Strategia ESG. Tylko 10% firm budowlanych zna wytyczne dotyczące strategii ESG

2022-01-28 17:29
Spotkanie biznesowe ludzie firma
Autor: Gettyimages Branża budowlana stoi przez istotnymi wyzwaniami: obowiązek dostosowania się do unijnych regulacji związanych ze zmianami klimatu, dynamiczny wzrost kosztów realizacji i brak rąk do pracy

Strategia ESG (ang. Environmental, Social and Governance) polega na uwzględnieniu w działaniach firmy czynników związanych z ochroną środowiska, społecznych i związanych z ładem korporacyjnym. Jak wynika z raportu Deloitte „Polskie spółki budowlane 2021 – najważniejsi gracze, kluczowe czynniki wzrostu i perspektywy rozwoju branży” tylko 10% firm zna szczegółowe wytyczne dotyczące obowiązków spółek wynikających ze zmieniającego się rozporządzenia Unii Europejskiej w zakresie zrównoważonego finansowania.

Spis treści

  1. Czym jest strategia ESG?
  2. Kto musi raportować realizację strategii ESG?
  3. Poszanowanie środowiska w strategii ESG
  4. Strategia ESG w branży budowlanej

W najbliższych latach zmiany klimatu będą kluczowym wyzwaniem dla decydentów na szczeblu państwowym, zarządów firm oraz dla samych konsumentów. Przedsiębiorstwa będą musiały dostosować się do nowych regulacji w zakresie zrównoważonego finansowania oraz wytycznych dotyczących ograniczenia emisji dwutlenku węgla.

Czym jest strategia ESG?

ESG to przede wszystkim zbiór określonych wskaźników pozwalających na ocenę działalności firmy budowlanej (choć, oczywiście, nie tylko) w kilku aspektach: środowiskowym, społecznym i zarządzania.

Strategia ESG zatem to taka filozofia prowadzenia biznesu, która wzrosty firm buduje w oparciu o długoterminowe rozwiązania uwzględniające poszanowanie środowiska w działaniach firmy, dbałość o człowieka i jasne zasady zarządzania.

Kto musi raportować realizację strategii ESG?

Obecnie obowiązek raportowania danych niefinansowych dotyczy tylko dużych jednostek zainteresowania publicznego. Są to m.in. banki, fundusze inwestycyjne, zakłady ubezpieczeniowe, zatrudniające powyżej 500 pracowników z określoną sumą bilansową lub obrotem netto.

Od 2023 roku obowiązek raportowania będzie dotyczył również spółek publicznych i prywatnych mające powyżej 250 pracowników, a od 2026 - także sporą część firm zatrudniających powyżej 10 pracowników. Zakres danych niefinansowych będzie szerszy.

Strategia ESG ma docelowo zastąpić społeczną odpowiedzialność biznesu CSR, ponieważ jej wskaźniki będą mierzalne.

Poszanowanie środowiska w strategii ESG

Działania firmy w zakresie środowiskowym mogą dotyczyć:

  • odpowiedzialnego zarządzania energią (np. częściowe uniezależnienie energetyczne zakładów produkcyjnych poprzez inwestowanie we własne źródła energii)
  • ograniczenia śladu węglowego (np. produkcja korzystająca z recyklingu czy inwestycja we flotę samochodów elektrycznych)

Tu pisaliśmy o firmie, która wprowadza produkty z aluminium pochodzącym z recyklingu

  • odpowiedzialne korzystanie z zasobów wody (np. mała retencja, wykorzystanie deszczówki)

Strategia ESG w branży budowlanej

Eksperci Deloitte przeprowadzili ankietę wśród firm z polskiej branży budowlanej. Celem badania było poznanie opinii branży w zakresie możliwości rozwoju koniunktury, oceny najważniejszych ryzyk i szans oraz przygotowania do nadchodzących zmian regulacyjnych związanych ze strategią ESG.

Ponieważ sektor budownictwa i nieruchomości ma znaczący udział w globalnej emisji gazów cieplarnianych, podmioty zostały zobowiązane do jej ograniczenia.

Zmiany klimatu będą oddziaływać w sposób szczególny na sektor budowlany, który cechuje wysoka emisyjność, jak i wysoki stopień wrażliwości na ryzyka klimatyczne. Obecnie, budynki odpowiadają w Unii Europejskiej za około 40% zużycia energii i 36% emisji CO2. Proces definiowania celów redukcji emisji gazów cieplarnianych i ujawniania informacji o postępie realizacji w sprawozdaniach niefinansowych jest już faktem. Podatki od emisji lub system handlu prawami emisji wprowadzono już w czterdziestu krajach na świecie. Tak duża presja motywuje zarządy firm wielu branż do podjęcia konkretnych działań w tym zakresie. Branża budowlana, ze względu na swoją specyfikę i rozbudowany łańcuch dostaw ma szczególnie ambitne zadanie do wykonania, twierdzi Irena Pichola, partner, lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju, Deloitte.

W tegorocznym badaniu zapytano respondentów czy posiadają jasno zdefiniowaną politykę działania w odniesieniu do czynników środowiskowych, społecznych i zarządczych. Ideą strategii ESG jest troska przedsiębiorstwa nie tylko o swój interes ekonomiczny, lecz także o lokalne społeczności czy środowisko. Blisko połowa ankietowanych (48%) deklaruje, że przyjęła strategię działania w tym zakresie, a 14% stwierdza, że została ona zdefiniowana szczegółowo. Jednak aż 38% respondentów nie ma wdrożonej koncepcji, a tylko 14% z nich planuje jej przygotowanie w przyszłości.

Kolejną ważną kwestią jest świadomość firm z branży budowlanej, dotycząca zmian w regulacjach Unii Europejskiej, które nakładają na nich konkretne obowiązki. Zmiany są związane z wdrażaniem przez UE planu działania na rzecz finansowania zrównoważonego wzrostu gospodarczego i zaczynają obowiązywać od tego roku. Z przeprowadzonego badania wynika, że około 48% respondentów nie ma wiedzy na ich temat, ale zdecydowana większość z nich (29%) jest gotowa na zapoznanie się z nią.

Unia Europejska od lat opracowuje plany i podejmuje działania wspierające systemowe przejście na gospodarkę niskoemisyjną zgodną z założeniami zrównoważonego rozwoju. Rozporządzenie dot. Taksonomii nakłada dodatkowe obowiązki w zakresie ujawnień. Spółki będą musiały informować m.in. klientów, na ile ich działalność jest zrównoważona środowiskowo. Obecnie Taksonomia stanowi duże wyzwanie dla wielu spółek, z uwagi na późną publikację finalnych wersji aktów delegowanych oraz obowiązku ujawnień za rok 2021. Niemniej zakres dodatkowych ujawnień będzie jeszcze większy w związku z pracami nad nową dyrektywą CSRD, która obejmie dużo więcej podmiotów niż obecnie obowiązujące normy. Dlatego warto jak najszybciej podjąć działania dostosowujące organizację do nowych wymogów – mówi Łukasz Michorowski, partner w dziale audit&assurance, Deloitte.

Uwzględnienie wskaźników strategii ESG w biznesie, zgodnie z europejskimi wytycznymi będzie wymagało istotnej transformacji procesu budowlanego i konkretnych działań ograniczających emisyjność. Kluczowe mogą okazać się inwestycje w nowoczesne technologie, które zminimalizują ślad środowiskowy i zwiększą efektywność procesu budowlanego, m.in. poprzez wykorzystanie właściwych materiałów oraz ich ponowny recykling, zmianę technologii i samego procesu budowy.

Celem jest przekierowanie przepływów kapitałowych do tzw. „zielonych inwestycji”. Przykładem może być chociażby budownictwo modułowe. Technologia ta pozwala nie tylko na oszczędność czasu, ale i działania zgodne z gospodarką cyrkularną, która sprzyja procesowi dekarbonizacji i zmniejszeniu generowanego śladu węglowego zarówno podczas wznoszenia budynków, jak i ich użytkowania.

Wdrożenie przez firmy strategii ESG pomoże firmom utrzymać konkurencyjność i proaktywnie przystosować się do nowych wymogów regulacyjnych w tym zakresie, wynikających m.in. z pakietu Fit for 55.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej