Wentylacja okienna. Nawiewnik higrosterowany z czujnikiem

2009-06-08 14:43
Czujny nawiewnik powietrza
Autor: Aereco

Aby wentylacja okienna działała skutecznie, konieczna jest kontrola temperatury czujnika nawiewnika higrosterowanego. Ma ona bowiem fundamentalne znaczenie dla położenia przepustnicy powietrza, a ona z kolei warunkuje optymalną wentylację okienną.

Dobór temperatury czujnika w nawiewniku higrosterowanym

Stopień otwarcia przepustnicy nawiewnika higrosterowanego jest zależny od poziomu wilgotności zmierzonego przez czujnik. Dla tych samych wartości wilgotności bezwzględnej, wartość wilgotności względnej zmierzonej przez czujnik nawiewnika higrosterowanego może różnić się od wartości mierzonej na środku pomieszczenia. Wilgotność względna zmienia się w zależności od temperatury. Łatwo więc zrozumieć, że temperatura w pobliżu czujnika nawiewnika okiennego ma znaczny wpływ na wielkość odczytu wilgotności względnej. Kontrola temperatury ma fundamentalne znaczenie w procesie kontroli położenia przepustnicy bez względu na warunki klimatyczne (takie jak: temperatura wewnętrzna i zewnętrzna, wilgotność względna powietrza wewnątrz i na zewnątrz) oraz dopasowanie stopnia otwarcia przepustnicy do emisji pary wodnej wewnątrz pomieszczenia.

Wentylacja okienna - znaczenie doboru odpowiedniego współczynnika termicznego

Współczynnik termiczny CT jest określony wzorem:

T czujnika = CT x (T wewnętrzna - T zewnętrzna)

Gdzie T = temperatura w stopniach C

Przy wartości współczynnika CT = 0,25, nawiewnik higrosterowany uzyskuje dużą amplitudę zmiennego przepływu o każdej porze roku i reagują na wilgotność względną wewnątrz pomieszczenia. W zimie, w pomieszczeniu, w którym wilgotność względna jest niska, przepustnica nawiewnika jest przymknięta i gotowa na otwarcie, gdy tylko wilgotność wzrośnie. Przy wyższej wartości współczynnika (np. CT = 0,3), temperatura czujnika może być zbyt niska w zimie - odczytałby on zbyt dużą wartość wilgotności względnej, co spowodowałoby większe otwarcie nawiewnika okiennego nawet wtedy, gdy zawartość pary wodnej w pomieszczeniu jest niska. Zdolność regulacji systemu byłaby więc zredukowana, a straty cieplne większe. Zbyt niska temperatura czujnika mogłaby spowodować poważne zwiększenie histerezy (różnicy pomiędzy początkiem i końcem krzywej określającej stopień otwarcia/wilgotność), co nie pozwalałoby na określenie położenia przepustnicy w zależności od znanej wartości wilgotności względnej.

Czujny nawiewnik powietrza
Autor: Aereco Schemat nawiewnika powietrza
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej