Wniosek o dopłatę do prądu 2024 - kiedy składać? Kto może starać się o dopłatę do prądu?

2024-07-04 12:20
dopłata do prądu
Autor: Szymon Starnawski/Murator Wniosek o dopłatę do prądu, czyli bon energetyczny można będzie złożyć od 1 sierpnia

Wniosek o dopłatę do prądu w 2024 można złożyć od 1 sierpnia. Dopłata do prądu w postaci bonu energetycznego obejmie okres od 1 lipca do 31 grudnia 2024. Kto może starać się o dopłatę do prądu? Ile wyniesie? Jak i gdzie złożyć wniosek o dopłatę do prądu. Publikujemy wzór wniosku.

Spis treści

 1. Wniosek o dopłatę do prądu 2024 - od kiedy i gdzie złożyć?
 2. Jak złożyć wniosek o dopłatę do prądu?
 3. Wniosek o dopłatę do prądu 2024 - WZÓR PDF
 4. Kto może starać się o dopłatę do prądu 2024?
 5. Ile wyniesie dopłata do prądu?

Dopłaty do prądu w 2024 w formie bonu energetycznego mają zrekompensować gospodarstwom domowych, choć częściowo, drożejący prąd od 1 lipca, o czym więcej piszemy poniżej:

O ile wzrosną ceny prądu od 1 lipca 2024? Ile będzie kosztować 1 kWh w 2024?

Ustawa o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego została uchwalona przez Sejm 23 maja, a od 13 czerwca 2024 obowiązuje większość jej zapisów.

Żeby dostać dopłatę do prądu w tym roku, trzeba będzie złożyć wniosek praz spełnić określone warunki. Kiedy i jak to zrobić? Wyjaśniamy szczegóły.

Wniosek o dopłatę do prądu 2024 - od kiedy i gdzie złożyć?

Przyjmowanie wniosków rusza 1 sierpnia 2024. Wniosek o wypłatę bonu energetycznego składa się odpowiednio do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Wnioski będę przyjmowane do 30 września 2024. Wniosek złożony po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Jak złożyć wniosek o dopłatę do prądu?

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego składa się na piśmie w postaci papierowej albo elektronicznej. We wniosku podaje się:

 • dane dotyczące wnioskodawcy i członków gospodarstwa domowego, w tym: imię (imiona) i nazwisko,
 • adres zamieszkania lub pobytu, numer PESEL, jeżeli został nadany,
 • seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość – w przypadku osób, które nie mają numeru PESEL,
 • obywatelstwo,
 • adres poczty elektronicznej wnioskodawcy, jeżeli wyraża na to zgodę, numer telefonu wnioskodawcy, jeżeli wyraża na to zgodę;dane dotyczące dochodów członków gospodarstwa domowego,
 • informację o głównym źródle ogrzewania danego gospodarstwa domowego, jeżeli stanowi ono źródło ogrzewania, o którym mowa w art. 2 ust. 8,
 • numer rachunku płatniczego oraz imię i nazwisko jego właściciela, na który ma być przekazane świadczenie,
 • informacje niezbędne do ustalenia i weryfikacji dochodów wnioskodawcy i członków gospodarstwa domowego,
 • oświadczenie o zgodności z prawdą przedstawionych we wniosku informacji.

Przyznanie dopłaty do prądu w postaci bonu energetycznego nie wymaga wydania decyzji.

Wniosek o dopłatę do prądu 2024 - WZÓR PDF

Wzór wniosku o dopłatę do prądu, czyli bon energetyczny, udostępniony został 2 lipca przez ministra właściwego do spraw energii w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu.

Wniosek o bon energetyczny wzór

Wnioski do pobrania będą dostępne także na stronach urzędów poszczególnych miast i gmin.

Na rozpatrzenie wniosku urzędy będą miały 60 dni. Wypłata świadczeń przewidziana jest jeszcze na koniec bieżącego roku oraz na początku przyszłego.

Kto może starać się o dopłatę do prądu 2024?

Zgodnie z ustawą, bon energetyczny jest świadczeniem pieniężnym, wypłacanym jednorazowo tym, których miesięczny dochód nie przekracza:

 • 2500 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego,
 • 1700 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Będzie obowiązywała również tzw. zasada "złotówka za złotówkę", co oznacza, że bon energetyczny będzie przyznawany także po przekroczeniu kryterium dochodowego, ale jego wartość będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych bonów energetycznych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota bonu energetycznego nie będzie wypłacana. 

Ile wyniesie dopłata do prądu?

Będzie można dostać od 300 do 1200 zł, w zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym, ale też źródła ogrzewania:

 • 300 zł ma przysługiwać jednoosobowym gospodarstwom domowym,
 • 400 zł gospodarstwom 2 lub 3-osobowych,
 • 500 zł gospodarstwom 4 lub 6-osobowych,
 • 600 zł przewidziano dla dla gospodarstw składających się z 6 lub więcej osób.

W przypadku gospodarstw, w których głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna (piece akumulacyjne, grzejniki elektryczne, pompy ciepła) wartość bonu będzie wyższa o 100% - od 600 do 1200 zł. Warunkiem jest jednak zgłoszenie źródła w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Dochód brutto czy netto?

Przy kryteriach przyznawania dopłat brany jest pod uwagę dochód netto, np. w przypadku dochodów z pracy opodatkowanych wg skali podatkowej PIT, pomniejszony np. o koszty uzyskania przychodu, podatek, składki oraz po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób (wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych: tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 323).

Murator Remontuje: Przeróbki elektryczne dla każdego
Materiał sponsorowany
Listen on Spreaker.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej