Stropy Ackermana - budowa, zalety i wady konstrukcji

2018-03-02 17:16
Stropy Ackermana
Autor: Ceramika Harasiuki Strop Ackermana - budowa

Strop Ackermana jest najczęściej stosowanym w polskim budownictwie stropem monolitycznym o trwałym i sztywnym wypełnieniu. Do wypełnienia stropów stosuje się pustaki ceramiczne wysokości 18 lub 20 cm, w zależności od żądanej wytrzymałości stropu. Rozstaw osiowy żeber w stropie Ackermana wynosi 31 cm. Obliczeniowa szerokość żebra to 7 cm, grubość górnej płyty betonowej 3 lub 4 cm, zależnie od wartości i rodzaju obciążenia zmiennego.

Spis treści

 1. Strop Ackermana - budowa
 2. Strop Ackermana - wymiary pustaków
 3. Strop Ackermana - montaż
 4. Strop Ackermana - wieniec żelbetowy
 5. Zbrojenie żeber głównych stropu Ackermana
 6. Strop Ackermana - wzmocnienie żebra głównego
 7. Strop Ackermana - izolacja termiczna
 8. Strop Acekrmana - zalety i wady

Strop Ackermana - budowa

Stropy ceramiczne Ackermana to dobre rozwiązanie konstrukcyjne dla budynków wznoszonych z ceramiki, ale także dla wszystkich innych ścian nośnych. Zakres rozpiętości wynosi od 2,7 do 6,5 m, dla zewnętrznych obciążeń charakterystycznych od 3,35 do 4,5 kN/m², określonych szczegółowo dla każdego rodzaju obciążenia.

Strop Ackermana - wymiary pustaków

Strop typu Ackermana jest stropem gęstożebrowym, betonowanym w miejscu wbudowania, z zastosowaniem pustaków ceramicznych Ackermana wysokości 18 i 20 cm. Pustaki nadają właściwy kształt żeberkom żelbetowym oraz stanowią dobry podkład dla warstwy sufitowej. Wysokość pustaków wynosi 19,5 cm.

Zaleca się, aby pustaki były układane w przyległych pasmach z przesunięciem o pół pustaka. Wysokość pustaków jest uwarunkowana rozpiętością i obciążeniem stropu. W zależności od wymaganej - według obliczeń statycznych - nośności stropu w danym pomieszczeniu, projektant dobiera odpowiednią wysokość pustaka (18, 20 cm), uzyskując tym samym wymaganą wysokość żelbetowego żebra otrzymywanego w czasie układania pustaków.

Żebra o rozstawie równym szerokości pustaków zbroi się na ogół jednym prętem stalowym o średnicy od 10 do 20mm. Pręt z co drugiego żebra odgina się nad pustakami przed ścianą nośną i kotwi się do górnych prętów wieńca ułożonego na murze. Wieńce zbroi się czterema prętami średnicy 10 lub 12 mm oraz strzemionami 4,5 mm, rozstawionymi co 33 cm.

Strop Ackermana budowa
Autor: Cegielnia Michałów Budowa stropu Ackermana

Strop Ackermana - montaż

Po doprowadzeniu ścian do poziomu ułożenia stropu i ich spoziomowaniu przystępuje się do postawienia rusztowania i deskowania dla pustaków Ackermana. Stosuje się stemple z okrąglaków o średnicy nie mniejszej niż 14 cm. Układa się na nich poprzecznie rygle z desek grubości co najmniej 38 mm. Stemple powinny być stężone deskami grubości 24-32 mm, przybitymi do nich na krzyżowo.

Na ryglach układa się deskowanie z prześwitami, rozmieszczonymi w taki sposób, aby pod żebrem wypadała deska. Poziom deskowania reguluje się przez podbijanie lub luzowanie klinów pod stemplami. Gdy parter nie jest podpiwniczony, stemple powinny być ustawione na podkładzie z deski grubości 38 mm. Pod stemple ustawione na wykonanym już stropie niższej kondygnacji można nie stosować podkładek z desek.

Patrz też: Płyty stropowe - szybki montaż stropu bez błędów

Strop Ackermana - wieniec żelbetowy

Wykonywany jest dookoła budynku na ścianach zewnętrznych i wewnętrznych nośnych. Przyczynia się to do usztywnienia ścian budynku i zmniejszenia ugięć stropu. Zbrojony jest czterema prętami o średnicy nie mniejszej niż 10 mm. Strzemiona w wieńcach wykonane są z prętów okrągłych o średnicy 4,5-6 mm. Co drugi pręt żebra zbrojenia dolnego jest w odległości około 1/5 rozpiętości stropu odgięty do góry i zakotwiony za skrajne zbrojenie wieńca. Strzemiona wykonane są z prętów okrągłych o średnicy 4,5-6 mm, i rozmieszczone co 30 cm. Zagęszcza się je przy podporach, jeśli jest to potrzebne ze względu na siły poprzeczne. Przy niewielkich obciążeniach (np. w budynkachw mieszkalnych) i przy starannym wykonaniu konstrukcji można nie stosować strzemion w części środkowej przęsła (na około 0,6 rozpiętości).

Zaleca się, aby wysokość konstrukcji stropu Ackermana była nie mniejsza niż:

 • 1/30 rozpiętości stropu w stropach ciągłych i częściowo zamocowanych,
 • 1/25 rozpiętości stropów wolno podpartych.
Strop Ackermana
Autor: Cegielnia Michałów Ceramiczny strop Ackermana

Zbrojenie żeber głównych stropu Ackermana

Jako zbrojenie główne żeber należy stosować pręty o średnicy nie mniejszej niż 10 mm. Stosowane średnice prętów (stal żebrowana klasy A-III gat. 34GS) w zależności od rozpiętości stropu wynoszą:

 • od 3,00 m 10 mm,
 • od 3,00 do 4,00 m 12 mm,
 • od 4,00 do 5,00 m 14 mm,
 • od 5,00 do 6,00 m 16 mm.

Na strzemiona i pręty rozdzielcze stosować należy pręty średnicy nie mniejszej niż 4,5 mm. Strzemion można nie wykonywać w żebrach rozpiętości nie większej niż 5,5 m (pod warunkiem odpowiedniego otulenia betonem prętów zbrojenia oraz nie wymagane jest obliczeniowo zbrojenie na ścinanie). Strzemiona są wymagane przy rozpiętości większej niż 5,5 m (co najmniej 4 strzemiona przy podporach w odstępach nie większych niż 33 cm). Zbrojenie przęsłowe żeber głównych wprowadzać należy poza krawędź podpory - zgodnie z PN-B-03264:2002 w przypadku gdy:

 • żebra nie wymagają obliczeniowo zbrojenia strzemionami na długość co najmniej 5 średnic zbrojenia przęsłowego,
 • żebra wymagają obliczeniowo zbrojenia strzemionami na długość co najmniej 10 średnic oraz na długość 15 średnic, jeżeli powierzchnia przekroju prętów doprowadzonych do podpory jest mniejsza niż 2/3 powierzchni przekroju zbrojenia w środku przęsła. Ten przypadek może mieć miejsce, gdy ze względu na oszczędność stali nie wszystkie pręty zbrojenia przęsłowego doprowadzone są do podpory.
 • żebra wymagają obliczeniowo zbrojenia strzemionami na długość co najmniej 10 średnic oraz na długość 15 średnic, jeżeli powierzchnia przekroju prętów doprowadzonych do podpory jest mniejsza niż 2/3 powierzchni przekroju zbrojenia w środku przęsła. Ten przypadek może mieć miejsce, gdy ze względu na oszczędność stali nie wszystkie pręty zbrojenia przęsłowego doprowadzone są do podpory.

Strop Ackermana - wzmocnienie żebra głównego

W stropach monolitycznych z wypełnieniem sztywnym i trwałym wzmocnione żebra główne, przejmujące większe obciążenie równoległe do kierunku rozpięcia stropu, wykonuje się przez rozsuniecie elementów wypełniających i zwiększenie przekroju zbrojenia, odpowiednio do wyników obliczeń.

Żeber rozdzielczych można nie wykonywać, gdy obciążenie użytkowe stropu jest nie większe niż 2,0 kN/m2, a grubość płytki międzyżebrowej w najcieńszym miejscu jest nie mniejsza niż 1/10 rozstawu żeber i nie mniejsza niż 30 mm, względnie obciążenie użytkowe jest mniejsze niż 3,0 kN/m2 , a płytka o wspomnianej grubości jest zbrojona poprzecznie. W stropach z wypełnieniem sztywnym bez płytki górnej żebra rozdzielcze zaleca się dawać już przy rozpiętości przekraczającej 4,0 m.

Zamocowanie przez połączenie z sąsiednim przęsłem  Połączenie konstrukcyjne żeber stropu z przęsłem sąsiednim uzyskuje się przez przepuszczenie górnego zbrojenia żebra do sąsiedniego przęsła, analogicznie jak stosuje się to zwykle przy zbrojeniu belek ciągłych, lub gdy żebra sąsiednich przęseł nie leżą w jednej osi - przez zakotwienie zbrojenia górnego w podciągu lub w wieńcu leżącym na ścianie nośnej.

Schematem obliczeniowym stropu przy zamocowaniu żeber przez połączenie konstrukcyjne z sąsiednim przęsłem może być wieloprzęsłowa belka ciągła lub jednoprzęsłowa belka częściowo zamocowana.Jeżeli schematem obliczeniowym jest wieloprzęsłowa belka ciągła, maksymalny moment dodatni nie może być:

 • w przęśle pośrednim - mniejszy niż moment przęsłowy w belce całkowicie zamocowanej na obu podporach (co nie eliminuje jednak potrzeby, jeśli wynika to z obliczeń, zbrojenia górnego na całej długości belki),
 • w przęśle skrajnym - mniejszy niż moment przęsłowy w belce całkowicie zamocowanej na jednej podporze.

Strop Ackermana - izolacja termiczna

Strop Ackermana od strony poddasza nieużytkowego (strychu) należy docieplić styropianem układanym warstwą grubości 13 cm w przypadku pustaków wysokości 18 cm i grubości 12 cm w przypadku pustaków wysokości 20 cm, nakrytym wylewką cementową grubości 4 cm. Przy takim dociepleniu współczynnik przenikania ciepła U = 0,296 W/(m2K).

Patrz też: Ocieplenie poddasza krok po kroku

Strop Acekrmana - zalety i wady

Do zalet stropu Ackermana można zaliczyć:

 • możliwość dostosowania do wymagań architektonicznych budynku bezpośrednio na placu budowy,
 • nieduża masa własna,
 • możliwość ułożenia bez użycia ciężkich maszyn,
 • unika się „klawiszowania” stropu, co eliminuje spękania tynku oraz smugi widoczne na tynku, jak np. na stropach Kleina,
 • zapewnia dobrą izolacyjność cieplną,
 • zapewnia również bezpieczeństwo pożarowe

Wady stropu Ackermana:

 • wymaga pełnego deskowania - pustaki nie operają się na prefabrykowanych belkach,
 • wymaga zbrojenia w miejscach, w których w przypadku innych stropów gęstożebrowych biegłyby gotowe belki,
 • nie da się go przedłużyć poza ściany zewnętrzne, aby uzyskać np. płytę balkonową,
 • na stropie Ackermana nie można dowolnie zmieniać ustawienia ścian działowych. 

Patrz też: Ściany działowe a strop. Jak zapobiec przenoszeniu dźwięków?

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Czytaj więcej