Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych 2023. Wyższe dopłaty z PFRON

2023-03-20 11:46
Dofinansowanie do wynagrodzeń 2023
Autor: Getty Images Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych wyższe w 2023 roku

Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych w 2023 roku przysługuje z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). O dopłatę może się ubiegać pracodawca, który zatrudnia osobę niepełnosprawną. Jedynym warunkiem jest to, że pracownik widnieje na liście w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych prowadzonej przez PFRON. Jakie zasady dofinansowania obowiązują w 2023 roku?

Spis treści

 1. Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych 2023 - dla kogo?
 2. Jaka jest wysokość dofinansowania do wynagrodzeń 2023?
 3. Jak ubiegać się o dofinansowanie? Gdzie złożyć wniosek?
 4. Jaka jest procedura otrzymania dofinansowania do wynagrodzenia?

Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych 2023 - dla kogo?

Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych może otrzymać pracodawca, który zatrudnia osoby niepełnosprawne na umowę o pracę. Także pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej otrzyma dopłatę do wynagrodzenia niepełnosprawnych wykonujących pracę nakładczą.

Podmioty upoważnione do otrzymania pomocy, to:

 • pracodawcy zatrudniający mniej niż 25 osób przeliczając na pełen wymiar czasu pracy;
 • pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 osób przeliczając na pełen wymiar czasu pracy, ale osiągający ze wskaźnikiem zatrudnienia osób niepełnosprawnych na poziomie co najmniej 6 proc.;
 • pracodawcy prowadzący zakład pracy chronionej.

Do liczby pracowników nie wliczają się te osoby, które:

 • pracują na umowę o prace, ale w celu przygotowania zawodowego;
 • są na urlopach rodzicielskich i wychowawczych;
 • odbywają służbę wojskową lub zastępczą;
 • są uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy;
 • przebywają na urlopach bezpłatnych;
 • otrzymują świadczenia rehabilitacyjne.

Jaka jest wysokość dofinansowania do wynagrodzeń 2023?

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności i wynosi odpowiednio:

 • 2400 zł - pracownicy zaliczeni do znacznego stopnia niepełnosprawności;
 • 1300 zł - pracownicy zaliczeni do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
 • 500 zł - pracownicy zaliczeni do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Ponadto dodatkowe fundusze otrzymają te osoby, które mają orzeczoną chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenie rozwojowe lub epilepsje oraz niewidomi (w stopniu znacznym i umiarkowanym).

 • dodatkowo 1200 zł (w sumie 3150 zł) - pracownicy o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • dodatkowo 900 zł (w sumie 2100 zł) - pracownicy o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 • dodatkowo 600 zł (w sumie 1050 zł) - pracownicy o lekkim stopniu niepełnosprawności.

PFRON jednak informuje, że miesięczna kwota dofinansowania nie może przekroczyć 90% faktycznie poniesionych kosztów płacy. Natomiast w przypadku pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą, dofinansowanie nie może przekroczyć 75% tych kosztów.

Koszty płacy, to wynagrodzenie brutto oraz obowiązkowe składki ubezpieczeniowe. Pracodawca nie otrzyma dofinansowania w przypadku, gdy posiada zaległości wobec PFRON w kwocie przekraczającej 100 zł. Dofinansowanie nie będzie również wypłacone z powodu błędów formalnych popełnionych przez pracodawcę (uchybienia w terminach, pracownicy otrzymują inne świadczenia itd.).

Czytaj też:

Jak ubiegać się o dofinansowanie? Gdzie złożyć wniosek?

Podmiotem udzielającym dofinansowania jest PFRON w Warszawie. Pracodawca powinien w pierwszej kolejności się zarejestrować. Następnie złożyć wniosek i dołączyć do niego dokumenty, potwierdzające nazwę, a także numery REGON i NIP.

Termin złożenia wniosku, to 25 dzień miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy wniosek. Dokumenty można złożyć osobiście w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 13. Jeśli pracodawca zamierza składać wniosek za pomocą poczty elektronicznej, to otrzymuje od PFRON identyfikator wraz z kodami dostępu.

Jaka jest procedura otrzymania dofinansowania do wynagrodzenia?

Pracodawca składa w PFRON w terminie do 25 dnia miesiąca następnego po miesiącu, którego dotyczy sprawa:

 • wniosek o wypłatę dofinansowania za dany miesiąc;
 • miesięczną informację o wynagrodzeniach, zatrudnieniu oraz stopniu niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych.

PFRON sprawdza otrzymany wniosek i informacje od pracodawcy pod względem formalnym i rachunkowym, a także ustala kwotę dofinansowania. Następnie przekazuje kwotę dofinansowania na rachunek pracodawcy.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej