Czternasta emerytura będzie wypłacana co roku. Ważne zmiany w podpisanej przez prezydenta ustawie

2023-07-29 5:32
Czternasta emerytura - co roku potrącenia i wysokość w kolejnych latach
Autor: Szymon Starnawski / Grupa Murator Ustawa o czternastych emeryturach kończy tryb legislacyjny i ZUS może już szykować się do wypłacenia seniorom dodatkowego świadczenia

O czternastej emeryturze w 2023 roku wiadomo prawie wszystko, łącznie z terminami wypłat choć ustawa dopiero została podpisana przez prezydenta i nie stanie się obowiązującym prawem wcześniej niż 7 sierpnia br. Tymczasem ten akt prawny zawiera wiele innych kluczowych dla seniorów rozstrzygnięć. Warto znać je wszystkie, bo część jest na plus, ale są także zapisy niekorzystne.

Spis treści

  1. Czternasta emerytura: kto dostanie pieniądze z ZUS i ile
  2. Co z czternastą emeryturą w 2024 roku?
  3. Czternasta emerytura: co potrąci ZUS przed wypłatą

Prezydent podpisał ustawę z dnia 26 maja 2023 r. o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, czyli popularnie określanej – czternastej emeryturze. Lada moment, najprawdopodobniej 24-25 lipca, ustawa zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw, a to oznacza, że wejdzie w życie 7-8 lipca bowiem ten akt prawny przewiduje dwutygodniowe tzw. wakacje legislacyjne.

Nic już więc nie stoi na przeszkodzie, by emeryci i inne osoby pobierające im równoważne świadczenia z ZUS – lista jest precyzyjnie określona w ustawie, ale jest to ten sam krąg uprawnionych co w przypadku trzynastej emerytury – otrzymali pieniądze w drugiej połowie sierpnia lub w pierwszej września.

Dokładnie nastąpi to tego samego dnia, w którym co miesiąc emeryt lub rencista otrzymuje główne świadczenie z ZUS.

Czternasta emerytura: kto dostanie pieniądze z ZUS i ile

Wysokość czternastej emerytury będzie uzależniona od wysokości otrzymywanego świadczenia głównego (emerytury, renty itp.). I tak wysokość świadczenia dodatkowego będzie równa:

  • kwocie najniższej emerytury obowiązującej od dnia 1 marca roku, w którym jest wypłacane dodatkowe świadczenie (aktualnie 1 588,44 zł) – dla osób, których wysokość świadczenia głównego, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, nie przekracza kwoty 2 900 zł;
  • kwocie najniższej emerytury, pomniejszonej o kwotę różnicy pomiędzy kwotą wysokości świadczenia głównego, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, a kwotą 2 900 zł – dla osób, których wysokość świadczenia głównego, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, przekracza kwotę 2 900 zł;
  • jednak jeżeli kwota dodatkowego świadczenia wyliczonego dla osób mających emeryturę lub rentę wyższą niż 2 900 zł jest mniejsza niż 50 zł, dodatkowego świadczenia nie przyznaje się.

Ponadto dodatkowe roczne świadczenie pieniężne nie będzie przysługiwało osobom, którym prawo do świadczeń głównego. zostało zawieszone na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty dodatkowego świadczenia.

Co z czternastą emeryturą w 2024 roku?

Ustawa wprowadza czternastą emeryturę do świadczeń na stałe. By w roku przyszłym i w latach następnych następowała jej wypłata, nie będzie już potrzebna ustawa, gdyż ten akt prawny nadaje stosowne uprawnienia Radzie Ministrów.

Mało tego, Rada Ministrów będzie nie tylko decydowała o terminie wypłaty czternastki. Będzie też mogła określić, w drodze rozporządzenia, kwotę wyższą niż kwota najniższej emerytury, stosowaną do ustalenia wysokości dodatkowego świadczenia, mając na względzie sytuację społeczno-gospodarczą oraz stan finansów publicznych. Rozporządzenie to będzie mogło być wydane w terminie nie późniejszym niż do dnia 31 października danego roku.

Czternasta emerytura: co potrąci ZUS przed wypłatą

Drugie dodatkowe świadczenie dla emerytów i rencistów, podobnie jak trzynastka, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz będzie objęte składką na ubezpieczenie zdrowotne.

Ustawa przewiduje ponadto, że z kwoty dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego nie będą mogły być dokonywane potrącenia i egzekucje.

Ponadto kwota dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego nie będzie wliczana do dochodu rodziny obliczanego na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, a także przy ustalaniu innych  świadczeń takich jak dodatki mieszkaniowe i inne wypłacane przez pomoc społeczną lub ZUS – np. świadczenia uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Czytaj więcej