Czternastka we wrześniu będzie wyższa? Rząd złożył projekt rozporządzenia. Jakiej kwoty można się spodziewać?

2024-05-17 11:28
Czternasta emerytura
Autor: Szymon Starnawski Czy będą wyższe "czternastki"?

Czternastą emeryturę gwarantuje emerytom i rencistom ustawa z maja 2023 r. W ustawie jest zapis, że jest ona równa co najmniej najniższej emeryturze w danym roku po rewaloryzacji 1 marca. Ta kwota może być także wyższa, co przewidziano w ustawie. W 2023 r. czternastka wynosiła 2650 zł brutto. Ile wyniesie w tym roku?

Spis treści

 1. Kto ma prawo do 14. emerytury?
 2. Czternasta emerytura – problemy?
 3. Jakie są propozycje rządu?
 4. Czy od czternastej emerytury trzeba płacić podatek?
Z czego budować dom? Szkoła Budowania

Kto ma prawo do 14. emerytury?

Czternasta emerytura przysługuje emerytom, którzy w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego jej wypłatę mieli prawo do świadczeń, czyli np. nie zostały one zawieszone.

„Czternastka” przysługuje m.in. seniorom uprawnionym do:

 • emerytury w tym pomostowej, okresowej, kapitałowej, częściowej;
 • świadczenia i zasiłku przedemerytalnego;
 • renty z tytułu niezdolności do pracy i renty dla inwalidów wojennych, wojskowych oraz wypadkowych;
 • rent szkoleniowych, socjalnych i rodzinnych;
 • rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego;
 • świadczeń pieniężnym dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych;
 • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Czternasta emerytura – problemy?

O ile tzw. 13. emeryturę otrzymują w podobnej kwocie wszyscy uprawnieni to przy wypłacie 14. emerytury do wypłaty w pełnej wysokości obowiązuje kryterium dochodowe.

Czternastą emeryturę otrzymają w najwyższym wymiarze emeryci i renciści, których świadczenia nie przekroczają 2900 zł brutto. Od każdej złotówki powyżej tej kwoty będzie odejmowana złotówka z „czternastki”. Ze świadczenia skorzystają tylko Ci seniorzy, których świadczenie nie przekracza 5500 brutto.

Wysoka rewaloryzacja w 2024 r. spowodowała, że wielu spełniających kryterium dochodowe w 2023 r. do otrzymania dodatkowego świadczenia w pełnej kwocie przekroczyła je i otrzyma „14” w niższej kwocie. Dodatkowo także marcowa podwyżka spowodowała, że większość seniorów otrzyma ją o wiele niższą niż rok temu, a część nie otrzyma jej w ogóle z powodu przekroczenia górnego progu dochodowego.

Jakie są propozycje rządu?

Rząd rozważa podniesienie kwoty czternastej emerytury. Można przypuszczać, że będzie to kwota wynikająca ze wzrostu inflacji. Prawdopodobnie podniesione zostaną także progi dochodowe, tak aby dodatkowe świadczenie mogła otrzymać podobna liczba emerytów, jak rok temu. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Pomocy Społecznej na propozycje i decyzje nie ma zbyt wiele czasu. Rząd planuje przyjąć ustawę do końca II kwartału.

Czy od czternastej emerytury trzeba płacić podatek?

Od każdej 4. emerytury odliczane są:

 • składka na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9%,
 • podatek w wysokości 12%.

To zmniejsza kwoty tych świadczeń otrzymywane przez seniorów „na rękę” o 21%. Kwota pobrana jako zaliczka na podatek zostanie zwrócona w rocznym zeznaniu podatkowym za 2024 r. Jeśli suma wszystkich świadczeń w roku nie przekroczy kwoty wolnej od podatku, czyli 30 000 zł to zaliczka na podatek wróci w całości do świadczeniobiorcy. Po przekroczeniu kwoty wolnej od podatku zwrot będzie mniejszy.

Remont małego domu pod Krakowem

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej