Dofinansowanie do gazu 2024 - ile wynosi? Kto może starać się o dopłatę do gazu? Gdzie złożyć wniosek?

2024-03-17 17:06
dodatek gazowy
Autor: gettyimages Dofinanowanie do gazu przewidziane jest dla osób o niskich dochodach

Dofinansowanie do gazu w postaci zwrotu podatku dla gospodarstw domowych używających gazu do ogrzewania miał zrekompensować wzrost cen rynkowych w 2023 r. i można z niego skorzystać także w 2024 r. Ile wynosi dofinansowanie do gazu? Gdzie złożyć wniosek o dodatek do ogrzewania gazowego? Jakie są potrzebne dokumenty?

Spis treści

  1. Dofinansowanie do gazu 2024 – dla kogo?
  2. Gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie do gazu?
  3. Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o dofinansowanie do gazu?
  4. Do kiedy można złożyć wniosek o dofinansowanie do gazu?
Szkoła Budowania: Otoczenie Domu

Podstawowym warunkiem ubiegania się o dofinansowanie do rachunków za gaz jest używania tego paliwa do ogrzewania domu: użytkownicy tylko kuchenek gazowych czy podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej nie mogą skorzystać z refundacji. Ogrzewanie gazem musi być też potwierdzone wpisem do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Otrzymanie dodatku uwarunkowane jest również wysokością dochodu gospodarstwa domowego.

Dofinansowanie do gazu 2024 – dla kogo?

Warunkiem otrzymania zwrotu podatki za ogrzewanie gazem jest kwota dochodu przypadająca na osobę w gospodarstwie domowym. wynosi ona:

  • 2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
  • 1500 zł dla wieloosobowego gospodarstwa domowego.

Gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie do gazu?

Wniosek o zwrot podatku VAT za ogrzewanie gazem składa się w gminie, właściwiej dla adresu zamieszkania wnioskodawcy. Można to zrobić w formie pisemnej lub drogą elektroniczną.

We wniosku wpisuje się dane wszystkich osób w gospodarstwie domowym. Są one potrzebne m.in. do obliczenia przeciętnego dochodu. W przypadku uzyskiwania przez wnioskodawcę dochodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych należy we wniosku podać ich kwotę. Jeśli wnioskodawca prowadzi gospodarstwo rolne informacje o nim również trzeba podać we wniosku.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o dofinansowanie do gazu?

Wniosek należy uzupełnić dodatkowymi dokumentami. Są to:

  • umowa z dostawcą gazu lub jej kopia,
  • fakturę lub faktury dostarczanie paliw gazowych,
  • dowody opłacenia faktury za gaz.

Do kiedy można złożyć wniosek o dofinansowanie do gazu?

Jeszcze do 29 lutego 2024 r. można złożyć wniosek za 2023 r. Wnioski o dofinansowanie w 2024 r. można składać od momentu otrzymania pierwszej faktury opłaty za gaz w 2024 r. Ostateczny termin przyjmowania wniosków to 30 kwietnia 2024 r. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez gminę kwota dofinansowania, czyli zwrot podatku VAT zostanie przekazana na wskazany rachunek bankowy lub przekazem pocztowym na adres wnioskodawcy.

Patodeweloperka Warszawa. I tak niestety buduje się w Warszawie, zdjęcia

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej