Automatyka domowa - siłowniki do okien

2009-10-02 9:14
Automatyka okienna
Autor: D+H Polska

Technologia synchronizacji elektronicznej kilku siłowników do okien, pozwala na szeroki zakres zmian parametrów i opcji siłowników oraz pełną komunikację pomiędzy wszystkimi zsynchronizowanymi napędami i pozostałymi urządzeniami automatyki okiennej. System automatyki domowej pochodzi z oferty D+H.

Synchronizacja elektroniczna BSY+, wykonana w technologii mikrokontrolerów, firmy D+H polega na zwiększeniu możliwości komunikacji pomiędzy urządzeniami automatyki okiennej, takimi jak napędy, blokady i czujniki. Jest to możliwe dzięki rozszerzeniu dotychczasowej technologii BSY o port komunikacyjny. W wyniku jego zastosowania w ramach jednej grupy może się komunikować do szesnastu elementów systemu BSY+.

System pozwala na synchronizację pracy do ośmiu napędów okiennych jednocześnie, co umożliwia automatyczne otwieranie nawet bardzo ciężkich, dużych czy nietypowych połaci okien. Każdy napęd wyposażony jest w układ elektronicznej regulacji odpowiedzialny za równomierny rozkład obciążenia, bezpieczne otwieranie i zamykanie oraz wyłączenie wszystkich napędów w przypadku przeciążenia.
W ramach synchronizacji pracy elementów systemu BSY+ parametry napędów otwierających i napędów blokujących systemy okienne mogą zostać zamówione u producenta lub ustawione na miejscu przez Software BSY+. To samo dotyczy ustawienia Master-Slave (jeden napęd przejmuje rolę napędu nadrzędnego Mastera kontrolującego parametry pracy pozostałych napędów pracujących w charakterze Slave), które w technologii BSY+  również następuje poprzez Software.

Automatyka okienna
Autor: D+H Polska

Automatyka domowa - bezpieczne użytkowanie systemów okiennych

Zastosowanie technologii synchronizacji ma wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania systemów okiennych. Dzieje się tak za sprawą trzystopniowego systemu blokującego, na który składa się zabezpieczenie pasywne, aktywne oraz opcja SKS:

  • zabezpieczenie pasywne, dzięki niskiej prędkości zamykania nieprzekraczającej 5 mm/s, pozwala na usunięcie przedmiotów lub rąk ze strefy blokady,
  • w przypadku aktywnej ochrony blokady zabezpieczenie występuje w postaci wyłącznika bezpieczeństwa z funkcją Rewers. Oznacza to, że jeśli okno podczas zamykania napotka na przeszkodę, a system odnotuje wzrost obciążenia rozciągającego powyżej 150 N, to napęd natychmiast kończy proces zamykania i ponownie otwiera okno. W przypadku ustawień fabrycznych system trzykrotnie podejmie próbę zamknięcia zablokowanego okna, jednak użytkownik może zmienić tę liczbę dopasowując system do swoich potrzeb,
  • w ramach opcji SKS, przy powiązaniu z modułem SSM45, istnieje możliwość podłączenia listwy zabezpieczającej krawędzie okna bezpośrednio przy napędzie okiennym działającym w systemie BSY+ oraz przy napędach standardowych lub napędach PLP.

Niezawodność oraz szybkość działania systemu są szczególnie istotne podczas oddymiania budynku, kiedy to napędy sterowane sygnałem pracują w opcji HS, czyli High Speed (wysoka prędkość) i odpowiadają wymogom normy PN-EN 12101-2, według której okno oddymiające „w przypadku pożaru musi zostać otwarte w przeciągu 60 sekund“. Napędy BSY+ są również przydatne podczas codziennej wentylacji dzięki temu, iż pracują powoli i przez to ciszej.

Droga zamykania okna wyposażonego w automatykę BSY podzielona została na trzy obszary, którym mogą być przyporządkowane różne prędkości i siły. Pozwala to na zwiększenie bezpieczeństwa przy zamykaniu okna oraz ochronę uszczelek.

  • Pierwszy obszar zamknięcia obejmuje strefę, w której okno jest całkowicie zamknięte (od ok. 25 mm przed punktem zerowym napędu). Jest tu aktywowana funkcja Soft-Close, a prędkość i siła napędu są zredukowane. Po zamknięciu następuje rozszczelnienie dla ochrony uszczelki. Parametry w tym obszarze są niezmieniane.
  • Drugi cbszar zamknięcia to strefa ok. 100 mm (ustawienie fabryczne) przed pozycją ZAMKNIĘTE. W tym obszarze prędkość i siła napędu są fabrycznie zmniejszone, jednak mogą zostać zaprogramowane indywidualnie.
  • W trzecim obszarze zamknięcia napęd otrzymuje sygnał ZAMKNĄĆ i ze swojej całkowicie otwartej pozycji przechodzi do pozycji ZAMKNIĘTE (zamyka okno). Wartości prędkości i siły ciągnącej są zaplanowane wysoko (ustawienie fabryczne), jednak mogą zostać zaprogramowane inaczej, np. mogą zostać zredukowane.
Automatyka okienna
Autor: D+H Polska
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej