Dofinansowanie do czynszu - nawet 3344 zł. Dla kogo?

2024-03-18 8:58
Dopłaty do czynszów z MOPS i PFRON
Autor: Szymon Starnawski Nawet 3344 zł dofinansowania do czynszu dla osób z niepełnosprawnościami oraz o małych dochodach

Osoby o małych dochodach i niepełnosprawne mogą starać się o pomoc finansową w opłatach za mieszkania. Pomocy udzielają ośrodki pomocy społecznej oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jakie są kwoty dopłat do czynszów? Kto może o nie występować?

Spis treści

 1. Dodatek mieszkaniowy z MOPS 2024
 2. Dodatek z PFRON dla młodych niepełnosprawnych
Szkoła Budowania: Otoczenie Domu

Dodatek mieszkaniowy z MOPS 2024

To pomoc udzielana osobom, które znajdują się w złej sytuacji finansowej i nie są w stanie samodzielnie opłacać rachunków za zajmowany lokal, w którym prowadzą gospodarstwo domowe. Dodatki są przyznawane na wniosek decyzją prezydenta miasta, burmistrza lub wójta. Aby mieć szansę otrzymania dodatku mieszkaniowego trzeba spełnić następujące warunki:

 • nie można przekraczać w dniu składania wniosku wyznaczonego progu dochodowego, który wynosi 40% przeciętnego wynagrodzenia (w 2024 r. to 3107,20 zł) dla gospodarstwa jednoosobowego oraz 30% przeciętnego wynagrodzenia (w 2024 r. to 2330,40 zł) dla gospodarstwa wieloosobowego,
 • posiadać dokument potwierdzający prawo do korzystania z zajmowanego lokalu, czyli spółdzielcze własnościowe lub spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, umowę wynajmu lub podnajmu, potwierdzenie oczekiwania na mieszkanie socjalne itp.
 • maksymalna powierzchnia lokalu, na który ma być przyznane dofinansowanie nie może przekraczać ustalonego metrażu. Kryteria powierzchniowe ustalone są dla gospodarstw domowych od jednoosobowych do dziesięcioosobowych, np. 45,5 m2 dla jednej osoby, 52 m2 dla dwóch osób, 58,5 m2 dla trzech osób, 71,50 m2 dla czterech osób itd. W przypadku gdy w lokalu mieszka osoba na wózku lub wymagająca odrębnego pomieszczenia kryterium zwiększa się o 15 m2.

Dodatek wynosi przeciętnie 250 – 350 zł miesięcznie i może być przyznany na sześć miesięcy. W przypadku braku poprawy sytuacji finansowej można o niego występować do gminy wielokrotnie. Jest on wypłacany przeważnie zarządcy lub właściciela lokalu, ale są przypadki, że trafia bezpośrednio do rąk wnioskodawców.

Dodatek z PFRON dla młodych niepełnosprawnych

W połowie 2022 r. ruszył program wsparcia młodych niepełnosprawnych absolwentów szkół, którzy chcieli rozpocząć samodzielne życie. „Samodzielność – Aktywność – Mobilność Mieszkanie dla Absolwenta”, w skrócie SAM od pierwszych liter nazwy programu cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. W grudniu 2023 r. zakończyło się przyjmowanie wniosków, ale jednocześnie PFRON wprowadziło zmiany, które m. in. poszerzyły dostępność tej pomocy na inne grupy niepełnosprawnych. Od 8 grudnia 2023 r. program działa na nowych zasadach a wnioski przyjmowane są do końca 2024 r. lub do wyczerpania funduszy

Z programu mogą skorzystać niepełnosprawni:

 • pełnoletni absolwenci szkół podstawowych, ponadpodstawowych, wyższych, którzy ukończyli naukę w ciągu ostatnich 3 lat,
 • opuszczający rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, inną placówkę opiekuńczo-wychowawczą,
 • rozpoczynający lub poszukujący pracy w miejscu zamieszkania lub poza nim.

Beneficjentami programu są niepełnosprawni o znacznym stopniu niepełnosprawności bez względu na jej rodzaj lub niepełnosprawni o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności narządów ruchu.

Mogą starać się o dofinansowanie wszystkich ponoszonych kosztów zawartych w umowie najmu mieszkania, lokalu lub domu, który spełnia indywidualne kryteria dostępności.

Wysokość dofinansowania zależy od lokalizacji wynajmowanego mieszkania oraz od faktu, czy niepełnosprawny porusza się na wózku. Pomoc jest przyznawana na okres 60 miesięcy i i ulega w tym czasie stopniowemu obniżaniu.

 • od 1 do 24 miesiąca – 100% kosztów najmu,
 • od 25 do 42 miesiąca – 70% kosztów najmu,
 • od 43 do 60 miesiąca – 40% kosztów najmu.

Maksymalne kwoty dofinansowania są zmieniane w cyklu kwartalnym i są publikowane na stronie internetowej https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/komunikaty/.

Dla każdego województwa są podane w trzech lokalizacjach: stolicy województwa, gminach ościennych i w pozostałych. W I kwartale 2024 r. maksymalna stawka wynosi od 1833 zł dla osoby poruszającej się na wózku i 1350 zł dla pozostałych grup w gminach województwa podkarpackiego nie sąsiadujących z Rzeszowem do 3344 zł dla osób na wózkach i 2464 zł dla pozostałych w Warszawie.

źródło: gov.pl, PFRON.

Warszawa pięknieje na naszych oczach. Co warto zobaczyć w stolicy?

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej