Będzie zakaz sprzedaży węgla gospodarstwom domowym. Od kiedy nowe przepisy?

2024-06-04 6:30
Zakaz palenia węglem
Autor: gettyimages Nowe rozporządzenie, a w przyszłości ustawa ograniczą wykorzystanie węgla

Zakaz sprzedaży węgla w Polsce wynika z projektu nowego rozporządzenia Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Zmienia ono normy jakościowe paliw stałych i wprowadza zakaz sprzedaży innych niż wymienione w rozporządzeniu. To jeden z kamieni milowych KPO, który Polska musi wdrożyć w najbliższym czasie. Od kiedy zakaz sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych? O jaki węgiel chodzi?

Spis treści

 1. Będzie zakaz sprzedaży węgla w Polsce
 2. Jaki węgiel będzie w sprzedaży?
 3. Zaostrzenie wymagań jakościowych dla węgla – jakie zasady?
 4. Zakaz sprzedaży węgla w kolejnych latach
Murator Remontuje: Ogrzewanie podłogowe
Materiał sponsorowany

Będzie zakaz sprzedaży węgla w Polsce

Nowy projekt rozporządzenia określa wymagania jakościowe paliwa stałego przeznaczonego do wykorzystania w gospodarstwach domowych i instalacjach spalania o mocy mniejszej od 1 MW.

Za spełniający normy jakościowe uznane maja być produkty o zawartości co najmniej 85% czystego węgla i określonych parametrach zawartości wilgoci, siarki i popiołu.

Jaki węgiel będzie w sprzedaży?

Rozporządzenie wprowadza dla paliwa węglowego obowiązujące nazwy dla pięciu kategorii paliw węglowych:

 • węgiel kostka
 • węgiel orzech
 • węgiel groszek
 • węgiel miał
 • węgiel antracyt

Zastępują one poprzednie węgiel kamienny, brykiet, pelet i inne.

Zmiana nazwy sortymentów węgla upraszcza ich podział np. nazwy groszek I, groszek II, groszek zastępuje węgiel groszek. Dodatkowo wyklucza nazwy i produkty, które mogły sugerować ekologiczny charakter tego paliwa, np. ekogroszek czy ekomiał.

Podstawą rozróżnienia sortymentówjest wielkość ziarna. Węgiel kostka to bryły węglowe o wymiarze 63 – 200 mm, węgiel orzech – 25 – 80 mm, węgiel groszek – 5 – 40 mm, węgiel miał – 3 – 31,5 mm.

Zaostrzenie wymagań jakościowych dla węgla – jakie zasady?

Rozporządzenie wprowadza wymagania jakościowe maksymalnych zawartości węgla oraz substancji szkodliwych, które ulegają stopniowo zmniejszeniu od chwili wejścia w życie rozporządzenia. Dla trzech sortymentów węgla - kostki, orzecha i groszku - wymagania jakościowe ulegają stopniowemu zaostrzaniu w następujących ramach czasowych:

 • do 31. 08. 2024 r.
 • od 1.09 2024 do 30. 06. 2025 r.
 • od 1.07.2025 do 30.06. 2027 r.
 • od 1.07. 2027 do 30 06. 2029 r.

Dla miału do 30.06. 2027 r. nie obowiązują zmiany, a bardziej rygorystyczne wprowadza się w okresie 1.09.2027 – 30. 06. 2029 r.

Stopniowym obniżaniu zawartości w w/w okresach podlega wilgotność, maksymalna zawartość popiołu, siarki, wartość opałowa i in. Dopuszczone są nieznaczne poziomy odchyleń od tych wymagań, których wartości zawiera paragraf 2 rozporządzenia.

Okres od wprowadzenia w życie przepisów rozporządzenia do 30.06.2029 r. jest okresem przejściowym.

Zakaz sprzedaży węgla w kolejnych latach

W myśl ustawy do celów grzewczych w gospodarstwach domowych i małych kotłowniach nie będzie można stosować i kupić innych kategorii paliw stałych niż wymienionych w rozporządzeniu. Stopniowa zmiana parametrów jakościowych rozłożona w czasie w okresie przejściowym ma zapewnić producentom i użytkownikom paliw czas na dostosowanie się do rygorystycznych wymagań środowiskowych.

Od dnia 1 lipca 2029 r. po okresie przejściowym przewiduje się wprowadzenie zakazu wprowadzania do obrotu z przeznaczeniem do użycia w sektorze bytowo-komunalnym sortymentów: węgiel kostka, węgiel orzech, węgiel groszek i węgiel miał. Proponowane będzie wprowadzenie do obrotu paliwa sortymentu orzech i groszek przeznaczonych dla urządzeń grzewczych, których parametry jakościowe są zgodne z wymaganiami normy PN-EN 303-5 (zawartość popiołu do 7,00%, wartość opałowa od 26,00 MJ/kg, wilgoć całkowita do 11,00%).

Te regulacje po okresie przejściowym ma wprowadzić nowa ustawa zmieniająca ustawę z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, nad którą trwają właśnie prace w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Naturalnego.

Dodatkowo w ramach zmian ustawowych i w związku z obowiązującym od 1 czerwca 2020 r. ustawowym zakazem wprowadzania do obrotu i wykorzystania w sektorze bytowo-komunalnym węgla brunatnego proponowane jest wprowadzenie od dnia 1 lipca 2025 r. podobnego zakazu dla paliw stałych uzyskiwanych w procesie obróbki cieplnej węgla brunatnego.

Metamorfoza domu kostki w Bydgoszczy, czyli Hanna, która się uparła

Listen on Spreaker.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Czytaj więcej