest działalność nierejestrowana?

Pracę nierejestrowaną można prowadzić bez wpisu do ewidencji i potrzeby odprowadzania składek na ubezpieczenie. Z tego też powodu okres pracy nierejestrowanej nie wlicza się do stażu i innych świadczeń pracowniczych.

Praca nierejestrowana ma wszystkie cechy działalności gospodarczej, ale do określonej kwoty przychodów nie jest traktowana jako forma działalności gospodarczej. Można wykonywać usługi nieewidencjonowane, jako uzupełnienie pracy na etacie lub lub innej umowie. Nie można jednak skorzystać z tej formy zarabiania pieniędzy, jeśli w ostatnich 60 miesiącach prowadziło się działalność gospodarczą, chociaż jeżeli była ona zawieszona przez ten okres to jest to dozwolone.

Osoba ją podejmująca wykonuje zlecenie, otrzymuje zapłatę i nawet może wystawić za to rachunek. Brak wpisu do ewidencji nie zwalnia jednak osoby prowadzącej działalność nierejestrowaną z prowadzenia uproszczonej ewidencji sprzedaży towarów i usług. Dokumentację można prowadzić w formie papierowej lub elektronicznej (zapisując kolejną pozycję, datę, otrzymaną zapłatę i sumę wszystkich wpłat od klientów od początku roku lub początku rozpoczęcia działalności do końca roku).

Jakie prace zaliczają się do działalności nierejestrowanej?

Z założenia wprowadzenie pojęcia działalności nierejestrowanej miało na celu ułatwienie i uproszczenie dla osób, które chciały rozpocząć aktywność zawodową na jakimś polu i jednocześnie nie pozostawać w szarej strefie gospodarczej. Jednak, jak się okazało interpretacja wykonywania różnych rodzajów działalności może wymusić w określonych warunkach konieczność rejestracji. Dlatego też trzeba uważać, bo wykonywanie usług, np. prac remontowych może zostać uznana nie za działalność nierejestrowaną a umowę zlecenie, od której już bez względu na wysokość wynagrodzenia trzeba odprowadzić składki na ubezpieczenie. Nie można także wykonywać prac:

 • wymagających zezwoleń i koncesji, np. ochrona osób, sprzedaż alkoholu;
 • wpisu do rejestru działalności regulowanej, np. zbieranie odpadów, usługi turystyczne;
 • zdefiniowanych, jako działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców, np. usługi księgowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe.

Aby nie wpaść na prawną mieliznę lista bezpiecznych zajęć nie podlegająca potrzebie rejestracji to przede wszystkim wytwarzanie lub sprzedaż towarów, na przykład:

 • wyrób drobnej galanterii, biżuterii, wyposażenia wnętrz
 • wykonywanie ubrań – szycie, szydełkowanie, roboty na drutach;
 • prace graficzne i fotograficzne, papiery okolicznościowe, wizytówki;
 • sprzedaż towarów, np. używanych
 • wytwarzanie produktów żywnościowych: wypieków, kanapek, potraw itp., ale do tego wymagany jest wpis w oddziale Sanepidu. Mogą go uzyskać również osoby fizyczne; zamiast danych firmy zapisuje się dane personalne. Ten rodzaj działalności podlega rygorom sanitarnym i jest kontrolowany.

Do działalności nieewidencjonowanej zalicza się także szereg drobnych usług:

 • drobnych napraw sprzętów domowych, motoryzacyjnych itp
 • fryzjerskich i kosmetycznych
 • sprzątania

Działalność nierejestrowana - jak zacząć?

Rozpoczęcie działalności nie wiąże się z żadnymi krokami formalnymi. Nie trzeba jej zgłaszać w ewidencji gospodarczej, urzędzie skarbowym, ZUS. W większości przypadków po prostu należy ją rozpocząć realizując pierwsze zlecenie. Trzeba jednak pamiętać o:

 • ewidencjonowaniu zleceń
 • przestrzeganiu praw konsumenta
 • wystawieniu rachunku, faktury za zlecenie w przypadku żądania klienta
 • rozliczeniu działalności w rocznym zeznaniu PIT

Działalność nierejestrowana a kasa fiskalna

Do prowadzenia tego typu działalności ma zastosowanie zarówno ustawa o VAT jak i rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących z dnia 30 listopada 2023 r. Podatnik może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej, jeżeli będzie spełniał warunki przewidziane w tym rozporządzeniu. Nie muszą więc posiadać kasy fiskalnej osoby, których wartość sprzedaży za poprzedni rok nie przekroczyła 20 000 zł i rozpoczynających dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej po 31 grudnia 2023 r. przez pierwsze sześc miesięcy prowadzenia działalności lub do końca roku jeśli całkowity okres prowadzenia w roku będzie krótszy niż sześć miesięcy. Pomimo spełnienia powyższych warunków są rodzaje działalności, które wymagają posiadania kasy fiskalnej. Należą do nich m.in. sprzedaż sprzętu komputerowego, fotograficznego czy usługi fryzjerskie, kosmetyczne, napraw motoryzacyjnych, mycia i czyszczenia samochodów. Pełna lista w rozporządzeniu.

Działalność nierejestrowana 2024 - zmiany limitów przychodów

Od 1 lipca 2023 r. zmieniły się zasady działalności nierejestrowanej. Po zmianie osoba wykonująca taką pracę nie musi rejestrować działalności, jeśli przychód z niej nie przekracza w żadnym miesiącu roku 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Do 31 grudnia 2023 r. przy obowiązującej kwocie minimalnego wynagrodzenia wynoszącej 3600 zł za działalność nierejestrowaną uważa się taką, z której przychód nie przekroczył 2700 zł miesięcznie. Od 1 stycznia 2024 r. kwota działalności nierejestrowanej wzrasta o 481,50 zł i można bez potrzeby rejestracji zarobić 3181,50 zł miesięcznie. Osoby, które osiągną dochody większe od tej kwoty powinny zgodnie z prawem w ciągu 7 dni od przekroczenia kwoty limitu zarejestrować działalność gospodarczą.

Zmiany dotyczące działalności nierejestrowanej w Sejmie

W Sejmie złożony został projekt, który ma wprowadzać roczną, a nie miesięczną, kwotę przychodu, do wysokości której możliwe będzie prowadzenie działalności nierejestrowanej. Projekt zakłada zmiany limitu przychodu w wysokości 75 proc. minimalnego wynagrodzenia miesięcznie na roczny limit wynoszący dziewięciokrotność minimalnego wynagrodzenia.

Listen on Spreaker.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej