Czy staż wlicza się do lat pracy? Czy staż wlicza się do emerytury?

2024-03-25 12:43
Umowa na stażu
Autor: Szymon Starnawski Staż pracy a emerytura - wyjaśniamy

Staż to nauka i praca jednocześnie. Szkolenia stażowe są często stawianiem pierwszych kroków w zawodzie dla młodych absolwentów, ale korzystają z niego również osoby, które mają za sobą lata pracy, ale zmuszone są do zmian w życiu zawodowym. Czy ten okres ma wpływ na wysokość emerytury? Czy może być zaliczony do stażu pracy?

Spis treści

  1. Jak dostać się na staż?
  2. Staż – czy należy się wynagrodzenie?
  3. Czy staż wlicza się do emerytury?
  4. Czy staż liczy się do lat pracy?
Ocieplenie i wykończenie ścian zewnętrznych. Szkoła budowania

Jak dostać się na staż?

Sposobów na podjęcie tego typu pracy jest więc wiele. Do staży, których promotorem są urzędy pracy osoby chcące z nich skorzystać muszą być zarejestrowane i mieć status bezrobotnych. Staże z urzędu pracy są organizowana tylko dla określonych grup wiekowych, czyli dla osób poniżej 30. roku życia lub dla tych, które ukończyły 50 lat. Bezrobotni mogą spodziewać się z urzędu otrzymania propozycji wybranych ze względu na ich obecne doświadczenie i wiek lub wymagających zmiany zajęcia.

Nabory na staże organizują także sami pracodawcy, ogłaszając je na łamach popularnych portali internetowych. Szczególnie poszukiwane grupy zawodowe absolwentów zatrudniane są na staże poprzez współpracę ze szkołami i uczelniami.

Staż – czy należy się wynagrodzenie?

W przypadku staży z urzędu pracy wynagrodzenie nazywane jest stypendium i wynosi 120% zasiłku dla bezrobotnych. Staż firmowy, organizowany przez przedsiębiorcę już nie musi być płatny. Okres stażu to rodzaj inwestycji pracodawcy w przyszłego pracownika i z reguły początkujący otrzymują umowy o pracę i pensje znacznie niższe od tych, które na podobnym stanowisku otrzymałby już etatowy pracownik. Mówi się często, że zatrudnianie stażystów, to sposób wielu nieuczciwych pracodawców na oszczędzanie na pracownikach. Ze względu na niskie wynagrodzenie praca na stażu trwa z reguły od 3 do 12 miesięcy. Po okresie stażu w przypadku dalszego zatrudnienia stażysta powinien otrzymać pracę na stanowisku, na którym odbywał staż lub podobnym na umowę, najczęściej początkowo na czas określony.

Czy staż wlicza się do emerytury?

Zatrudnienie na stażu z urzędu pracy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia zaliczane jest do okresu pracy, który wpływa na świadczenia emerytalne. Staż pracy odbywany bez udziału urzędu będzie zaliczony do emerytury tylko w przypadku podpisania z pracodawcą umowy, od której odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne. Umów o staż nie regulują żadne ustawy prawne i co do zasady jest to umowa cywilnoprawna, regulowana prze Kodeks Cywilny, którą zalicza się do umów o świadczenie usług.

Czy staż liczy się do lat pracy?

Staż pracy jest określany tylko przez Kodeks Pracy, którego ustalenia dotyczą jedynie umów o stosunek pracy. Nie obejmuje umów cywilnoprawnych. O ile okres umów cywilnoprawnych ze składkami na ubezpieczenie społeczne ma wpływ na wysokość emerytury, to jednak nie liczy się do stażu pracy.

Staż pracy ma znaczenie do osiągnięcia pewnych uprawnień pracowniczych, jak: wymiar urlopu, prawo do urlopu wychowawczego, świadczeń przedemerytalnych. Umowa stażowa cywilnoprawna nie jest wliczana do stażu pracy, więc także nie uprawnia do nabycia praw pracowniczych, które reguluje Kodeks Pracy.

Najdroższe pałace na sprzedaż na Dolnym Śląsku. Zobacz zdjęcia

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej