Elewacje wentylowanie – wprowadzenie do obrotu

2021-09-01 11:40
elewacja fasada wentylowana
Autor: gettyimages Elewacje wentylowane to zestawy specjalnie dobranych, kompatybilnych elementów tworzących całościowy system, który musi spełniać określone wymagania również pod kątem wprowadzania ich do obrotu

Wprowadzanie do obrotu elewacji wentylowanych powinno się na podstawie Krajowych lub Europejskich Ocen Technicznych. Dokumenty te są kompendium wiedzy dla projektantów i wykonawców oraz zawierają kluczowe dane na temat warunków stosowania i dalszego użytkowania elewacji.

Wprowadzanie do obrotu elewacji wentylowanych – elementy systemu

Fasada wentylowana najczęściej składa się z:

 • podkonstrukcji (przeważnie aluminiowej lub stalowej, rzadziej drewnianej, coraz częściej wykonanej z połączenia kilku materiałów),
 • warstwy termoizolacyjnej (zwykle wykorzystuje się wełnę mineralną, a w obszarach ścian narażonych na zawilgocenie stosuje się styropian oraz różnego rodzaju pianki),
 • okładzin elewacyjnych (do dyspozycji jest praktycznie nieograniczony wybór materiałów pozwalających na realizacje prawie każdego pomysłu: kamień, ceramika, beton architektoniczny, włóknocement, drewno, stal, aluminium, szkło, tworzywa sztuczne, metale kolorowe, laminaty HPL (ang. High Pressure Laminates),
 • różnego rodzaju łączniki mechaniczne w postaci śrub, wkrętów, nitów (większość z dostępnych na rynku systemów elewacyjnych zawiera kilka typów łączników mechanicznych pełniących zupełnie inne funkcje, np. łączące okładziny z podkonstrukcją, scalające poszczególne elementy podkonstrukcji, służące do mocowania systemu elewacyjnego oraz termoizolacji do ścian).

Każda elewacja wentylowana powinna mieć szczelinę wentylacyjną (pomiędzy termoizolacją a okładziną) o szer. ok. 2 cm, umożliwiającą cyrkulację powietrza, dzięki czemu z termoizolacji i ściany (do której przymocowano elewację wentylowaną) odprowadzana jest kumulująca się w nich wilgoć. Zasadę działania oraz konstrukcję typowej elewacji wentylowanej przedstawia rysunek poniżej.

Zasada działania i konstrukcja elewacji wentylowanej
Autor: O. Kopyłow Zasada działania i konstrukcja elewacji wentylowanej. Opis: 1 okładzina elewacyjna, 2 ruszt, 3 folia paroprzepuszczalna (opcjonalnie), 4 termoizolacja, 5 ściana zewnętrzna budynku, 6 szczelina wentylacyjna, 7 przepływające powietrze, 8 wysięg rusztu

Wprowadzenie do obrotu elewacji wentylowanych – dokumentacja 

Fasady wentylowanewymagają reżimu technologicznego powinny, dlatego tak ważne jest by elementy takich elewacji zostały prawidłowo wprowadzane do obrotu wraz z dokumentacją, czyli na podstawie Krajowych lub Europejskich Ocen Technicznych. Dokumenty te są kompendium wiedzy dla projektantów i wykonawców oraz zawierają kluczowe dane na temat warunków stosowania i dalszego użytkowania elewacji, m.in.:

 • definiują poszczególne elementy systemu,
 • precyzują rodzaje ścian, na których mogą być zawieszane (np. drewniane, betonowe, żelbetowe, murowane z cegły ceramicznej, silikatowej lub bloczków betonowych), podają kategorie korozyjności, w których mogą być zastosowane (jest to szczególnie istotne w przypadku elewacji z podkonstrukcją lub okładzinami wykonanymi z metali),
 • określają graniczne wartości rozstawów i wysięgów elementów podkonstrukcji, układów i wymiarów okładzin,
 • podają graniczne wartości obciążenia wiatrem,
 • wskazują możliwe miejsca zastosowania na elewacji budynku ze względu na odporność na uderzenie (cecha ta decyduje, czy dane rozwiązanie można wykorzystać w miejscach dostępnych dla przechodniów),
 • przedstawiają istotne dane dotyczące metod użytkowania i konserwacji elewacji (np. elewacje wentylowane nieprzebadane w zakresie odporności na działanie siły poziomej nie mogą być myte przez alpinistów ze względu na ryzyko uszkodzenia okładzin; z tego samego powodu nie można o nie opierać drabin),
 • określają właściwości termoizolacyjne i akustyczne (jeżeli są deklarowane),
 • precyzują parametry związane z bezpieczeństwem pożarowym elewacji.

Na podstawie danych zawartych w dokumentach oceny technicznej można zaprojektować bezpieczną i trwałą elewację. Przy czym należy zwrócić uwagę na fakt, że elewacje wentylowane wprowadzane do obrotu na podstawie Europejskich Ocen Technicznych nie zawsze mogą być automatycznie zastosowane w Polsce. Często producenci z południa Europy nie sprawdzają np. ich mrozoodporności. Wyłącznie na podstawie danych zawartych w dokumentach oceny technicznej możliwe jest wykonanie poprawnej dokumentacji projektowej. Powinna ona składać się z dwóch części: opisowej i rysunkowej. Pierwsza z nich musi zawierać obliczenia (wykonane na podstawie danych zawartych w dokumentach oceny technicznej) podkonstrukcji oraz dane na temat zagęszczenia rusztu (liczby konsoli i łat) w różnych obszarach elewacji – w strefie cokołowej i narożnikowej, i na różnych wysokościach budynku.

Część rysunkowa powinna przedstawiać układ i wymiary okładzin w różnych obszarach elewacji, zagęszczenie i konstrukcję rusztu w tych obszarach, detale wykonania (np. w strefie przyokiennej, cokołowej, attyk), sposób zabezpieczenia szczelin wentylacyjnych w dolnej i górnej partii. Bardzo istotnym elementem projektujest opis materiałów termoizolacyjnych stosowanych w różnych obszarach elewacji. Wymagania dotyczące zawartości dokumentacji opisano w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych”. Został w nich również przedstawiony zakres czynności kontrolnych pozwalających na zagwarantowanie właściwej jakości prac montażowo-budowlanych. Mają one kluczowy wpływ na trwałość i bezpieczeństwo użytkowaniaelewacji wentylowanych.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej