Masy KMB. Jakie właściwości mają masy hydroizolacyjne KMB? Do czego służą?

2019-03-05 8:10
Masa KMB do izolacji fundamentów
Autor: Ewa Pacek Masy KMB służą m.in. do wykonywania hydroizolacji fundamentów, zastępując tradycyjne metody z zastosowaniem bitumicznych materiałów rolowych, z którymi praca jest trudniejsza i bardziej czasochłonna

Masy KMB (inaczej PMBC) to grubowarstwowe, polimerowo-bitumiczne masy hydroizolacyjne. Są bezrozpuszczalnikowymi materiałami jedno- lub dwuskładnikowymi. Masami KMB wykonuje się bezspoinowe powłoki hydroizolacyjne praktycznie każdego typu, m.in. fundamentów.

W artykule:

Masy KMB - zastosowanie

Masy dyspersyjne, grubowarstwowe (KMB) wykorzystuje się jako izolację przeciwwodną praktycznie każdego typu. Masy KMB polecane są w szczególności do izolacji fundamentów, płyt fundamentowych i ścian piwnic od strony napierania wody. Nadają się także do wykonywania uszczelnień międzywarstwowych (pod jastrychem dociskowym) w pomieszczeniach mokrych, na balkonach i tarasach. Może być także używana do przyklejania płyt termoizolacyjnych do ścian fundamentów. System hydroizolacji oparty o modyfikowane polimerami masy uszczelniające KMB skraca czas prac, a jednocześnie zapewnia wysoką skuteczność.

Masy KMB - zalety, ważne parametry

Masy KMB to grubowarstwowe polimerowo-bitumiczne masy hydroizolacyjne, jednoskładnikowe (zbrojone mikrowłóknami) bądź dwuskładnikowe (ze składnikiem proszkowym). Oprócz znacznej elastyczności w ujemnych temperaturach (zdolność mostkowania rys w temperaturze –5ºC może sięgać prawie 2 mm) wyróżniają się odpornością na opady atmosferyczne już po kilku godzinach od nałożenia. Nie są też wrażliwe na agresywne wody znajdujące się w gruncie.

Masy KMB dwuskładnikowe szybciej wiążą, szybciej też uodparniają się też np. na deszcz (wiązanie przebiega bowiem nie tylko fizyczne, ale i hydrauliczne). Innych znaczących różnic pod względem właściwości pomiędzy nimi nie ma. Wymagania stawiane masom bitumicznym KMB podaje norma (PN-EN 15814+A2:2015-02 „Grubowarstwowe powłoki asfaltowe modyfikowane polimerami do izolacji wodochronnej. Definicje i wymagania”). Jednak przy ocenie jakości materiału bardzo istotne są dwa parametry:

  • zawartość części stałych, mówiąca, o ile zmniejszy się grubość powłoki po wyschnięciu (zawartość części stałych wynosząca 90% oznacza, że zmniejszy się o 10%). Dostępne na rynku masy KMB mogą się pod tym względem znacznie różnić, co skutkuje dużym wahaniem zużycia dla uzyskania wyschniętej warstwy o żądanej grubości. Dobre jakościowo masy KMB zawierają 85–90% części stałych – oznacza to, że 10–15% składu to woda, która musi odparować. Minimalna zawartość części stałych wynosi 50%;
  • odporność masy na obciążenia (tzw. obciążalność mechaniczna, w normie PN-EN 15814+A2:2015-02 „Grubowarstwowe powłoki asfaltowe modyfikowane polimerami do izolacji wodochronnej. Definicje i wymagania”, nazwana wytrzymałością na ściskanie). Oznacza, że nie każdy materiał może być zastosowany do izolacji poziomych, decyzja musi być podjęta indywidualnie po analizie obciążeń i parametrów związanej masy. Spotyka się masy KMB, dla których ten parametr wynosi 0,5–0,6 MN/m², przy minimalnej obciążalności na poziomie 0,3 MN/m². Z punktu widzenia odporności mechanicznej masa KMB musi być klasyfikowana jako C2A (jeżeli jest stosowana z wkładką zbrojącą) lub C2B (bez niej). Materiałów klasyfikowanych jako CB0 (niebadane mostkowanie rys) oraz C0 (niebadana odporność mechaniczna) w zasadzie nie powinno się wykorzystywać.

Masy KMB - wady

Pomimo niewątpliwych zalet materiałów bezspoinowych do izolacji, masy KMB mają pewne ograniczenie. Jest to konieczność nakładania materiału warstwami grubości 1-5 mm i kłopotliwe oczekiwanie na wyschnięcie przed nałożeniem kolejnej warstwy.

Ważne!

Wykonując hydroizolację fundamentów masą KMB, podobnie zresztą jak każdą inną metodą, szczególną uwagę należy zwrócić na ciągłość hydroizolacji (np. połączenia izolacji pionowej z poziomą). Narożniki wewnętrzne i zewnętrzne muszą być dokładnie pokryte masą KMB. Najpierw uszczelnia się punkty przyłączenia, czyli miejsca styku ściany fundamentowej z ławą, przejścia rur, dylatacje. Następnie masę KMB nanosi się na powierzchnie.

Dlatego od pewnego czasu na rynku pojawiły się materiały „hybrydy”, łączące zalety mas KMB i szlamów (powłoki bitumiczne). Są to materiały mineralne, spełniające dodatkowo wymagania stawiane masom KMB (przede wszystkim mostkowanie rys). Nie stwarzają też problemów z wykończeniem powierzchni, np. za pomocą mineralnych (cementowych) wypraw tynkarskich, ani wykonaniem izolacji strefy cokołowej, co z kolei nie jest możliwe w przypadku szlamów.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej