Dodatkowe przerwy w pracy w 2023 - komu przysługują? Zmiany od 26 kwietnia!

2023-04-26 13:43
przerwy w pracy
Autor: gettyimages Od 26 kwietnia 2023 mamy prawo do dwóch dodatkowych przerw w pracy

Dodatkowe przerwy w pracy w 2023 przewiduje nowelizacja Kodeksu pracy. Chodzi dokładnie o dwie dodatkowe przerwy w ramach godzin pracy. Komu przysługuje dłuższy odpoczynek od pracy? Jak długie będą to przerwy w pracy? Nowe przepisy od 26 kwietnia!

Spis treści

 1. Komu przysługują dodatkowe przerwy w pracy 2023?
 2. Dla kogo tylko jedna przerwa w pracy?
 3. Przerwy w pracy wg obecnych przepisów
 4. Obowiązek poinformowania pracownika o przerwach w pracy

Nowelizacja kodeksu pracy z 9 marca 2023 została opublikowana w Dzienniku Ustaw 4 kwietnia 2023. Oznacza to, że nowe przepisy obowiązują od 26 kwietnia 2023 (tj. po 21 dniach vacatio legis).

Nowy kodeksu pracy ma na celu m.in. wdrożenie do polskiego prawa dwóch dyrektyw unijnych. Chodzi o dyrektywę w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej i o tzw. dyrektywę rodzicielską. Wśród wielu zmian pojawiły się nowe przepisy dotyczące obowiązkowych przerw w czasie pracy.

Komu przysługują dodatkowe przerwy w pracy 2023?

Nowe przepisy Kodeksu pracy zakładają dodatkowe przerwy w pracy. Pracownicy, których dobowy wymiar czasu pracy:

 • przekracza 9 godzin – zyskają jedną dodatkową 15-minutową przerwę wliczoną w czas pracy,
 • przekracza 16 godzin – zyskają dwie dodatkowe przerwy po 15-minut każda, wliczane w czas pracy.

Według nowych regulacji pracownicy pracujący dłużej niż 8 godzin na dobę będą mogli skorzystać z jednej lub dwóch dodatkowych 15-minutowych przerw. Obecnie, każdy pracownik, którego dobowy wymiar czasu pracy pracownika przekracza 6 godzin, ma prawo tylko do jednej 15-minutowej przerwy wliczanej w godziny pracy.

Zgodnie z nowymi przepisami pracownik pracujący dłużej niż 16 godzin na dobę będzie miał prawo do 3 przerw w pracy trwających przynajmniej po 15 minut, natomiast dwie przerwy będą przysługiwały pracownikowi, który świadczy obowiązek pracy powyżej 9 godzin dziennie.

Dla kogo tylko jedna przerwa w pracy?

Dla pracujących w wymiarze 8 godzin na dobę, czyli 40 godzin tygodniowo, nowe przepisy niczego nie zmieniają, jeśli chodzi o przerwy w pracy. Nadal będą mieli prawo tylko do jednej 15-minutowej przerwy dziennie.

Przerwy w pracy wg obecnych przepisów

W tej chwili pracownik, którego dobowy wymiar czasu pracy przekracza 6 godzin ma prawo do jednej 15-minutowej przerwy w pracy, wliczanej do czasu pracy. Przerwami dodatkowymi mogą być:

 • 5-minutowa przerwa dla osób pracujących przy komputerze przysługująca po każdej przepracowanej przed monitorem 1 godzinie,
 • 15-minutowa przerwa wliczana do czasu pracy dla pracowników z niepełnosprawnością,
 • dwie 30-minutowe przerwy dla kobiet karmiących jedno dziecko piersią,
 • dwie 45-minutowe przerwy w pracy dla kobiet karmiących piersią więcej niż jedno dziecko,
 • maksymalnie 60-minutowa przerwa niewliczana do czasu pracy.

Obowiązek poinformowania pracownika o przerwach w pracy

Poza zamianami w prawie pracy dotyczącymi m.in. dodatkowych przerw w czasie pracy, nowe przepisy nakładają także na pracodawcę obowiązek poinformowania pracownika o ilości i długości przerw w trakcie godzin pracy. Zgodnie ze zmienionym brzmieniem art. 29 § 3 KP pracodawca będzie miał obowiązek informować pracownika w postaci papierowej lub elektronicznej nie później niż w terminie 7 dni od dnia dopuszczenia pracownika do pracy o przysługujących pracownikowi przerwach w pracy.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej