Dofinansowanie do ocieplenia domu 2022 - warunki. Z jakich dopłat można skorzystać? Ile wynoszą?

2022-08-17 10:37
Dofinansowanie do ocieplenia domu 2022
Autor: Piotr Mastalerz Dofinansowanie do ocieplenia domu 2022. Ocieplenie domu to jeden ze sposobów na zapewnienie w nim komfortu cieplnego, a jednocześnie zmniejszeniu rachunków za ogrzewanie, co jest szczególnie istotne w czasach wzrostu cen energii

Dofinansowanie do ocieplenia domu przyznawane jest w 2022 w kilku programach dopłat realizowanych przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Ale działają też lokalne programy wspierające termomodernizacje. Jak dostać dofinansowanie do ocieplenia domu? Ile wynosi? Jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać dopłaty? Jak i gdzie można złożyć wniosek o dofinansowanie do ocieplenia domu jednorodzinnego?

Spis treści

 1. Dla kogo dofinansowanie do ocieplenia domu 2022? Warunki
 2. Jaka wysokość dopłaty na ocieplenie domu?
 3. Dofinansowanie do ocieplenia domu z programu Czyste Powietrze
 4. Dofinansowanie do ocieplenia domu 2022 - Czyste Powietrze Plus
 5. Wnioski o dofinansowanie do ocieplenia domu - jak i gdzie składać?
 6. Dofinansowanie do ocieplenia domu - Stop Smog i inne programy lokalne
 7. Zwrot kosztów ocieplenia domu z ulgi termomodernizacyjnej

Ocieplenie domu to najczęściej jedyna szansa na poprawę efektywności budynku, komfort cieplny zimą, a co szczególnie ważne w czasach drastycznie rosnących cen energii, na obniżenie rachunków za ogrzewanie. Dofinansowanie do ocieplenia domu w formie bezzwrotnej dotacji w ramach jednego z rządowych programów jest na pewno zachętą do przeprowadzenia inwestycji. A szacuje się, że w Polsce termomodernizacji wymaga ok. 4 mln domów jednorodzinnych

Publikujemy przegląd najważniejszych programów dofinansowania do ocieplenia domu w 2022 roku i ich warunki

Dla kogo dofinansowanie do ocieplenia domu 2022? Warunki

O dofinansowanie do ocieplenia domu mogą ubiegać się osoby fizyczne, które są właścicielem, ewentualnie współwłaścicielem domu jednorodzinnego lub wydzielonego w takim domu lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. Dopłata przyznawana jest na inwestycje zarówno już ukończone, ale także te prace termomodernizacyjne, które są w trakcie realizacji lub jeszcze nierozpoczęte.

Jaka wysokość dopłaty na ocieplenie domu?

Kwota dofinansowanie zależy od wysokości dochodów wnioskodawcy oraz zakresu realizowanego przedsięwzięcia. Zależy też od rodzaju programu dopłat, o czym poniżej. 

Dofinansowanie do ocieplenia domu z programu Czyste Powietrze

Czyste Powietrze to pierwszy ogólnopolski program oferujący dofinansowanie do docieplenia domów jednorodzinnych, ale także wymiany kopciuchów, a jego celem jest poprawa jakości powietrza w kraju. W programie obowiązują 3 poziomy dofinansowania zależnie od dochodów. Na samo ocieplenie domu można dostać:

 • do 10 000 zł (do 30% kosztów kwalifikowanych) - poziom podstawowy dofinansowania dla osoby z dochodem rocznym do 100 tys. zł,
 • do 15 000 zł (do 60% kosztów kwalifikowanych) - poziom podwyższony dofinansowania dla osoby z przeciętnym miesięcznym dochodem na do 1564 zł (jeśli mieszka się z kimś) lub do 2189 zł (jeżeli mieszka się samemu), 
 • do 30 000 zł (do 90% kosztów kwalifikowanych) - poziom najwyższy dla osoby z przeciętnym miesięcznym dochodem na osobę do 900 zł (jeśli mieszka się z kimś) lub do 1260 zł (jeśli mieszka się samemu). 

Dofinansowanie do ocieplenia domu 2022 - Czyste Powietrze Plus

To dość nowy program dopłat - ruszył 15 lipca 2022. Przeznaczony dla osób uzyskujących najmniejsze dochody – poziom podwyższony i najwyższy dofinansowania programu Czyste Powietrze.

Program Czyste Powietrze Plus wyróżnia się prefinansowaniem inwestycji, czyli tym, że właściciel domu jednorodzinnego ubiegający się o dopłatę do wymiany starego pieca oraz ocieplenia domu otrzymuje pieniądze jeszcze przed rozpoczęciem modernizacji. Dotacja do ocieplenia domu w tej wersji programu jest podwyższona o 10 000 zł, czyli wynosi:

 • do 25 000 zł - poziom podwyższony dofinansowania,
 • do 40 000 zł - poziom najwyższy dofinansowania.

Warunkiem wypłaty pieniędzy na zasadzie zaliczki na ocieplenie domu jest przesłanie wraz z wnioskiem o dotację umowy zawartej z wykonawcą na przeprowadzenie konkretnych prac zgodnych z zapisami programu. W ramach realizowanego przedsięwzięcia możliwe jest zawarcie do trzech umów z wykonawcami. Mogą one zostać dostarczone na etapie uzupełniania wniosku, na co wnioskodawca będzie miał 10 dni roboczych.

Wnioski o dofinansowanie do ocieplenia domu - jak i gdzie składać?

Wnioski należy składać wyłącznie za pośrednictwem generatora wniosków o dofinansowanie NFOŚiGW (Portal Beneficjenta) – z możliwością podpisania wniosku elektronicznie profilem zaufanym. W przypadku braku podpisu profilem zaufanym, należy pobrać wersję elektroniczną wniosku, następnie wydrukować formularz i podpisać go ręcznie, a następnie przesłać pocztą lub przekazać za pośrednictwem punktu informacyjno-konsultacyjnego w gminie. Nabór wniosków jest ciągły do 2027 roku.

Dofinansowanie do ocieplenia domu - Stop Smog i inne programy lokalne

Warto wiedzieć, że oprócz programów dopłat do ocieplenia domu ogólnopolskich, działają też programy regionalne, np. w ramach programu Stop Smog, do którego przystąpiło wiele gmin, w których obowiązują tzw. uchwały antysmogowe. Warunki jakie trzeba spełnić, aby otrzymać dofinansowanie na prace termomodernizacyjne i jego wysokość ustalana jest już przez samorządy indywidualnie, ale zazwyczaj jest to dopłata nieprzekraczająca 70% kosztów kwalifikowanych.

Programów wsparcia dla tego typu inwestycji jest naprawdę sporo. Aktualnych informacji na temat ogólnopolskich, jak i lokalnych programach dofinansowania do ocieplenia domów udzielają:

 • Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW),
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW),
 • Urzędy Marszałkowskie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych,
 • Fundusz Termomodernizacji i Remontów (zarządzany przez Bank Gospodarstwa Krajowego),
 • urzędy miast i gmin.

Zwrot kosztów ocieplenia domu z ulgi termomodernizacyjnej

Termomodernizacyjna ulga podatkowa to chyba najprostszy sposób na zwrot pieniędzy wydanych na ocieplenie domu. Ulga termomodernizacyjna pozwala na odliczenie od dochodów (przychodów) wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Może z niej skorzystać każdy właściciel lub współwłaściciel domu, który został oddany do użytku. Czas realizacji przedsięwzięcia premiowanego ulgą nie może przekraczać 3 lat.

Ile wynosi dofinansowanie do ocieplenia domu z ulgi termomodernizacyjnej? W ramach ulgi można odliczyć 100% wydatków poniesionych w okresie realizacji przedsięwzięcia. Jednak kwota nie może być wyższa niż  53 000 zł (to suma wydatków wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych, nie tylko ocieplenia domu).

Ważne!

Trzeba wiedzieć, każdy z małżonków, o ile dom stanowi ich współwłasność, dokonuje odliczenia ulgi termomodernizacyjnej w ramach własnej podstawy opodatkowania. Każdemu z małżonków przysługuje prawo do odliczenia ulgi do wysokości limitu, tj. 53 000 zł. Jednakże każdy z małżonków (podatników) powinien posiadać fakturę wystawioną na jego nazwisko dokumentującą poniesienie wydatków. Natomiast w sytuacji, gdy wydatki udokumentowane są fakturą wystawioną na obojga małżonków, każdy z nich ma prawo odliczenia w ramach wyżej wskazanego limitu 50% poniesionych wydatków udokumentowanych tymi fakturami.

Podatnik może otrzymać zwrot w wysokości:

 • do 9 010 zł - jeśli rozlicza się według skali 17%,
 • do 10 070 zł - jeśli rozlicza się według stawki 19% ,
 • do 16 960 zł - jeśli podatnik rozlicza się według stawki 32%.

Na rozliczenie z urzędem skarbowym dotyczące ocieplenia domu mamy 6 lat od daty wystawienia pierwszej faktury - gdyby kwota odliczenia nie miała pokrycia w rocznym dochodzie podatnika. Trzeba też wiedzieć, że odliczeniu nie podlegają wydatki w części, w jakiej zostały dofinansowane ze środków Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Paweł Wiśniewski

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej