BIM 360 - zarządzanie procesem budowlanym w chmurze

2018-11-15 15:03
BIM 360
Autor: Autodesk BIM 360 jest działającą w chmurze platformą dla sektora architektoniczno-budowlanego, dostarczającą narzędzi do kompleksowego zarządzania projektami budowlanymi

BIM 360 to najnowsze narzędzie chmurowe Autodesk. BIM 360 zapewnia zespołom zaangażowanym w projekt, budowę i zarządzanie inwestycją budowlaną dostęp do wszystkich danych skomasowanych w chmurze.

Dla kogo BIM 360?

Autodesk BIM 360 jest działającą w chmurze zintegrowaną platformą dla sektora architektoniczno-budowlanego, która dostarcza narzędzi do zarządzania projektami budowlanymi, placem budowy i obiektami. BIM 360 przeznaczony jest dla: architektów, konstruktorów, menedżerów projektu, kierowników budowy, inwestorów, zarządców budynku, kierowników operacyjnych oraz innych specjalistów związanych z procesem inwestycyjnym.

BIM 360 to repozytorium danych, zapewnia zdigitalizowaną współpracę i komunikację w czasie rzeczywistym między wszystkimi członkami zespołu, umożliwiając wprowadzanie ewentualnych korekt na każdym etapie projektu. Efektem jest poprawa jakości prac budowlanych, eliminacja kosztownych błędów i zwiększenie efektywności.

BIM 360 został zaprojektowany i zrealizowany w chmurze działającej na platformie cloud - Amazon Web Services (AWS). Dane w systemie są bezpiecznie przechowywane i zaszyfrowane w centralnej lokalizacji, co pozwala chronić spójność projektu.

Ile firm korzysta z BIM ?

Rozwiązania oparte o chmurę są coraz częściej wybierane przez polskie firmy, niezależnie od ich wielkości. 37% dużych przedsiębiorstw korzysta z chmury, natomiast wśród średnich firm (poniżej 250 pracowników) wskaźnik ten wynosi 17%. To nadal niemal dwukrotnie mniej, niż stanowi unijna średnia i wciąż daleko nam do liderów, jak Finlandia, gdzie niemal 90% organizacji, zatrudniających powyżej 250 osób, wykorzystuje walory chmury. Jednak od 2015 roku wzrosła liczba firm średniej wielkości wdrażających rozwiązania chmurowe. (dane: Eurostat)

BIM 360 jako ekosystem

BIM 360 oparty o chmurę łączy ludzi, dane, zapewniając obieg informacji w projekcie. Tworzy w ten sposób swoisty ekosystem. Według badań Boston Consulting Group, wprowadzenie technologii opartej na chmurze może ograniczyć koszty projektów budowlanych o 15% i zmniejszyć czas potrzebny na budowę o 30%. Z kolei z innego raportu BSG wynika, iż BIM w chmurze umożliwia wszystkim interesariuszom udostępnianie danych w czasie rzeczywistym oraz integrowanie i koordynowanie ich obiegu. Dzięki temu współpraca międzybranżowa staje się efektywniejsza i mniej podatna na błędy.

„Chmurowa platforma Autodesk wspierająca kolejne zmiany związane z digitalizacją procesów jest rozwiązaniem wielu problemów branży budowlanej. W proces inwestycyjny zaangażowanych jest bardzo wiele podmiotów - projektantów, konsultantów, wykonawców, podwykonawców oraz inwestor. Płynna i bezpieczna wymiana danych między nimi jest warunkiem koniecznym powodzenia całego przedsięwzięcia. Współpracując ze sobą podczas tworzenia projektu, specjaliści różnych branż muszą współdzielić pokaźną liczbę danych w rozproszonych procesach. Rozwinięcie koncepcji BIM w środowisku chmury pozwala lepiej, efektywniej i taniej wykorzystać informacje gromadzone i przekazywane w całym cyklu inwestycyjnym” – podsumowuje Przemysław Nogaj, menadżer ds. rozwiązań Autodesk dla architektury i budownictwa. 

BIM 360 w praktyce - Skanska

Pionierem w zakresie zastosowania BIM 360 w Polsce jest m.in. firma Skanska. Jednym z pierwszych budynków, przy którego budowie zastosowano BIM 360 jest Green2Day we Wrocławiu, otwarty we wrześniu br. BIM 360 posłużył przede wszystkim do zarządzania informacją na budowie, dzięki temu zwiększono płynność komunikacji pomiędzy stronami procesu budowlanego i skrócono jego czas. Informacje, plany budynku i modele umieszone w chmurze były łatwo dostępne na wszystkich urządzeniach – zarówno stacjonarnych, jak i mobilnych.

Aktualnie Skanska stosuje platformę BIM 360 na większości projektów, usprawniając pracę poprzez wymianę informacji w chmurze w obszarach zarządzania projektowaniem, śledzenie obiektów i miejsc wraz z rejestrowaniem postępu prac, odbiory oraz obsługę gwarancyjną. Centralną częścią chmury jest model BIM, ogólnie dostępny, co usprawnia dystrybucje informacji.

BIM 360 i bezpieczne budowanie

Zastosowanie BIM 360 miało również wpływ na zagadnienia bezpieczeństwa. Rozwiązanie umożliwiło zaimplementować trójstopniowy system obserwacji potencjalnych zagrożeń. Pracownicy zgłaszali do systemu miejsca i sytuacje, które ich zdaniem mogły stanowić zagrożenie. Pozwalały one na bieżąco analizować stan budowy i eliminować możliwość wystąpienia niepożądanych wypadków.

„Skanska systematycznie wprowadza nowe rozwiązania na budowę. BIM 360 - zarządzanie i współpraca w oparciu o chmurę, ułatwił wymianę różnorodnych informacji i w znacznym stopniu przyspieszył budowę przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa. Jesteśmy dobrze przygotowani do digitalizacji naszych placów budowy, a także zarządzania informacją w całym cyklu życia projektu” – mówi Maciej Smoliński, koordynator ds. BIM, Skanska.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej