Dom mobilny nie tylko na kołach. Przepisy, realizacja, cena

2022-05-09 12:48
dom mobilny
Autor: Aurora Company Dom mobilny na kołach o powierzchni 25 m², przeznaczony dla 4-6 osób

Dom mobilny, choć w pierwszej chwili kojarzony z kamperem czy przyczepą kempingową, jest coraz ciekawszą opcją na dom letniskowy, czy nawet całoroczny. Szybka realizacja, możliwość sprzedaży bez działki, czy transportu w dowolne miejsce to główne zalety domu mobilnego. Ile kosztuje dom mobilny? Czy dom mobilny można postawić bez pozwolenia?

Spis treści

 1. Dom mobilny - czym jest?
 2. Dom mobilny - przepisy
 3. Dom mobilny bez pozwolenia?
 4. Jakie są wymagania odnośnie działki, na której chcemy posadowić dom mobilny?
 5. Dom mobilny całoroczny
 6. Realizacja domu mobilnego
 7. Transport i posadowienie domu mobilnego
 8. Ceny domów mobilnych
 9. Dom mobilny ZDJĘCIA

Dom mobilny - czym jest?

Dom mobilny - pod tym pojęciem kryje się tak naprawdę wiele rozwiązań konstrukcyjnych, możliwości wyposażenia, standardów wykończenia. To niewielki domek, nazywany też domkiem holenderskim, o powierzchni użytkowej najczęściej 20-40 m², choć bywają też nieco większe. Tym co często wyróżnia dom mobilny jest specjalna konstrukcja podwoziowo-kołowa - rama domu wyposażona w dwie osie z kołami, dzięki czemu możliwy jest jego transport. Taki dom mobilny łatwo przewozi się w dowolne miejsce. Trzeba pamiętać, że na posadowienie domu mobilnego podłoże powinno być wcześniej odpowiednio przygotowane: utwardzone, w razie potrzeby także zagęszczone. Trzeba też pamiętać, że pomimo braku trwałego powiązania z gruntem, dom mobilny podlega Prawu budowlanemu.

dom mobilny na kołach
Autor: Aurora Company Całoroczny, 4-osobowy dom mobilny. Powierzchnia: 19,85 m² + taras 2,5 m²
Warto wiedzieć

Domy mobilne w Polsce mają coraz więcej zwolenników, stąd spory rozwój tego rynku. Roczna produkcja domów mobilnych sięga kilku tysięcy, jednak większość przeznaczona jest na eksport. Firmy specjalizujące się w produkcji domów mobilnych realizują inwestycję kompleksowo, od produkcji (wcześniej często też od indywidualnego projektu) po transport oraz posadowienie. Dom mobilny to przede wszystkim szybki sposób na własny mały domek letniskowy, a nawet całoroczny. Dodatkowym atutem jest właśnie jego mobilność - możliwość sprzedaży bez działki czy przeniesienie w inne miejsce.

Dom mobilny - przepisy

Generalną zasadą wynikającą z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, jest możliwość rozpoczęcia robót budowlanych jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem pewnych wyłączeń. Z kolei, poprzez roboty budowlane należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego (art. 3 ust. 7 p.b.).

Można zatem dojść do wniosku, że skoro podczas posadowienia przyczepy kempingowej, czy też domku holenderskiego nie są prowadzone roboty budowlane, ani jakiekolwiek czynności wskazane wyżej, pozwolenie na budowę, czy chociażby zgłoszenia nie są wymagane. Nic bardziej mylnego.

W orzecznictwie sądowo-administracyjnym przesądzono już, że ustawione na gruncie przyczepy kempingowe, niespełniające w danej chwili swojej pierwotnej funkcji transportowo - komunikacyjnej, stanowią obiekty budowlane (m.in. wyrok NSA z dnia 24 maja 2012 r., sygn. akt II OSK 384/11).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 1b p.b., obiektem budowlanym jest "budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami". Pojęcie "budowla" nie oznacza, że ma to być budynek wzniesiony od podstaw i trwale związany z gruntem. Jest to każdy inny obiekt wolno stojący, służący m.in. do sezonowego zamieszkiwania i użytkowany jako domek letniskowy.

Dom mobilny bez pozwolenia?

Dom mobilny podlega takim samym przepisom jak inne domy. Jeśli powierzchnia użytkowa domu mobilnego nie przekracza 35 m², można go zgłosić w urzędzie jako budynek rekreacji indywidualnej. Jeśli w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia nie otrzymamy sprzeciwu, możemy postawić dom mobilny bez pozwolenia na budowę. warto wiedzieć, że obiekt kontenerowy w świetle prawa można zgłosić (art. 29 ust.1 pkt 12 i art. 20 ust.1 pkt. 1) jako obiekt tymczasowy na podobnych warunkach co budynek rekreacji indywidualnej. Jednak po upływie 180 dni należy go przestawić w inne miejsce lub rozebrać, co gwarantuje właśnie jego „tymczasowość”. Prawo nie doprecyzowuje jednak o jaki dystans trzeba przesunąć obiekt. Zdarza się, że przesunięcie obiektu w ramach tej samej działki może nie wystarczyć - decyduje o tym urząd.

Kiedy wymagane jest dla domu mobilnego pozwolenie na budowę, a kiedy wystarczy zgłoszenie?
Wojciech Zabrocki, Kancelaria Radcy Prawnego

W sytuacji, gdy dom mobilny lub przyczepa kempingowa nie są połączone trwale z gruntem, możemy je zakwalifikować jako tymczasowy obiekty budowlane. Zgodnie z art. 29 p.b. ust. 1 pkt 7 p.b. nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia budowa tymczasowego obiektu budowlanego niepołączonego trwale z gruntem i przewidzianego do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce - w terminie określonym w zgłoszeniu, ale nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu.

Powyższe oznacza, że jeżeli dom mobilny, przyczepa kempingowa, czy też barakowóz zostanie przeniesiony w inne miejsce w ciągu 180 dni, wówczas wystarczające jest dokonanie zgłoszenia. W sytuacji jednak, gdy przekroczymy powyższy termin, niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Pozwolenie na budowę potrzebne jest również, gdy nasz „dom na kołach” jest trwale związany z gruntem, np. poprzez stalowe kotwy osadzone w betonowych stopach.

Wyjątkiem od powyższego jest sytuacja, gdy „dom na kołach” jest budynkiem mieszkalnym, bądź budynkiem rekreacyjnym trwale związanym z gruntem, o powierzchni zabudowy odpowiednio: do 70 m² lub do 35m² (a przy rozpiętości elementów konstrukcyjnych do 6 m i wysięgu wsporników do 2 m o powierzchni zabudowy od 35 do 70 m²). Wówczas budowa takiego domu nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, lecz zgłoszenia.

Jakie są wymagania odnośnie działki, na której chcemy posadowić dom mobilny?

W sytuacji gdy dom mobilny ma pełnić funkcję rekreacyjno-wypoczynkową, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego musi dopuszczać powstanie tego typu obiektu. W  przypadku jego braku, inwestor powinien złożyć wniosek o ustalenie warunków zabudowy. Pamiętajmy, że wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:

 1. co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy, m.in.  w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy,
 2. teren ma dostęp do drogi publicznej;
 3. istnieje lub możliwe jest do wykonania uzbrojenie terenu wystarczające dla zamierzenia budowlanego;
 4. teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne;
 5. decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.

Ponadto, przyjmując założenie że „dom na kołach” nie będzie budynkiem mieszkalnym, spełnienie warunków dotyczących uzbrojenia działki nie jest wymagane, jeżeli właściwy organ w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie określił takich wymagań.

Warto pamiętać, że sama działka i dojazd do niej również muszą spełniać pewne wymagania, umożliwiające bezpieczny transport domu, manewrowanie i posadowienie. Nawierzchnia drogi powinna być utwardzona - dom jest ciężki, waży od 10 do 12 ton.  Droga dojazdowa na działkę powinna mieć odpowiednią szerokość, tj. co najmniej metr szerokości więcej niż dom. Samochody dostawcze nie zawsze są w stanie wjechać na teren o niestabilnym gruncie.

domek mobilny nad jeziorem
Autor: Eco Mobile Home Dom mobilny o powierzchni 48 m2. Wymiary domu:12x4 m. Mieszczą się w nim: salon z aneksem kuchennym, 2 sypialnie oraz garderoba. Cena wykończonego i wyposażonego domu to 190 000 zł

Dom mobilny całoroczny

Dom mobilny może być z powodzeniem domem nie tylko letniskowym, ale i całorocznym. Wszystko zależy od wykończenia i wyposażenia takiego domu. W domu mobilnym całorocznym ważna jest izolacja. Producenci stosują zazwyczaj sztywne płyty PUR grubości 15 cm, piankę PUR lub wełnę mineralną. Aby dom mobilny przystosować również do niskich temperatur, ważne jest odpowiednie ocieplenie podłogi, np. wełną skalną (15 cm) i wykończenie, np. panelami laminowanymi MDF. W łazience stasuje się panele winylowe. W domu mobilnym całorocznym instalacja wodna prowadzona jest tak, aby zapobiec jej przemarzaniu.

W domu mobilnym użytkowanym przez cały rok ważna jest także instalacja grzewcza - najczęściej elektryczna (grzejniki elektryczne), ale może być także gazowa. Dom mobilny można dogrzewać także kominkiem lub kozą - są to efektywne źródła ciepła, zwłaszcza przy niewielki powierzchniach.

domek mobilny
Autor: Eco Mobile Home Dom mobilny o powierzchni 42 m2. Wymiary domu: 10,5x4 m. Mieszczą sie w nim: salon z aneksem kuchennym, 2 sypialnie, łazienka. Cena domu "pod klucz": 180 000 zł

Realizacja domu mobilnego

Na rynku bogata jest oferta domów mobilnych, zarówno nowych, jak i używanych. Gotowy dom mobilny można kupić przez internet, ale można zamówić go bezpośrednio u producenta, dokładnie taki, jaki się chce. Firmy specjalizujące się w produkcji domów mobilnych realizują zamówienia kompleksowo - od projektu, przez produkcję, wykończenie i wyposażenie, po transport i posadowienie w wybranym miejscu. Dom mobilny powstaje w zakładzie produkcyjnym. Jego szkielet stanowi konstrukcja stalowa lub stalowo-drewniana. Standard wykończenia i wyposażenia domu mobilnego zależą od klienta. Są firmy, w których dom mobilny można zamówić "pod klucz" - w pełni wyposażony we wszystkie instalacje (w tym grzejniki elektryczne), urządzenia sanitarne, oświetlenie, włącznie z meblami i sprzętem AGD. Czas realizacji zamówienia wynosi 1-3 miesiące.

Transport i posadowienie domu mobilnego

Transport i posadowienie domu mobilnego można zlecić producentowi, albo zrobić to we własnym zakresie. Ale w tym przypadku chyba lepiej powierzyć to fachowcom. Do ściągnięcia domu z naczepy samochodu dostawczego potrzebny jest również ciągnik lub dźwig (trzeba go zamówić z wyprzedzeniem). Dom mobilny można ustawić na bloczkach betonowych (w czasie przygotowania miejsca docelowego należy uwzględnić wskazówki producenta domu związane z ilością punktów podparcia, ich wymiarami oraz sposobem rozmieszczenia) lub płycie fundamentowej. To drugie rozwiązanie jest korzystniejsze, zwłaszcza jeśli dom ma być użytkowany całorocznie. Fundament jest podłożem najsolidniejszym, niezależnie od rodzaju gruntu. Jednak już na etapie projektowania domku, trzeba zaplanować przyłącza. Na działce muszą być wcześniej przygotowane wszystkie media. Po dostarczeniu domu na miejsce wystarczy go połączyć z uniwersalnymi wyjściami. Ważne jest też, aby dom odpowiednio wypoziomować - czynność tę warto powtarzać po każdej zimie.

transport domu mobilnego
Autor: Letniskowo Transport domu mobilnego w ustalone miejsce odbywa się samochodem dostawczym, z którego dom ściągany jest ciągnikiem lub dźwigiem (jeśli nie ma kół)

Ceny domów mobilnych

Ile kosztuje dom mobilny? Rozpiętość cenowa jest spora, zależy od wielkości domu, standardu wykończenia itp. Przykładowo, cena nowego domu mobilnego, całorocznego, wyposażonego "pod klucz" wynosi:

 • 175 000 zł - powierzchnia 35 m² (salon z aneksem kuchennym, 2 sypialnie, łazienka),
 • 180 000 zł - powierzchnia 42 m² (salon z aneksem kuchennym, 2 sypialnie, łazienka),
 • 190 000 zł - powierzchnia 48 m² (salon z aneksem kuchennym, 2 sypialnie, łazienka, garderoba).

Dom mobilny można kupić też na raty lub w leasingu. Istnieje też możliwość zakupu domu np. używanego, wówczas ceny są sporo niższe. Domy mobilne typu holenderskiego o metrażu 21-45 m² można kupić już w granicach 25 000- 80 000 zł.

Dom mobilny ZDJĘCIA

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej