Dofinansowanie do mieszkania 2024 - dla kogo i na jakich zasadach dodatek mieszkaniowy?

2024-06-17 15:20
Dodatek mieszkaniowy
Autor: Szymon Starnawski/Murator Kto może otrzymać dofinansowanie do mieszkania?

Jak dostać dofinansowanie do mieszkania? Ile trzeba zarabiać, żeby dostać dodatek mieszkaniowy? Wyjaśniamy zasady przyznawania świadczenia, który ma na celu wsparcie finansowe w opłaceniu czynszu za mieszkanie.

Spis treści

 1. Dla kogo dofinansowanie do mieszkania 2024?
 2. Ile trzeba zarabiać, żeby dostać dofinansowanie do mieszkania?
 3. Jak dostać dofinansowanie do mieszkania?
 4. Jak dostać dofinansowanie do mieszkania?

O świadczenie można występować wielokrotnie, ale przysługuje tylko na okres sześciu miesięcy. Dofinansowanie przyznawane jest na wniosek decyzją prezydenta miasta, burmistrza lub wójta.

Rozmowy Muratora: ARUP - niezwykłe biuro z recyklingu

Dla kogo dofinansowanie do mieszkania 2024?

O wsparcie mogą ubiegać się:

 • właściciele domów lub mieszkań,
 • posiadacze spółdzielczego lokatorskiego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • najemcy i podnajemcy mieszkań i i domów,
 • oczekujący na mieszkanie zamienne lub socjalne z orzeczeniem sądu o przysługiwaniu takiego lokalu.

Ile trzeba zarabiać, żeby dostać dofinansowanie do mieszkania?

Obowiązuje limit dochodów na osobę w gospodarstwie domowym. Próg dochodowy nie może przekroczyć:

 • 40% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej dla gospodarstwa 1-osobowego, czyli obecnie 3107,20 zł brutto,
 • 30% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej dla gospodarstw wieloosobowych, czyli 2330,40 zł brutto.

Średni dochód na osobę jest obliczany za trzy ostatnie miesiące przed złożeniem wniosku. Przekroczenie limitu nie oznacza odrzucenia wniosku, a jedynie pomniejszenie dodatku według zasady „złotówka za złotówkę”. Jeśli przekracza się go o 50 zł to o taką samą kwotę będzie on pomniejszony.

Rada gminy może ustalić wyższy próg dochodowy dla mieszkańców, a informację o jego wysokości można uzyskać w urzędzie.

Jak dostać dofinansowanie do mieszkania?

Maksymalna powierzchnia lokalu, na który ma być przyznane dofinansowanie nie może przekraczać ustalonego metrażu.

Kryteria powierzchniowe ustalone są dla gospodarstw domowych od jednoosobowych do dziesięcioosobowych, np.

 • 45,5 m2 dla jednej osoby,
 • 52 m2 dla dwóch osób,
 • 58,5 m2 dla trzech osób,
 • 71,50 m2 dla czterech osób.

Rada gminy może podwyższyć maksymalną dopuszczalną powierzchnię użytkową lub maksymalny dopuszczalny stopień jej przekroczenia. Informację można uzyskać w urzędzie gminy.

W przypadku gdy w lokalu mieszka osoba na wózku lub wymagająca odrębnego pomieszczenia kryterium zwiększa się o 15 m2.

Ile wynosi dodatek mieszkaniowy?

Dodatek wynosi przeciętnie 250 - 350 zł miesięcznie i może być przyznany na sześć miesięcy. W przypadku braku poprawy sytuacji finansowej można o niego występować do gminy wielokrotnie. Jest on wypłacany przeważnie zarządcy lub właścicielowi lokalu, ale są przypadki, że trafia bezpośrednio do rąk wnioskodawców.

Jak dostać dofinansowanie do mieszkania?

Starający się o dodatek mieszkaniowy muszą złożyć wniosek w ośrodku pomocy społecznej właściwym dla ich miejsca zamieszkania. O adres można spytać w urzędzie gminy.

Do wniosku o dodatek mieszkaniowy trzeba dołączyć:

 • deklarację o dochodach wszystkich zamieszkujących w domu lub mieszkaniu osób w ostatnich 3 miesiącach przed miesiącem składania wniosku – można ją pobrać w urzędzie gminy lub lokalnym ośrodku pomocy społecznej,
 • dokumenty potwierdzające powierzchnię użytkową lub oświadczenie o wielkości powierzchni użytkowej. Trzeba podać łączną powierzchnię pokoi i kuchni oraz informacje o wyposażeniu technicznym domu (rodzaj ogrzewania, instalacje wodne, media)
 • dokumenty, które potwierdzają wysokość wydatków poniesionych w związku z zajmowaniem mieszkania lub domu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (czynsz, kwota wynajmu itp.).

Wszystkie dokumenty najlepiej dostarczyć osobiście lub przez pełnomocnika (jak z tego skorzystać – informacja w gminie), ale można je również przesłać pocztą.

Jeśli dokumentacja będzie pozbawiona błędów decyzję o przyznaniu otrzymuje się w ciągu do 30 dni. W tym czasie urząd może przeprowadzić wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania.

Zobacz 10 najpiękniejszych zamków w Polsce - zdjęcia

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej