Będą zmiany w przepisach budowlanych? Jest nowy projekt roporządzenia zwiększający wykorzystanie drewna do budowy domów

2024-05-16 10:38
Drewno zyska nowe możliwości
Autor: Wiktor Greg Nowe przepisy rozszerzą możliwości zastosowania drewna

Projekt Ministerstwa Rozwoju i Technologii przewiduje wprowadzenie zmian rozszerzających zakres stosowania elementów konstrukcyjnych z drewna w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Drewno będzie dopuszczone w elementach budowlanych o podwyższonych parametrach przeciwpożarowych

Spis treści

  1. Drewno w konstrukcji - jakie zmiany w rozporządzeniu?
  2. Ściany i dachy z drewna
  3. Ściany oddzielenia przeciwpożarowego
  4. Schody i pochylnie z drewna
  5. Kiedy zmiany wejdą w życie?
Murator Remontuje: test kołków montażowych
Materiał sponsorowany

Rozszerzenie zakresu stosowania dla drewna jest jednym z elementów zaproponowanych zmian rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Projekt rozporządzenia jest jednym z elementów zmian porządkujących zasady budowania i usuwających rozbieżności interpretacji przepisów.

Drewno w konstrukcji - jakie zmiany w rozporządzeniu?

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii dopuszcza stosowanie niektórych elementów konstrukcyjnych z drewna litego i klejonego warstwowo w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego. W projekcie rozporządzenia zmieniającym rozporządzenie o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wprowadzone zostały zmiany w trzech paragrafach znajdujących się w dwóch rozdziałach Działu VI Bezpieczeństwo pożarowe:

  • Rozdz. 2 par. 216 - wymogi klasy odporności pożarowej elementów budynku,
  • Rozdz. 3 par. 232 – warunki techniczne dotyczące ścian,
  • Rozdz. 3 par. 249 – klasa odporności ogniowej schodów i pochylni.

Ściany i dachy z drewna

Zmianą w paragrafie 216 ust. 2 jest dopisanie dwóch punktów 4. i 5., które dopuszczają zastosowanie słabo rozprzestrzeniających ogień elementów z drewna klejonego warstwowo o wymiarach minimalnych przekroju poprzecznego co najmniej 14 cm na:

konstrukcyjne elementy liniowe (słupy, belki i in.) w budynkach niskich

konstrukcyjne dachowe elementy liniowe w budynkach niskich, średniowysokich, hali sportowej, basenu.

W obu przypadkach klasa odporności ogniowej to co najmniej R30 oraz dodatkowo w przypadku pierwszym także zastosowanie rozwiązań ograniczających rozprzestrzenianie się pożaru między kondygnacjami.

Ściany oddzielenia przeciwpożarowego

W paragrafie 232 dodaje się dwa nowe ustępy 8 i 9.

W warstwowych elementach oddzielenia przeciwpożarowego będzie można używać elementów nośnych z drewna litego czterostronnie struganego z fazowaniem krawędzi i drewna klejone warstwowo o klasie reakcji na ogień nie niższej niż D i dodatkowymi klasyfikacjami wytwarzania dymu i płonących cząstek. Zastosowaniu drewna musi towarzyszyć jednocześnie zabezpieczenie ogniochronnym okładzinami klasy K 60, wypełnieniem pustej przestrzeni materiałem o klasie reakcji na ogień A2 i klasyfikacją wytwarzania płonących cząstek d0 i brakiem elementów instalacyjnych, wewnątrz przegrody i brakiem otworów instalacyjnych z pewnymi wyjątkami ( § 234 ust. 1 i § 268 ust. 4–6).

Wymagania zastosowania okładziny z klasą K 60 nie stosuje się dla ścian oddzielenia przeciwpożarowego wykonanych, jako dwóch ścian niezależnych konstrukcyjnie, z których każda spełnia wymagania klasy odporności ogniowej określone w u ust. 4 paragrafu 232.

Schody i pochylnie z drewna

Spoczniki i biegi o budowie warstwowej elementów nośnych w budynku niskim o kategorii zagrożenia ludzi ZL III i budynku niskim ZL IV wykonanym w klasie odporności ogniowej co najmniej C będzie można wykonać z uzyciem drewna litego czterostronnie struganego z fazowaniem krawędzi i drewna klejone warstwowo o klasie reakcji na ogień nie niższej niż D i dodatkowymi klasyfikacjami wytwarzania dymu i płonących cząstek.

Umożliwienie zastosowania drewna będzie jednak uwarunkowane podwyższeniem odporności ogniowej spoczników i biegów, zastosowaniem na wypełnienie wolnej przestrzeni materiałów o podwyższonej reakcji na ogień i obudowy spodniej z okładzin ogniochronnych w sposób, który ograniczy rozprzestrzeniania się ognia.

Kiedy zmiany wejdą w życie?

Rozporządzenie czeka na podpis i może wejść w życie po upływie trzech miesięcy od ogłoszenia. Przed uprawomocnieniem się rozporządzenia stosowane są dotychczasowe przepisy.

Polskie cuda z drewna

Listen on Spreaker.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej