Dodatek finansowy od ZUS dla Polaków. Komu przysługuje ryczałt energetyczny 2023? Trzeba złożyć wniosek!

2023-10-03 8:38
Ryczałt energetyczny 2023 - komu przysługuje ile wynosi gdzie wniosek jak jest wypłacany
Autor: Szymon Starnawski / Grupa Murator Ryczałt energetyczny przyznawany jest za korzystanie z energii elektrycznej, gazowej i cieplnej na cele domowe

Ryczałt energetyczny to świadczenie, które może zwiększyć emeryturę lub rentę wypłacaną przez ZUS lub KRUS. By jednak emeryturę lub rentę podwyższyć z tego tytułu, trzeba z własnej inicjatywy złożyć stosowny wniosek. Sprawdź jak to zrobić i o ile podwyższysz swoją emeryturę lub rentę – miesięcznie lub w skali roku.

Spis treści

  1. Ryczałt energetyczny 2023 - co to?
  2. Komu przysługuje ryczałt energetyczny?
  3. Jakie dokumenty trzeba złożyć, by otrzymywać ryczałt energetyczny
  4. Ryczałt energetyczny: ile wynosi?

Ryczałt energetyczny 2023 - co to?

Ryczałt energetyczny to świadczenie przyznawane na podstawie art. 20 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

Przepis ten stanowi, że kombatantom i innym osobom uprawnionym – emerytom, rencistom i inwalidom - przysługuje ryczałt energetyczny w wysokości 50 proc. taryfowych opłat za korzystanie z energii elektrycznej, gazowej i cieplnej na cele domowe, obliczony na podstawie norm ilościowych ustalonych przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Kwota ryczałtu energetycznego oraz termin, od którego obowiązuje nowa wysokość ryczałtu, określane są więc każdorazowo przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Komu przysługuje ryczałt energetyczny?

Ryczałt energetyczny przysługuje zarówno samym kombatantom, jak również wdowom lub wdowcom – emerytom i rencistom – pozostałym po kombatantach i innych osobach uprawnionych.

Ryczałt energetyczny przysługuje ponadto osobom wymienionym w ustawie z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobywaniu rud uranu i batalionach budowlanych, a także wdowom po żołnierzach-górnikach, pobierającym emeryturę lub rentę.

W razie zbiegu prawa do więcej niż jednego świadczenia emerytalnego lub rentowego przysługuje jeden ryczałt energetyczny.

Jakie dokumenty trzeba złożyć, by otrzymywać ryczałt energetyczny

Głównym dokumentem jest wniosek o przyznanie ryczałtu energetycznego (ZUS-ERK)  – dostępny w placówkach ZUS lub na stronie www.zus.pl.

Pobierz: Wniosek o ryczałt energetyczny

Dodatkowo trzeba złożyć decyzję szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych:

  • stwierdzającą okresy działalności kombatanckiej lub represji w przypadku kombatantów i osób represjonowanych,
  • potwierdzającą uprawnienia jako członka rodziny po kombatancie w przypadku wdów lub wdowców.

W innym przypadku:

  • zaświadczenie Wojskowej Komendy Uzupełnień, potwierdzające okres i rodzaj przymusowego zatrudnienia w ramach zastępczej służby wojskowej – w przypadku żołnierzy przymusowo zatrudnionych,
  • zaświadczenie właściwego organu wojskowego – w przypadku wdów po żołnierzach przymusowo zatrudnionych.

Podobnie wygląda wnioskowanie o ryczałt energetyczny w przypadku osób pobierających analogiczne świadczenia z KRUS.

Wniosek o przyznanie ryczałtu energetycznego można złożyć w każdym czasie.

Ryczałt energetyczny: ile wynosi?

Wysokość ryczałtu energetycznego ogłasza w formie komunikatu Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Robi to w terminie do 7 dnia roboczego lutego każdego roku. Komunikat ogłaszany jest w dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Nowa kwota ryczałtu energetycznego obowiązuje od 1 marca danego roku.

Oznacza to, że wysokość ryczałtu podlega waloryzacji wraz w roku, a nowa jego wysokość obowiązuje od 1 marca. Jednak nie waloryzuje ryczałt energetyczny ZUS, ale inny organ administracji rządowej.

Aktualnie od 1 marca 2023, zgodnie z treścią komunikatu z 30 stycznia 2023 r., opublikowanego w Monitorze Polskim z 6 lutego w poz. 154:

„Na podstawie art. 20 ust. 3d ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2039) ogłasza się, że od dnia 1 marca 2023 r. kwota ryczałtu energetycznego wynosi 255,17 zł”.

Zobacz: Komunikat w Monitorze Polskim

W skali roku jest to więc kwota 3 062,04 zł, która – powtórzmy – ma na celu pokrycie części opłat (w zamyśle ustawodawcy – połowę) za korzystanie z energii elektrycznej, gazowej i cieplnej na cele domowe.

Listen on Spreaker.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej