Co grozi za nierozliczenie pitu? Jaka kara za niezłożenie pitu w terminie?

2024-04-29 13:12
PIT po terminie
Autor: Szymon Starnawski Jaka kara za niezłożenie PIT w terminie?

30 kwietnia mija termin złożenia rocznej deklaracji podatkowej PIT. Niewywiązanie się z terminu jest zagrożone konsekwencjami karnymi. Pamiętać też należy, że to także termin w jakim trzeba złożyć korektę rozliczenia PIT w przypadku wykrycia błędów. Czy jest kara za niezłożenie PIT w terminie? Jaka jest wysokość kary za niedotrzymanie terminu?

Spis treści

  1. Co się stanie jak nie rozliczę się z pitu?
  2. Ile wynosi kara za nie rozliczenie się z pitu?
  3. Co grozi za niezłożenie PIT w terminie?
  4. PIT po terminie – co zrobić?
Murator Remontuje: Wymiana zlewu i baterii kuchennej

Roczne rozliczenie podatku to obowiązek, który spoczywa na każdym podatniku. Dla części z nich, m.in. emerytów, rencistów i zatrudnionych na etacie, gdy nie mają innych źródeł dochodu i nie chcą korzystać z odpisów i zwolnień podatkowych, rozliczenia dokona automatycznie urząd skarbowy. Co z resztą podatników?

Co się stanie jak nie rozliczę się z pitu?

Podatnik, który nie złożył rozliczenia w terminie bez względu na powód naraża się na konsekwencje karno-skarbowe. Niezłożenie PIT jest w myśl przepisów równoznaczne z uchyleniem się, co zgodnie z ustawą jest zagrożone karą grzywny, ograniczeniem lub pozbawieniem wolności.

Kara uzależniona jest od klasyfikacji czynu. Surowsza, włącznie z grzywną i pozbawieniem wolności jednocześnie, grozi w przypadku stwierdzenia przestępstwa skarbowego. Karą grzywny, która jednak może być dotkliwa, są karane wykroczenia skarbowe.

Klasyfikacja uzależniona od straty, jaką w wyniku niedopełnienia obowiązku podatnika poniosło państwo. W przypadku przeciętnego podatnika raczej należy się liczyć z wykroczeniem skarbowym, zagrożonym grzywną.

Ile wynosi kara za nie rozliczenie się z pitu?

Jej wysokość jest ustalona w wysokości do 720 stawek dziennych.

Kwota stawki dziennej nie może być niższa od 1/30 wysokości minimalnego wynagrodzenia i wyższa od jej 400-krotności – do 30 czerwca 2024 roku to kwoty od 141,40 do 56 560 zł.

Najmniejsze stawki stosuje się w przypadku, kiedy suma należności podatnika nie przekracza pięciokrotności wynagrodzenia minimalnego. Urząd Skarbowy, ustalając wymiar kary, kieruje się nie tylko brakiem rozliczenia w terminie i wysokością zaległości, ale też w jakich okolicznościach do tego doszło, jaka jest sytuacja materialna podatnika.

Co grozi za niezłożenie PIT w terminie?

Konsekwencją złożenia rocznego zeznania po terminie jest niestety bez względu na okoliczności kara.

Można wymienić trzy zasadnicze okoliczności:

  • niezłożenie w terminie,
  • złożenie w terminie, ale nieopłacenie lub niedopłacenie należnego podatku,
  • niezłożenie w terminie i brak zapłaty podatku.

Mogą one zostać potraktowane, jako przestępstwo skarbowe lub tylko wykroczenie skarbowe. Ta druga kara jest oczywiście mniej dotkliwa.

PIT po terminie – co zrobić?

Kary nie można uniknąć, ale można spowodować jej zmniejszenie. W przypadku stwierdzenia którejkolwiek z okoliczności braku rocznego zeznania PIT i zapłaty podatku należy niezwłocznie, najlepiej osobiście, poinformować o tym urząd skarbowy. Jest to tzw. wyrażenie czynnego żalu. Natychmiast po takim ustnym lub pisemnym oświadczeniu, w którym podatnik poda przyczyny niewywiązania się z obowiązku rozliczenia rocznego musi złożyć PIT i uregulować wynikające z niego należności. Można to zrobić za pośrednictwem elektronicznej usługi urzędu Krajowej Administracji Skarbowej Twój e-PIT.  W przypadku incydentalnego zaistnienia takiej sytuacji i niewielkich zaległości podatkowych urząd skarbowy może wymierzyć grzywnę w jej najniższej wysokości.

Polskie cuda z drewna

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej