Dofinansowanie do wymiany okien 2024 - jak złożyć wniosek? Jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać dofinansowanie?

2024-03-15 11:06
Dofinansowanie do wymiany okien 2024
Autor: Getty Images Wymiana okien w blokach i kamienicach może być dofinansowana nawet w 100%

Czyste Powietrze to program, w którym można starać się o dofinansowanie do wymiany okien. W zależności od spełnienia warunków programu, kwota dofinansowania może pokryć nawet 100% poniesionych kosztów. Kto może się starać o dopłatę na wymianę okien? Podpowiadamy, jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać 100% zwrotu kosztów wymiany stolarki.

Spis treści

  1. Co to jest program Czyste Powietrze?
  2. Dla kogo nawet 100% dofinansowania do wymiany okien?
  3. Jakie są warunki do przyznania 100% dotacji?
  4. Jakie koszty wymiany okien można pokryć z dofinansowania?
Szkoła Budowania: Instalacja grzewcza

Co to jest program Czyste Powietrze?

Program Czyste Powietrze rozpoczął się w 2018 roku i według planów ma być realizowany do 2029 r., natomiast umowy będą podpisywane do końca 2027 r. Skierowany jest do osób fizycznych, którzy są właścicielami domu jednorodzinnego albo lokalu w budynku jednorodzinnym z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Środki z programu są przewidziane na poprawę efektywności energetycznej budynku, przede wszystkim na wymianę źródła ciepła, ale także na montaż paneli fotowoltaicznych oraz na termomodernizację, w tym na wymianę okien i drzwi. Wysokość dotacji uzależniona jest od dochodu. Środki z dopłaty mogą pokryć część kosztów zakupu i montażu okien albo w całości możemy otrzymać zwrot kosztów termomodernizacji i wymiany okien. Warto podkreślić, że pieniądze z dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na prace w istniejącym już budynku, a nie takim, który jeszcze nie został oddany do użytku.

Dla kogo nawet 100% dofinansowania do wymiany okien?

W programie Czyste Powietrze wyodrębnione są trzy grupy osób uprawnionych do otrzymania dotacji.

  • podstawowy poziom dofinansowania: dochody wnioskodawcy nie powinny przekroczyć 135 tys. zł rocznie (pod uwagę brany jest dochód wnioskodawcy, a nie członków całego gospodarstwa domowego). Maksymalna kwota dotacji przy przeprowadzeniu pełnej termomodernizacji, w tym wymiana okien, to 66 tys. zł. Dofinansowanie wymiany okien może wynieść do 40 proc. poniesionych kosztów.
  • podwyższony poziom dofinansowania: dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa nie powinien przekraczać 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 2 651 w gospodarstwie jednoosobowym. Maksymalna kwota dotacji przy przeprowadzeniu pełnej termomodernizacji, w tym wymiana okien, to 99 tys. zł. Dofinansowanie wymiany okien może wynieść do 70 proc. poniesionych kosztów.
  • najwyższy poziom dofinansowania: dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa nie przekracza 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Maksymalna kwota dotacji przy przeprowadzonej kompleksowej termomodernizacji, w tym wymiana okien wynosi 135 tys. zł. Dofinansowanie wymiany okien może wynieść 100 proc. poniesionych kosztów.

Zatem o 100-procentowe dofinansowanie do wymiany okien mogą ubiegać się osoby o najniższych dochodach. Będą mogli oni skorzystać z całkowitej dopłaty do kompleksowej termomodernizacji swojego domu.

trzeba wiedzieć,że od 2023 można złożyć wniosek o kompleksową termomodernizację domu, także na wymianę okien i drzwi, a jeśli zapotrzebowanie na ciepło zmniejszy się dzięki temu o min. 40%, otrzymać pełny zwrot kwot netto wydanych na inwestycję.

Jakie są warunki do przyznania 100% dotacji?

Wnioskodawca powinien przede wszystkim wykazać wysokość swoich dochodów. Natomiast dotacja jest należna, jeśli po przeprowadzonym remoncie osiągnięto co najmniej jeden wskaźnik kompleksowej termomodernizacji, czyli:

  • zmniejszone zostało zapotrzebowanie na energię użytkową do 80 kWh?(m2*rok), lub
  • zmniejszone zostało zapotrzebowanie na energię użytkową o co najmniej 40 proc.

Po przeprowadzonych pracach musi być również wykonany audyt energetyczny, który potwierdzi spełnienie jednego z wymogów. Wynik audytu należy dołączyć do wniosku o płatność. Co warte podkreślenia, koszt audytu energetycznego również można pokryć z dotacji z programu Czyste Powietrze.

Jakie koszty wymiany okien można pokryć z dofinansowania?

Dotacja przeznaczona jest na zakup okien, drzwi balkonowych, a także okien dachowych i konstrukcji szklanych nieotwieranych. Do kosztów zaliczyć można także montaż i zakup materiałów budowanych, potrzebnych do prac montażowych. Okna powinny być energooszczędne, o odpowiednich parametrach jeśli chodzi o termoizolacyjność. Obecnie wymagana izolacyjność termiczna okna wynosi co najmniej Uw=0,9 W/(m²K). Oprócz okien, w ramach programu Czyste Powietrze, można wymienić także ze 100 proc. zwrotem kosztów drzwi i bramy garażowe. Warunki otrzymania wsparcia są analogiczne, jak w przypadku okien.

Zobacz też: Jeden z najdłuższych bloków w Polsce - architektoniczny grzech Hansenów.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej