800 plus od stycznia czy już od sierpnia, będzie coroczna waloryzacja 500 plus? Sejm uchwalił ustawę

2023-08-05 10:55
800 plus - waloryzacja 500 plus w Sejmie
Autor: getty images Ustawa waloryzująca zasiłek 500 plus na każde dziecko do wysokości 800 zł powinna być uchwalona przez Sejm w czwartek lub piątek 6-7 lipca 2023 roku

Prawie zgodnie z planem, bo nie w czwartek, ale w piątek 7 lipca wieczorem Sejm uchwalił nowelizację ustawy o wychowywaniu dzieci w kształcie zaproponowanym przez rząd. Ustawa podwyższa świadczenie z programu Rodzina 500+ od stycznia 2024 r., choć zgłoszono wniosek, by 800 zł wypłacane było już od sierpnia br. a nawet by odrzucić ustawę w całości.

Spis treści

  1. Waloryzacja 500 plus do 800 zł już od sierpnia 2023 roku?
  2. 800 plus od stycznia a potem waloryzacja zasiłku co roku?
  3. 800 plus: kiedy złożyć wniosek, potrzebny nowy?
  4. Zwaloryzowane 500 plus: wypłata 800 zł w styczniu czy w lutym 2024?

Teraz ustawą zajmie się Senat. Jeśli wniesie poprawki, ustawa z poprawkami wróci do Sejmu i ten będzie musiał je odrzucić, albo zostaną uwzględnione w ustawie.

Waloryzacja 500 plus do 800 zł już od sierpnia 2023 roku?

Taki wniosek padł ze strony opozycji podczas prac w sejmowej komisji nad rządowym projektem ustawy. Argumentem był stały spadek wartości nabywczej świadczenia, którego wysokość nie byłą zmieniana przez siedem lat, a wciąż wysoka inflacja uszczupla je z miesiąca na miesiąc.

Wniosek ten został jednak odrzucony - zarówno przez posłów rządzącej partii jak i część posłów z partii znajdujących się w opozycji. To wskazuje, że niewielkie są szanse na przyspieszenie terminu waloryzacji świadczenia 500 plus przed styczniem przyszłego roku, jak zaplanował to rząd w projekcie nowelizacji.

Przypomnijmy, że wcześniej, w drugiej połowie maja, ze strony opozycji pojawił się projekt podwyższenia 500 plus do 800 zł już od czerwca, kiedy zaczął się nowy dwunastomiesięczny okres wypłaty świadczenia z programu Rodzina 500+, ale upadł on między innymi dlatego, że w gronie posłów opozycyjnych nie ma zgody co do 500 plus. Poza zwolennikami waloryzacji są też zwolennicy wypłacania wyższego zasiłku na dzieci tylko rodzinom o najniższych dochodach, a nawet optujący za całkowitą likwidacją świadczenia.

800 plus od stycznia a potem waloryzacja zasiłku co roku?

Inny wniosek zgłoszony podczas komisyjnej dyskusji nad projektem ustawy waloryzującej świadczenie 500 plus do wysokości 800 zł dotyczył uzupełnienia przepisów ustawy o klauzulę wprowadzającą coroczną waloryzację świadczenia, na wzór waloryzacji emerytur i rent.

Także ten wniosek został przez komisję odrzucony, zarówno głosami posłów partii rządzącej jak i części opozycji. Szanse, by takie rozwiązanie w ustawie się znalazło są znikome.

Oznacza to, że styczniowa waloryzacja świadczenia z 500 plus na 800 plus będzie operacją jednorazową. Jeśli pojawi się potrzeba ponownej nowelizacji, konieczna będzie w tym celu pełna procedura legislacyjna do nowelizacji obowiązującej ustawy lub uchwalenia nowej.

800 plus: kiedy złożyć wniosek, potrzebny nowy?

Ten problem jest rozwiązany w ustawie jednoznacznie. Zgodnie z przepisem art. 2 ustawy nowelizacyjnej, zmiana wysokości pobieranego świadczenia wychowawczego nastąpi z urzędu, bez konieczności składania dodatkowego wniosku przez osobę pobierającą świadczenie wychowawcze i nie będzie wymagała ze strony osób otrzymujących świadczenia wychowawcze żadnych dodatkowych działań czy aktywności.

Osoby, które otrzymują dotychczas świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie, od dnia 1 stycznia 2024 r. zaczną otrzymywać comiesięczne świadczenie wychowawcze w nowej, podwyższonej do kwoty 800 zł wysokości - lub do kwoty 400 zł miesięcznie w przypadku opieki naprzemiennej, tj. sytuacji, gdy każdy z rodziców ma przyznane świadczenie wychowawcze w wysokości połowy nominalnej kwoty tego świadczenia.

Podwyższenie wysokości świadczenia wychowawczego nie będzie wymagało wydania decyzji przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępni osobie pobierającej świadczenie wychowawcze informację o nowej jego wysokości, wynikającej ze zmian wprowadzanych projektowaną ustawą, na jej profilu informacyjnym na Platformie Informacyjno-Usługowej (PUE).

Informację taką Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie mógł przesłać osobie pobierającej świadczenie wychowawcze na wskazany przez nią we wniosku o świadczenie adres poczty elektronicznej lub numer telefonu. Nieodebranie informacji nie będzie wstrzymywało wypłaty świadczenie.

Zwaloryzowane 500 plus: wypłata 800 zł w styczniu czy w lutym 2024?

Przepisy ustawy nowelizacyjnej przewidują sytuację, w której na część dzieci 800 plus wypłacone zostanie nie w styczniu, a w lutym, z wyrównaniem od stycznia - ze względów technicznych.

Jak zapisano w uzasadnieniu do projektu, nowa wysokość świadczenia wychowawczego będzie obowiązywała od dnia 1 stycznia 2024 r. Jednocześnie, uwzględniając skalę programu Rodzina 500+ i bardzo dużą liczbę jego świadczeniobiorców, zachodzi konieczność wprowadzania regulacji technicznych zapewniających Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych czas na sprawne obsłużenie wszystkich spraw.

W związku z tym proponuje się wprowadzenie regulacji, zgodnie z którą wypłata przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych przysługującego świadczenia wychowawczego w nowej wysokości 800 zł miesięcznie będzie mogła nastąpić nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r. z wyrównaniem od dnia 1 stycznia 2024 r.

Listen on Spreaker.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej